Dr. Munkácsy Béla

CV IN ENGLISH

Születési idő: 1968. május 23.

Születési hely: Budapest

Munkahelyi telefonszám: 1/3722500/1754 mellék

Drótposta: munkacsy@elte.hu

 

 

Végzettségek:

1992. ELTE Tanárképző Főiskolai Kar

- Általános iskolai földrajz-biológia szakos tanár

1995. ELTE Természettudományi Kar

- Középiskolai földrajz szakos tanár

2000. BME Vegyészmérnöki Kar, környezetvédelmi szakmérnök képzés

Okleveles környezetmenedzser

2005. ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, Földrajz-Meteorológia Doktori Program

a földtudományok doktora – PhD

 

Munkahelyek, munkakörök:

1992-1995: általános iskolai tanár – Bajcsy-Zsilinszky úti Általános Iskola, Szentendre

1995 óta főiskolai és egyetemi oktató – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Környezet- és Tájföldrajz Tanszék (2003-ig jogelődje az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Földrajz Tanszék, majd 2007-ig ELTE TTK Főiskolai Földrajz Tanszék)

1990-1992: tanszéki demonstrátor;

1995-2002: főiskolai tanársegéd;

2003- 2006: főiskolai adjunktus

2006-: egyetemi adjunktus, majd adjunktus

Oktatási tevékenység egyetemi keretek között:

a) BSc képzésben – A természet- és környezetvédelem alapjai; Környezetgazdálkodás alapjai

b) MSc képzésben – Fenntartható energiagazdálkodás I-II; Stratégia és tervezés az energiagazdálkodásban; Erőforrás-gazdálkodás, hulladékgazdálkodás; Környezetmenedzsment;  Magyarország környezeti állapota, Autonóm közösségek – fenntartható rendszerek

c) Doktori kurzusok – Fenntartható energiagazdálkodás; A szél energetikai alkalmazásának földrajzi vonatkozásai – az ELTE TTK Környezettudományi Doktori Iskola alapító tagjaként

d) doktori cselekmények során a bizottság tagja: Makádi Mariann 2012;

 

célcsoport: geográfus (TTK), környezettudós (TTK), valamint humánökológus (TáTK) képzés

További oktatási területek

Terepgyakorlatok, tanulmányutak vezetése, részvétel felvételi és záróvizsga-bizottságok munkájában

Témavezetés

a) 120 főiskolai szintű (1995-2005 között); b) 40 MSc szintű (2008 óta); c) 30 BSc szintű (2006 óta); d) 3 OTDK szintű (2007 óta); e) 4 doktori szintű (2007 óta)

Oktatási tevékenység egyetemi kereteken kívül:

Akkreditált tanár-továbbképzések (Humusz Szövetség) – 2010 óta

Akkreditált mérnök-továbbképzések (Építész Kamara – Építész Továbbképző Nonprofit Kft.) – 2010 óta

 

Egyéb oktatási, szemléletformálási tevékenység

Rendszeres előadások szakmai rendezvényeken, televízió- és rádióműsorokban (pl. sorozat a Duna Televízió Talpalatnyi Zöld c. műsorában).

Kutatási tevékenység:

A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás kérdései (Erőforrás- és hulladékgazdálkodás); Fenntartható energiagazdálkodás (megújuló energiaforrások potenciáljai, emberi tényező az energiagazdálkodásban)

Publikációk száma:

Írott: 65; Konferencia előadás: 35; Hivatkozások: 25

Nyelvismeret:

angol nyelv:

 • Intermediate Spoken English for Speakers of Other Languages nemzetközi nyelvvizsga (2000. június 14.) – ez alapján középfokú A típusú állami nyelvvizsga
 • Intermediate English for Speakers of Other Languages nemzetközi nyelvvizsga (2000. június 13.) – honosítással középfokú B típusú állami nyelvvizsga

orosz nyelv:

 • alapfokú (orosz nyelvből tett záróvizsga alapján)

 

Szakmai és társadalmi szervezetekben való tagság, tisztség:

 • A Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület elnöke (2003- ), alelnöke (2000-2003);
 • A Magyar Földrajzi Társaság tagja (1992-2010);
 • Az Ökoszolgálat Alapítvány kuratóriumának tagja (1999-2008);
 • A Humusz Szövetség Tanácsadó Testületének tagja (2010-)

Szakértői tevékenység:

