Fenntartható Energiatervező Munkacsoport korábbi hírei

“Erre van előre!”

 

Munkacsoportunk hírei

EUSEW18

Az „Erre van Előre” energiatervezési kutatócsoport két tagja (Munkácsy Béla és Soha Tamás) négy nap alatt három eseményen vett részt az Európai Unió székhelyén. A program központjában az EU Sustainable Energy Week 2018 (EUSEW18) rendezvénysorozat állt, amely a fenntartható energiagazdálkodás minden lényeges aspektusát érintette. A rendezvény Európa minden részéből vonzott szakértőket, döntéshozókat és iparági szereplőket egyaránt. A résztvevők hat párhuzamos szekcióban, számos további kísérő eseménnyel fűszerezve kaptak betekintést a 21. század energetika kihívásaiba. A témák között kiemelt helyet kapott az Unió energipolitikája, hosszútávú tervei, az EU támogatásával futó projektek (pl. innovatív energiatermelési és -tárolási eljárások). Nagy hangsúlyt kaptak még az olyan szektorokon átívelő koncepciók, mint például az elektromos közlekedés vagy a hőszivattyúzás. Az egyes iparágak képviselői kiemelték, hogy az energetikai irányváltást sokkal inkább lehetőségként, mint akadályként értékelik.

A nagyszabású rendezvényen az European Environmental Boureau (EEB) meghívására vettünk részt. A programban európai szinten is jelentős NGO-kkal való találkozó és beszélgetés zajlott fenntartható energiagazdálkodási és klímaváltozást érintő témákban. Kutatócsoportunk tagjainak lehetősége nyílt egy személyes találkozón részt venni Molnár Csaba, korábbi közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel és jelenlegi Európai Parlamenti képviselővel, hogy megismerjük egymás véleményét az európai energiapolitikával kapcsolatban. A beszélgetés eredményeként a Képviselő Úr kiemelte, hogy számít a témát érintő észrevételeinkre és javaslatainkra.

Részvételünk másik támogatója, az International Network For Sustainable Energy (INFORSE-Europe) szintén tartott előadást az EUSEW18 során, illetve kutatócsoportunk vezetője, Munkácsy Béla, mint vezetőségi tag részt vett a szervezet ülésén is.

A Brüsszelben eltöltött néhány nap során a szakmai programok sokasága ismételten visszaigazolta azt, hogy az ELTÉ-n folyó energiaföldrajzi kutatás jól illeszkedik európai törekvésekhez. Tapasztalataink szerint azonban az energiaunió messze nem tölti be azt a szerepet, amit kellene, ami elsősorban az egyes tagállamok (pl. Magyarország) ellenállásának köszönhető. Éppen ezért az EU-ban nagy jelentősége volna egy közös energiapolitika kidolgozásának és az egyes régiókra optimalizált energiamix megtervezésének, de az egyes országok szuverenitása ezt egyelőre nem teszi lehetővé. Ugyanakkor fenntartható energiagazdálkodással foglalkozó szakemberek iránti igény ráirányítja a figyelmet arra, hogy komolyabb eredményeket igazán akkor tudunk elérni, ha feltöltjük sorainkat felkészült és elkötelezett hallgatókkal. Innovatív témákkal várjuk a szakdolgozattal vagy TDK-val érintett hallgatók jelentkezését!
Köszönjük a fent említett szervezetek támogatását!

 

 

A Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken közel 10 éve tevékenykedő “Erre van előre!” Energiatervezési kutatócsoport a 2016-os évre elnyerte az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának multidiszciplináris kutatásokat támogató pályázatát. Ennek keretében egy korábban elkezdett kutatást folytatnak, melynek témája a sűrített levegős energiatárolás hazai lehetőségeinek feltérképezése. A kutatás energiagazdálkodási, energiaföldrajzi, geofizikai, geológiai és térinformatikai kutatási módszereket ötvöz. Mindegyik kutatási terület szempontjából kiemelkedő fontosságúak a tervezett külföldi tanulmányutak, amelyek a Tehetséggondozási Tanács támogatása nélkül nem valósulhatnának meg. A sokoldalú kutatás eredményei várhatóan számos területen felhasználhatók lesznek, de a fő cél, hogy a hazai szakmai közvélemény figyelmét a multidiszciplináris megközelítés és a térbeliség, valamint az energiatárolás alternatív megoldásainak lehetőségeire ráirányítsa. A kutatás vezetője dr. Munkácsy Béla (adjunktus), a pályázat megvalósításában részt vevő szűkebb munkacsoport tagjai: Harmat Ádám (geográfus doktorandusz), Havas Márton és Hrenkó Izsák (földtudományi szakos hallgatók).

