Sáfián Fanni

Doktorandusz hallgató

Elérhetőség:
1.413  (1754)

Email:
safian.fanni@gmail.com

Végzettségek:
Geográfus MSc (2012)
Földrajz BSc (2009)

Külföldi tanulmányok:
Aalborg University, Planning and Development Department, Sustainable Energy Planning and
Management Programme, 2011 tavaszi félév

Kutatási terület:
Fenntartható energiatervezés Magyarországon

Nyelvtudás:
angol középfokú nyelvvizsga (TELC, 2006)
német középfokú nyelvvizsga (Goethe Institut, 2004)

Szakmai tapasztalatok:
Vision Hungary 2040 fenntartható energetikai jövőkép tervezése Magyarországon (2010-)
Nulla Hulladék Program települési koordinátor (2009-2010)

Válogatott publikációk:
Munkácsy B. – Sáfián F. – Szabó D. (2012): A Vision Hungary 2040 fenntartható energia-
forgatókönyv és ennek hőszivattyúzással kapcsolatos potenciálbecslése. – In: VIII. Kárpát-medencei
Környezettudományi Konferencia tanulmánykötete, Göttinger kiadó, pp. 29-34.

Sáfián F. – Budai E. (2011): A magyar energiaszektor jelenlegi helyzete – dióhéjban. – In: Munkácsy
Béla (szerk.)(2011): Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon.
Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület, Szigetszentmiklós, pp. 39-48.

Munkácsy B. – Sáfián F. (2011): A Vision 2040 Hungary energia-forgatókönyv által felvázolt jövőkép.
– In: Munkácsy Béla (szerk.)(2011): Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei
Magyarországon. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület, Szigetszentmiklós, pp. 114-116.

Munkácsy B. – Sáfián F. (2011): Az aktív napenergia-alkalmazások lehetséges szerepe egy 100%-
ban megújuló erőforrásokra támaszkodó energiarendszerben – avagy Magyarország 2040-ben?
– In: Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás. A II. Környezet és Energia Konferencia
tanulmánykötete, Debrecen, pp. 195-202.

Sáfián F. (2011): Fenntartható energiagazdálkodás Magyarországon – Fosszilis energiahordozóktól a
100%-ban megújulók felé. – I. SzaKKKör Konferencia, SZIE Környezetvédelmi Szakkollégium, Gödöllő,
2011. november 14.

Sáfián F. – Munkácsy B. (2009): 100% megújuló energiaforrásra épülő dán energiastratégiák. –
In: Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás. Az I. Környezet és Energia Konferencia
tanulmánykötete, Debrecen, pp. 249-254.

Egyéb munkák:
Sáfián F. (2012): A fosszilisektől a megújuló energiaforrásokig – a technológiai váltás térbeli
vonatkozásai és a hazai energiarendszer modellezése az EnergyPLAN szoftverrel. Diplomamunka,
ELTE TTK, 104 p.

Canet, A. – Githii, P. – Guillamet, T. – Konstas, S. – Sáfián F. (2011): Feasibility Study of the
Introduction of Electric Vehicles in Samsø. – Semester project, Aalborg University, 78 p.

Sáfián F. – Molnár A. (2011): Tordas település hulladékmegelőzési terve a fenntartható
hulladékgazdálkodás tükrében. – 2. helyezést elért OTDK-dolgozat, XXX. Jubileumi OTDK,
Közgazdaságtudományi szekció, Gödöllő, 69 p.

Sáfián F. (2010): Javaslatok Tordas település Nulla Hulladék tervéhez a 2010-2016 időszakra. –
Humusz Szövetség; 28 p.

Sáfián F. (2009): Fenntartható energiagazdálkodás bemutatása dán energiastratégiák példáján.
Szakdolgozat, ELTE TTK, 55 p.