Dr. Darabos Gabriella

Elérhetőség

Telefon: + 36 1 3722500

 

Egyetemi tanulmányok

1992: okl biológia-földrajz középiskolai tanár; pedagógiai szakos előadó (ELTE)

 

Tudományos fokozatok, címek

1998. Földrajztudomány kandidátusa, MTA

Nyelvtudás

angol középfokú nyelvvizsga
japán középfokú nyelvvizsga
orosz alapfokú nyelvvizsga

Ösztöndíjak

1992-1995.  MTA Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíja

1995-1997.   Japán Kormány “MONBUSHO” kutatói ösztöndíja a Tokió Metropolitan University

1998.  október – 1999. március.  Soros Alapítvány és a Tokyo Metropolitan University támogatásával Tokió Metropolitan University

2000-2002. „ Japan Society for the Promotion of Science” posztdoktori ösztöndíja, Tokió Metropolitan University

 

Munkahely, munkakör

1997- 1999. egyetemei tanársegéd, ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék

1999. tudományos segédmunkatárs, ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék

2006 -  adjunktus,  ELTE TTK FFI Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

 

Oktatás

Biogeográfia gyakorlat (BSc)

Biogeográfia és talajtan (osztatlan tanár szak)

Kárpát-medence biogeográfiája (BSc)

Biológiai és ökológiai alapok (BSc)

Növénytani alapismeretek (BSc)

Földrajzi helyismeret (BSc)

Szigetbiogeográfia (MSc)

Biogeomorfológia (MSc)

Felszín alatti ökoszisztémák

 

Kutatási téma

Karsztterületek védelme.

Biogeomorfológia: az élőlények szerepe a karszt-geomorfológiában, biokarszt jelenségek.

A karsztot borító talajtakaró CO2 –produkciójának vizsgálata.

 

Szakmai szervezetekben tagság

Magyar Földrajzi Társaság tag (1993-)

MTA Tudományos Köztestület tag (1998-)

Magyar Karszt-és Barlangkutató Társulat tag (1993-)

National Speleological Society (NSS) (2000-2012)

Association of Japanese Geographers (1996-2005)

Speleological Society of Japan (1997-2005)

Magyar Földrajzi Társaság

 

Nemzetközi kapcsolatok

1996-2000. OMFB Magyar-Japán Kormányközi TéT Együttműködés

 

Pályázatok, kutatási programok vezetője

1996.  OTKA ifjúsági pályázat, Témavezető

1998. Soros Alapítvány „Külföldi tanulmányút” Tokyó Metropolitan University, „visiting researcher”

1998-2000. OMFB Magyar-Japán Kormányközi TéT Együttműködés. Résztvevő kutató

 

Publikációs lista

 

Darabos, G., Zámbó, L. (1993): An investigation of microbial COproduction in karst soils. Na. Conf. of the Karst and Cave Research Activities of Educ. and Res. Inst. pp.225-229.MKBT,Szombathely

Darabos, G., Zámbó, L. (1993): A seasonal investigation of microbial carbondioxid production in karst soils. In:III. Int. Geom. Conf. Papers. p 283.Hamilton

Darabos, G.(1994): Investigation of microbial CO2 production in the karst soils. In:3 rd Int. Symposium on Environmental Geochemistry, pp 93-94. Krakkó

Darabos, G. (1998): Study of karst corrosion occurred by the effect of soil microorganism’s activity. In: Eighth Hungarian-Croatian Geographical Colloquium, Aggtelek, Abstract of Paper, pp. 3.

DARABOS, G. (1999): Bacteriological investigations on soil cover of karstic areas. In: Book of Abstracts. 13th Int. Congress of the Hungarian Society for Microbiology. Budapest, 16-17.

DARABOS,G.(1999): The role of soil-microorganisms in karst corrosion. in:¨Bárány-Kevei I.-Gunn, J. (ed.). Essays in the Ecology and Conservation of Karst. Szeged.pp. 54-59.