Megjelent kötetetek:

Erre van előre – Egy fenntartható energiarendszer kereti Magyarországon – Vison Hungary 2040 v.1.2

Erre van előre 2.0

Hallgatói kötetetek:

A fenntartható energiagazdálkodás földrajzi összefüggései

 

Energiapolitikai zsákutca

 

Az ERRE VAN ELŐRE egyetemközi energiatervező kutatócsoport egyre nagyobb aggodalommal figyeli a hazánkban hozott energiapolitikai döntéseket. Magyarország az energiagazdálkodás környezeti teljesítményét (szennyezését) illetően eddig is az Európai Unió legutolsó helyeinek egyikét foglalta el, de a közelmúltban meghozott döntések olyan helyzetbe sodorják az országot, amelyből már nem nagyon látszik a kiút.

Így például a nagy távolságú gázvezeték-rendszer megépítése és az atomerőmű bővítése kapcsán hozott döntések, valamint egyes – alapvetően fosszilis – energiahordozók árának önkényes csökkentése, mind annak a 20. századi szemléletű energiarendszernek az életben tartását eredményezik, amely a természeti törvényszerűségekkel továbbra is szembe helyezkedik, ezért az a 21. században már nem működőképes.

A kétséges mennyiségben rendelkezésre álló külföldi készletekre alapozni egy kétséges biztonsággal és nagy környezeti terheléssel, nem utolsó sorban pedig óriási költséggel működtethető energiarendszert, nem látszik bölcs fejlesztési iránynak – ezzel magyarázható, hogy Európa nyugati térségében az országok döntő többségében nem ebbe az irányba haladnak. Ráadásul az EU hivatalos energiapolitikája is a helyi, megújuló erőforrásokra való áttérés mellett tör lándzsát (amit mint tagállamnak, figyelembe kellene vennie hazánknak is). Ezért aztán a nemzetközi kutatásokat és fejlesztési irányokat illetően egyre meghatározóbbak a decentralizált, helyi erőforrásokra támaszkodó, alacsony környezeti terhelésű és – mind projekt, mind nemzetgazdasági szinten – olcsón működtethető energiarendszerek létrehozására irányuló lépések. Tudomásul kell venni, hogy már a jelenlegi árakkal kalkulálva is versenyképes szinte bármelyik megújuló energiaforrást alkalmazó technológia, így legújabban már a napelemes áramtermelés is, ami felveti azt a kérdést, hogy vajon ki fog igényt tartani a paksi áramra, ha saját forrásból olcsóbban juthatunk hozzá.

Kutatócsoportunk 2011-ben „Erre van előre – Vision 2040 Hungary” címmel nyilvánosságra hozta azt a mintegy 150 oldalas jelentését, amely a hazai viszonyokra igazítva mutatja be ennek az elkerülhetetlen átmenetnek a kereteit. Szakértőink szerint a továbblépés iránya nem lehet más, mint a jelenleginél lényegesen hatékonyabb és a mértékletes energiafelhasználásra építő gazdaság és társadalom létrehozása – ám a jelenlegi kormányzati lépések eredményeként ezzel ellentétes irányú folyamatok fognak bekövetkezni. A másfél éves kutatás során sikerült tovább pontosítani a megújuló energiaforrások hazai potenciáljait, amelyekről elmondható, hogy alkalmasak arra, hogy akár kizárólagosan ezekre építve működtessünk egy, a jelenleginél kevésbé pazarló, hatékony és rugalmas energiarendszert.

Az immár évtizedek óta zajló intenzív kutatások nyomán többek között Dánia, Norvégia, Ausztria és Németország már azt is kinyilvánította, hogy a súlyos kockázatokkal és óriási externális költségekkel üzemeltethető atomerőművek nélkül fogja megvalósítani karbonkibocsátás nélküli (a szenet, kőolajat és földgázt nélkülöző), döntően saját, megújuló forrásokra építő energiarendszerét már a 21. század első felében. Ennek gyakorlati eredménye, hogy az EU villamosenergia-rendszerének fejlesztésében a megújuló források már több éve dominálnak, 2011-ben az új kapacitások 71,3%-a már megújuló energiaforrást hasznosító erőmű volt, a teljesítmények döntő többségét pedig éppen a hazánkban favorizált atomerőművek tekintetében építették le.

A kutatócsoport 2010-ben jött létre 23 egyetemi oktató és hallgató összefogásával, azzal a céllal, hogy egy 2050-ig előretekintő alternatív energia-forgatókönyvet dolgozzon ki. Noha bázisa az ELTE Természettudományi Kara, jelenleg közel 40 tagja van az ország számos egyeteméről, így a Corvinus Egyetemről, a Pécsi Tudományegyetemről, a Szent István Egyetem, illetve számos más szakintézményből. A csoport informális jellegű, független kutatókat tömörít, semmiféle érdekkör anyagi támogatását nem élvezi, munkájához állami támogatást sem használ fel.
„ERRE VAN ELŐRE” energiatervező kutatócsoport
dr. Munkácsy Béla projektvezető