 • A Tisza Connectivity Advisory Committee tagja (Southern Illinois University, Carbondale – Integrative Graduate Education and Research Traineeship Program in Watershed Science and Policy) (2013-)
 • Pályázatok bírálója a Nemzeti Kiválóság Programban
  • Neumann János Nemzetközi Ösztöndíj (2013-)
  • Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj (2013-)
  • Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj (2013-)
  • Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj (2012-)
  • Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (2012-)
  • Phare Access 2001 program (2003),
  • Környezetvédelmi Minisztérium környezeti nevelési programja (2002)
 • Szakértői tevékenység a Duna Televízió Talpalatnyi Zöld c. produkciójában (2011-2012)
 • Szakértői tevékenység az EU Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a Puskás Tivadar Közalapítvány koordinálásával megvalósított „Határok nélkül a megújuló energiákkal” c. projektben (2010-2011);
 • Akkreditált felnőttképzési program kidolgozása a Hulladék Munkaszövetség számára címmel (2010)
 • Akkreditált tanár-továbbképzési program kidolgozásaa fenntartható energiagazdálkodás témakörében (2008)
 • Akkreditált tanár-továbbképzési program kidolgozása a hulladékgazdálkodás témakörében (2006)
 • Kutatási és projektvezetői tevékenység a Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület különféle munkáiban
 • a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetve jogutódja, a Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott Megújuló energia forgatókönyvek c. projekt irányítása (2010-2011)
 • a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által támogatott Az energiagazdálkodás és az emberi tényező c. projekt irányítása, kiadvány szerkesztése, írása (2007-2008);
 • Kutatásvezetői, szakértői tevékenység a Magyar Köztársaság és az Európai Unió támogatásával létrejött Megújuló energia – megújuló határvidék c. projektben  (2007-2008)
 • A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Akkumulátorok Ágazati Munkacsoportban szakértő (2007-2009);
 • A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Hűtőközeg-termékdíj Bizottságában szakértő (1996-1997);
 • Szakképzési szakértő: KvVM környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakmacsoport (2005- )
 • Szakképzési vizsgaelnök: KvVM környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakmacsoport (2005- )
 • Szentendre Város Önkormányzata Környezetvédelmi Albizottságának külső szakértője (1996-1998)

Tanulmányutak, ösztöndíjak, külföldi képzések:

1995. július – 2 hét – Amerikai Egyesült Államok (Vermont): a környezetstratégia módszertana és a környezetgazdálkodás gyakorlata (FÖK – Magyarország, ISC – USA, Vermont)

1998. október – 1 hét – Szeged; téma: Objects and Methods of Environmental Education in Connection with Agenda 21. (Európa Tanács)

1998. november – 1 hét – Hollandia; téma: Environmental Education and Policy (Milieukontakt Oosteuropa)

2000. június – 2 hét – Portugália; téma: a táj és a környezet változása Portugáliában I. (ELTE)

2001. május – 2 hét – Dánia; téma: megújuló energiahordozók alkalmazásának gyakorlata (International Network for Sustainable Energy)

2001. június – 2 hét – Portugália; téma: a táj és a környezet változása Portugáliában II. (ELTE)

2003. május – 4 hét – Németország, DAAD kutatói ösztöndíj: a szélenergetika alkalmazása és ennek környezeti vonatkozásai (Berlini Műszaki Egyetem)

2003. június-augusztus – 6 hét – Norvégia; téma: Energy Planning and Sustainable Development (Oslói Egyetem)

2004. szeptember – 1 hét – Svájc; téma: hulladékgazdálkodás (Stiftung Oekologie Helvetia-Hungaria és Ökofórum Alapítvány)

2008. április–június – 8 hét – Dánia, a dán kormány kutatói ösztöndíja; téma: a fenntartható energiagazdálkodás modellje (Aalborgi Egyetem)

2009. november – 1 hét – Németország (Artefact Center); téma: European Sustainable Energy Seminar, INFORSE-Europe General Meeting

2010. április – 1 hét – Belgium; téma: EU Stakeholder Seminar on Low-Carbon Energy Scenarios (Low Carbon Societies Network)

2010. október – 1 hét – Wales; téma:  Sustainable Energy Seminar (Centre for Alternative Technologies)

2011. szeptember – 1 hét – Németország; téma: Implementation of Sustainability into Research and Teaching of Higher Education Institutions in Central and Eastern Europe – Summer School, UNESCO Chair Higher Education For Sustainable Development (University of Lüneburg)

Teljes publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára

2013. szeptember 30.