Alapképzés

2022.01.01.
Alapképzés

Bede-Fazekas Ákos

Kiválasztott település(rész) faállományának felmérése és térinformatikai elemzése

Dísznövények szerepe a táj- és környezetföldrajzban

Térinformatikai lehetőségek nem térinformatikai célra fejlesztett szoftverekben

Potenciális természetes növényzet a tájértékelés szolgálatában

Térképen ábrázolt karakteres fák (jellegfák) ökológiai értéke

Térképen ábrázolt karakteres fák (jellegfák) tájkarakter-formáló szerepe

Magyarország jövőben várható éghajlatával analóg területek keresése

Az éghajlatváltozás térképes szemléltetési lehetőségei

A potenciális természetes növényzet térképes szemléltetési lehetőségei

A tájföldrajzi tájfogalom társszakmák tájfogalmaihoz fűződő viszonya

Táj-, környezet- és/vagy természetföldrajzi feladatok megoldására fejlesztett térinformatikai szoftverek és modulok áttekintése

Tájváltozási folyamatok elemzése georeferált katonai térképek segítségével

Programnyelvek a földrajz és a térinformatika szolgálatában

A tájékozódási futás, természetjárás és kerékpározás eltérő igényeit kiszolgáló térképek átfogó elemzése

Tematikus térképek készítése valós vagy fiktív helyszínen játszódó irodalmi művekhez

Dr. Csüllög Gábor

Tájtörténeti vizsgálatok egy magyarországi kultúrtájon

A 19. századi folyószabályozások környezeti hatásai

Ipari folyamatok tájalakító hatása a 19. és 20. században

Dr. Darabos Gabriella

A magyarországi faszénégetés földrajzi és erdőtörténeti összefüggései térképek és irodalom elemzés alapján

Gresina Fruzsina, Dr. Szalai Zoltán

Törmelékes üledékek vizsgálati módszereinek tudománytörténeti szempontú áttekintése

Dr. Jakab Gergely

Okszerű talajhasználattal a klímaváltozás ellen

Talajpusztulás mikro léptékben, miről árulkodnak a vékonycsiszolatok

Modellezés a talajvédelemben

A talajpusztulás és területhasználat összefüggései Magyarországon

Mesterséges esőztetés

A talajvédelem és növénytermesztés konfliktusa

Dr. Kohán Balázs

A csapadék stabil oxigén izotóp  összetétele alapján vázolt tájkép az Appenini-félszigeten

Az ibériai csapadék stabil oxigen izotóp összetétele alapján vázolt tájkép (isoscape)

Az Alpi csapadék stabil hidrogén izotóp összetételének elemzése térinfromatikai módszerekkel

A különböző Duna-Tisza-csatorna koncepciók összehasonlító elemzése

Egy Duna-Tisza közi település tájhasználati változása és ennek hatása a talajvízszint csökkenésére

Dr. Munkácsy Béla

A környezetgazdálkodás az Ister-Granum Eurorégióban (Esztergom és térsége)

Biogáz hasznosítási lehetőségek települési szilárd hulladékból

Az energiasűrűség problematikája a térbeliség tükrében

A napelemes áramtermelés és szivattyús tározás konfliktusa Németországban

Dr. Pinke Zsolt

Ingatlanpiaci összehasonlító elemzés az Alföldön

Dr. Szalai Zoltán

Talajok szerves szén megkötő képessége és területhasználat

Zacháry Dóra

Izotópos vizsgálatok használata a talajtani kutatásokban