Szakdolgozati követelmények

BSc szakdolgozat követelményei MSc diplomamunka követelményei

Szakdolgozat leadási határidő

A bekötött szakdolgozatok leadási határideje: 2017. május 15. 12 óra Benkő Ágnesnek (1-304-es szoba)

Az “Erre van előre!” Energiatervezési kutatócsoport a 2016-os évre elnyerte az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának multidiszciplináris kutatásokat támogató pályázatát.

A Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken közel 10 éve tevékenykedő “Erre van előre!” Energiatervezési kutatócsoport a 2016-os évre elnyerte az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának multidiszciplináris kutatásokat támogató pályázatát. Ennek keretében egy korábban elkezdett kutatást folytatnak, melynek témája a sűrített levegős energiatárolás hazai lehetőségeinek feltérképezése. A kutatás energiagazdálkodási, energiaföldrajzi, geofizikai, geológiai és térinformatikai kutatási módszereket ötvöz. Mindegyik kutatási [...]

Stratégia és tervezés az energiagazdálkodásban

A héten a “Stratégia és tervezés az energiagazdálkodásban” című kurzusunk (ELTE Környezetföldrajz szakirány) vendége Martin Kemp, a ZeroCarbonBritain projekt egyik vezetője volt. Az órából egy jó workshop kerekedett, különösen, hogy a kurzus kötelező szakirodalma éppen az a kutatási jelentés ( http://www.gci.org.uk/Documents/ZERO_.pdf), amelynek Martin Kemp volt a főszerkesztője. A beszlgetés során a hallgatók legnagyobb érdeklődése azt [...]

Új kurzus – Ökológia és rendszerelmélet

Kurzus kód: lh2n9515 Helyszín: Déli épület, 4.428

Időpont: Hétfő 10:00. Első előadás: 2015. szeptember 14.

Az emberi társadalom végleges és végzetes nyomokat hagy az ökológiai és egyéb természeti rendszereken, amelyek pedig saját létének alapját is adják. A technikai rendszerek ellentétben állnak a természetes folyamatokkal, hatásuk ma [...]

OTDK sikerek

A Tanszék “Erre van előre” kutatócsoportjának alapképzésben (BSc) részt vevő tagjai, Havas Márton és Hrenkó Izsák (témavezetőjük: Munkácsy Béla) – magasabb évfolyamból indulókat megelőzve, kettős győzelmet aratva – első helyet értek el mind a XXXII. OTDK Fenntartható energetika tagozatában, mind a XVI. Eötvös Konferencia Földrajz-Földtudomány szekciójában is. Közösen készített és bemutatott pályamunkájuk az északnyugat-magyarországi térség [...]

Előadás a “Perspective of Renewable Energy in the Danube Region” c. konferencián

Tanszékünk energetikai kutatócsoportjának képviselete meghívott előadója volt a Wuppertal Institut, az MTA RKK, illetve a Deutsche Bundesstiftung Umwelt által szervezett “Perspective of Renewable Energy in the Danube Region” c. konferenciájának. A két napos nemzetközi rendezvényen a magyar előadók mellett a Duna Régió valahány országából érkeztek szakemberek, hogy tiszta képet kapjanak a Duna Régióban történő megújuló [...]

Részvétel az EUFORES 15th Inter-Parliamentary Meeting on Renewable Energy and Energy Efficiency találkozón

Tanszékünk oktatója, Dr. Munkácsy Béla az „Erre van előre” energiatervezési kutatócsoport vezetője az INFORSE-Europe (International Network for Sustainable Energy) képviseletében vett részt – és vezetett kerekasztal beszélgetést – a Bécsben megrendezett 15. Megújuló Energia és Energiahatékonyság Interparlamentáris Találkozón (http://www.eufores.org/index.php?id=217), 2015. március 13-án.

Az esemény fő célja az volt, hogy az Európai Parlament illetve a nemzeti [...]

EUGEO BUDAPEST 2015

Megjelent az “Erre van előre 2.0″ című tanulmánykötet

Megjelent a tanszéki ”Erre van előre fenntartható energiatervező Kutatócsoport kiadásában Dr. Munkácsy Béla szerkesztésével az “Erre van előre 2.0” című tanulkmánykötet