Új tankönyv – Munkácsy Béla: Energiaföldrajz és energiatermelés. ELTE TTK, 2018, 135 p.

Letöltés

Publikációs hírek ajánlások

2018

Új tankönyv

Munkácsy Béla (2018) Energiaföldrajz és energiatermelés. ELTE TTK, 2018, 135 p.

2017

Tamás Soha, Béla Munkácsy, Ádám Harmat, Csaba Csontos, Gergely Horváth, László Tamás, Gábor Csüllög, Henriett Daróczi, Fanni Sáfián, Mária Szabó (2017): GIS-based assessment of the opportunities for small-scale pumped hydro energy storage in middle-mountain areas focusing on artificial landscape features. [...]

“Erre van előre” kutatócsoport dániai útjáról

http://ktf.elte.hu/index.php/erre-van-elore-kutatocsoport-daniai-utjarol/

Energiaforradalmárok földjén

A FÖLDGÖMB 2018 január-februári számában megjelent Csontos Csaba és Munkácsy Béla írása a Dániában tett szakmai útjukról.

TDK hírek – Csontos Csaba (geográfus MSc ) az ELTE TTK 2017. évi Környezettudományi Tudományos Diákköri konferenciáján a Környezettudományi Centrum különdíját nyerte

Kurzus ajánlatok a tavaszi félévre

SZABÓ MÁRIA PROFESSZOR ASSZONY KÖSZÖNTÉSE

Kedves Kolléga!

 

Tisztelettel meghívjuk Szabó Mária professzor asszony 70. születésnapja alkalmából az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézete, valamint a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék szervezésében megrendezendő előadóülésre. Az előadóülést követően egyetemünk Ásványtárában állófogadást szervezünk.

 

Időpont: 2018. január 25. (csütörtök) 12:30

Program

ELTE TTK Déli Tömb 0.803 (Szabó József) előadó (1117 Budapest, [...]

Szakdolgozati követelmények

BSc szakdolgozat követelményei MSc diplomamunka követelményei

Szakdolgozat leadási határidő

A bekötött szakdolgozatok leadási határideje: 2017. május 15. 12 óra Benkő Ágnesnek (1-304-es szoba)

Az “Erre van előre!” Energiatervezési kutatócsoport a 2016-os évre elnyerte az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának multidiszciplináris kutatásokat támogató pályázatát.

A Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken közel 10 éve tevékenykedő “Erre van előre!” Energiatervezési kutatócsoport a 2016-os évre elnyerte az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának multidiszciplináris kutatásokat támogató pályázatát. Ennek keretében egy korábban elkezdett kutatást folytatnak, melynek témája a sűrített levegős energiatárolás hazai lehetőségeinek feltérképezése. A kutatás energiagazdálkodási, energiaföldrajzi, geofizikai, geológiai és térinformatikai kutatási módszereket ötvöz. Mindegyik kutatási [...]