Dr. Csüllög Gábor

2022.01.01.
Dr. Csüllög Gábor

társult oktató,
tanszékalapító tag (2006–2021),
címzetes egyetemi docens (2021–),
a Történeti Földrajzi Közlemények szerkesztője

Elérhetőség

1-503. szoba (372-2500/8023 mellék)

email: gabor.csullog@ttk.elte.hu

Teljes publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára

Végzettségek

Ph.D. diploma: 2006. Debreceni Egyetem, Földtudományok

régész, egyetemi diploma: 1991. Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK

történelem – földrajz szak, egyetemi diploma: 1982. Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK (Debrecen)

Nyelvtudás

angol nyelv: Államilag elismert középfok B ITK ORIGO, 2004; Intermediate Spoken English for Speakers of Other Languages nemzetközi nyelvvizsga – First Class (középfok), 2005; Államilag elismert középfok C, 2005

latin nyelv: Egyetemi záróvizsga (régészet szak) 1988

orosz nyelv: · Alapfokú állami nyelvvizsga 1980

Munkahelyek, munkakörök

2021–: címzetes egyetemi docens – ELTE TTK Földrajzi- és Földtudományi Intézet, Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék

2017–: titkár – MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történeti Földrajzi Albizottság

2006–2021: egyetemi adjunktus – ELTE TTK Földrajzi- és Földtudományi Intézet, Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék

2003–2006: főiskolai adjunktus – ELTE TTK Főiskolai Földrajz Tanszék

1994–2003: főiskolai adjunktus – ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Földrajz Tanszék

1988–1994: főiskolai tanársegéd – ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Földrajz Tanszék

1986–1989: tudományos munkatárs – ELTE BTK Nyelvjárás és Nyelvtörténeti Tanszék

Oktatási tevékenység

BSc képzés: Történeti földrajz előadás; Történeti földrajz szeminárium; Területfejlesztési törekvések Magyarországon,   A környezetvédelem alapjai; A Balkán politikai és történeti földrajza

MSc képzés: Új irányzatok a tájkutatásban; Környezetvédelem; Környezetrégészet; Kultúrtájtípusok a Kárpát-medencében; A kultúrtájvizsgálat alapjai; Kultúrtájváltozás egy kistájon; Település a tájban; A Kárpát-medence történeti településföldrajza; Kultúrföldrajz – a kultúrák térbelisége

Szakdolgozati témák

BSc képzés: Tájtörténeti vizsgálatok; Településkörnyezet történeti földrajzi vizsgálata;

MSc képzés: Tájhasználat változás vizsgálatok; Tájkonfliktus vizsgálatok; Kultúrtájváltozás egy magyarországi kistájon

Doktori képzés: ELTE Földtudományi Doktori Iskola; PTE Földtudományok Doktori Iskolája

Doktori tárgyak: A történeti regionalitás és a történeti térszerkezet jellemzői a Kárpát-medencében; Magyarország történeti településföldrajza; Történeti és jelenkori kultúrtájtípusok a Kárpát-medencében

Témakörök Ph.D. disszertációk témavezetéséhez: Tájváltozás és tájterhelési vizzgálatok;  Kárpát-medencei kultúrtájváltozások; Történeti térszerkezet vizsgálatok

OTDK témavezetés

Történeti tájhasználat vizsgálat;

Történeti városfunkció vizsgálat

Kutatási területek

Magyarország történeti térszerkezete, a regionális folyamatok történetisége;

Magyarországi kultúrtájvizsgálatok;

A kárpát-medencei kultúrtájak történeti fejlődése;

A Balkán történeti és politikai földrajza

Pályázatok, projektek

2015/2018 OTKA K112477 számú, „A megújuló energiaforrások alkalmazásának tájvédelmi szempontú vizsgálata hazai mintaterületeken – kihívások és lehetőségek” című pályázat

2012/2013 Balkán program “Törökök a Balkánon – a török Balkán politika” Nemzeti Erőforrás Minisztérium

2012 Visegrad Found Small Grants: Borders and Borderlands within the Central Europe; résztvevők: Mendel University in Brno, Eötvös Loránd University, Budapest

2008-2012 ReSOURCE – Exploring post-mining potentials in Central Europe – EU-InterReg Action (tudományos testület tagja)

2006-2008 The European Centre of Excellence „Jean Monet” Institute of Euroregional Studies Oradea-Debrecen

Szakmai szervezetekben való tagság

ELTE Földtudományi Doktori Iskola

MTA köztestület

MTA Történeti földrajzi albizottság titkára

MTA Tájföldrajzi albizottság tagja

Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) – alapító tag

HUNGEO Tudományos és Oktatási Program Bizottság tagja

Magyar Földrajzi Társaság

Magyar ProGEO Egyesület

Tudományos folyóirat szerkesztés

2017–: szerkesztő – Történeti Földrajzi Közlemények

2018–2021: főszerkesztő – Köztes Európa – Társadalomtudományi folyóirat

2008–2021: szerkesztőbizottsági tag – Közép-Európai Közlemények

2008–2021: szerkesztő – Geopolitikai Szemle

 

Díjak, kitüntetések

PRO GEOGRAPHIA (2011)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pro Universitate  Emlékérem (2020)

Tudományos művek száma: 180

További tudományos művek: 122

Összes publikáció: 331

Idézettségek száma: 533

Hirsch index: 12

Nemzetközi és hazai tudományos konferencia előadások száma: 120