TDK hírek – Csontos Csaba (geográfus MSc ) az ELTE TTK 2017. évi Környezettudományi Tudományos Diákköri konferenciáján a Környezettudományi Centrum különdíját nyerte

Kurzus ajánlatok a tavaszi félévre

SZABÓ MÁRIA PROFESSZOR ASSZONY KÖSZÖNTÉSE

Kedves Kolléga!

 

Tisztelettel meghívjuk Szabó Mária professzor asszony 70. születésnapja alkalmából az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézete, valamint a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék szervezésében megrendezendő előadóülésre. Az előadóülést követően egyetemünk Ásványtárában állófogadást szervezünk.

 

Időpont: 2018. január 25. (csütörtök) 12:30

Program

ELTE TTK Déli Tömb 0.803 (Szabó József) előadó (1117 Budapest, [...]

Szakdolgozati követelmények

BSc szakdolgozat követelményei MSc diplomamunka követelményei

Az “Erre van előre!” Energiatervezési kutatócsoport a 2016-os évre elnyerte az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának multidiszciplináris kutatásokat támogató pályázatát.

A Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken közel 10 éve tevékenykedő “Erre van előre!” Energiatervezési kutatócsoport a 2016-os évre elnyerte az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának multidiszciplináris kutatásokat támogató pályázatát. Ennek keretében egy korábban elkezdett kutatást folytatnak, melynek témája a sűrített levegős energiatárolás hazai lehetőségeinek feltérképezése. A kutatás energiagazdálkodási, energiaföldrajzi, geofizikai, geológiai és térinformatikai kutatási módszereket ötvöz. Mindegyik kutatási [...]

Stratégia és tervezés az energiagazdálkodásban

A héten a “Stratégia és tervezés az energiagazdálkodásban” című kurzusunk (ELTE Környezetföldrajz szakirány) vendége Martin Kemp, a ZeroCarbonBritain projekt egyik vezetője volt. Az órából egy jó workshop kerekedett, különösen, hogy a kurzus kötelező szakirodalma éppen az a kutatási jelentés ( http://www.gci.org.uk/Documents/ZERO_.pdf), amelynek Martin Kemp volt a főszerkesztője. A beszlgetés során a hallgatók legnagyobb érdeklődése azt [...]

OTDK sikerek

A Tanszék “Erre van előre” kutatócsoportjának alapképzésben (BSc) részt vevő tagjai, Havas Márton és Hrenkó Izsák (témavezetőjük: Munkácsy Béla) – magasabb évfolyamból indulókat megelőzve, kettős győzelmet aratva – első helyet értek el mind a XXXII. OTDK Fenntartható energetika tagozatában, mind a XVI. Eötvös Konferencia Földrajz-Földtudomány szekciójában is. Közösen készített és bemutatott pályamunkájuk az északnyugat-magyarországi térség [...]

Előadás a “Perspective of Renewable Energy in the Danube Region” c. konferencián

Tanszékünk energetikai kutatócsoportjának képviselete meghívott előadója volt a Wuppertal Institut, az MTA RKK, illetve a Deutsche Bundesstiftung Umwelt által szervezett “Perspective of Renewable Energy in the Danube Region” c. konferenciájának. A két napos nemzetközi rendezvényen a magyar előadók mellett a Duna Régió valahány országából érkeztek szakemberek, hogy tiszta képet kapjanak a Duna Régióban történő megújuló [...]

Részvétel az EUFORES 15th Inter-Parliamentary Meeting on Renewable Energy and Energy Efficiency találkozón

Tanszékünk oktatója, Dr. Munkácsy Béla az „Erre van előre” energiatervezési kutatócsoport vezetője az INFORSE-Europe (International Network for Sustainable Energy) képviseletében vett részt – és vezetett kerekasztal beszélgetést – a Bécsben megrendezett 15. Megújuló Energia és Energiahatékonyság Interparlamentáris Találkozón (http://www.eufores.org/index.php?id=217), 2015. március 13-án.

Az esemény fő célja az volt, hogy az Európai Parlament illetve a nemzeti [...]

EUGEO BUDAPEST 2015