Darabos, G. (1999): Karst corrosion – specifically regarding the role of the soil microorganisms. In: Abstract Book of Int. Symposium of IGUC on Nature Conservation and Sustainable Development on karst terrains, Budapest-Miskolc

Darabos, G.. (2000): Observed changes of some important elements in the effect of soil corrosion in the Béke doline,Hungary. In: Abstract Book :「Karst Festival 2000. KandaTown」26th Conference of Speleological Society ofJapan,20-21.

Darabos, G.., – Zámbó, L., – Márialigeti, K. (2000): Examination of microbial-influenced karst corrosion on soil samples from Hungarian Karst. In: Abstract Book :「Karst Festival 2000. Kanda Town」26th Conference of Speleological Society ofJapan, 22-23.Japan

Darabos, G.. (2000): Laboratory analysis of the role of soil microorganisms in the process of limestone dissolution. J. Speleol. Soc.Japan, 25, 50-55.

Darabos, G.. (2001): Observation of microbial weathering resulting in peculiar “exfoliation-like” features in limestone from Hirao-daiKarst,Japan. In: Abstracts on conference papers of IAG – Fifth International Conference on Geomorphology, 48.Tokyo

Darabos, G.., – Yanagisawa, T.  - Okamoto, T. –  Nakayashiki, E. (2001): Groundwater discharge from the Ryusendo-cave in 2000. Ann. Speleol. Inst.Japan (Iwaizumi,Japan) 19, 11-22.

Darabos, G. (2003): Observation of microbial weathering resulting in peculiar “exfoliation-like” features in limestone from Hirao-daiKarst,Japan. In: Karst in a changing world. Ed.: Urushibara-Yoshino, K. – Williams, P. Z. Geomorph. N.E. Suppl.-Vol.131, 33-42.

Hajduné Darabos G. (2004): A felszínalaktani környezet-és természetvédelem problémái Japán egyik jelentős karsztvidékén, a Hirao Karsztfennsíkon. II. Magyar Földrajzi Konferencia SZTE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tsz. CD.Szeged

Hajduné Darabos G.. (2004): A felszínalaktani környezet-és természetvédelem problémái Japán egyik jelentős karsztvidékén, a Hirao Karsztfennsíkon. II. Magyar Földrajzi Konferencia SZTE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tsz. Abstract kötet p.43.Szeged

Hajduné Darabos G. – Szabó M.- Veres É. (2004): Új tájelemek a Duna szigetközi szakaszán:a Duna meder övzátonyai. II. Magyar Földrajzi Konferencia SZTE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tsz. Abstract kötet p.201.Szeged

Hajduné Darabos G.. – Szabó M.- Veres É. (2004): Új tájelemek a Duna szigetközi szakaszán:a Duna meder övzátonyai. II. Magyar Földrajzi Konferencia SZTE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tsz. CD.Szeged

Hajduné Darabos G. .(2006): Esettanulmány: CO2-termelés vizsgálata egy hiraodai-karsztvidéki (Japán) dolina talajában – in: III. Magyar Földrajzi Konferencia Absztrakt-kötet p. 89. Budapest.

Hajduné Darabos Gabriella(2007): Környezetminőségi problémák és azok megoldására tett törekvések a Hirao-karsztfennsíkon (Japán). Települési Környezet Konferencia Absztrakt-kötet p.54. Debrecen

Hajduné Darabos Gabriella-Szabó Mária-SzabóbéVeres Éva (2008): Övzátonyok tájökológiai szempontú vizsgálata a Szigetközben. III. Magyar Tájökológiai Konferencia Absztrakt-kötet p 67. Budapest

Hajduné Darabos Gabriella-Szabó Mária-SzabóbéVeres Éva (2008): Övzátonyok tájökológiai szempontú vizsgálata a Szigetközben. In: Csima P.-Dublinszki-Boda B. (szerk.): Tájökológiai kutatások. pp 219-227. Budapest