Dr. Horváth Gergely

2022.01.01.
Dr. Horváth Gergely

Nyugalmazott főiskolai tanár

Tanszékünk oktatója: 2006-2015.

Publikációs lista MTMT

Végzettségek

földrajz-matematika szakos középiskolai tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
kartográfus
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Nyelvtudás

angol középfokú nyelvvizsga
német középfokú nyelvvizsga
orosz alapfokú nyelvvizsga

Munkahelyek, munkakörök

1974-1977 térképszerkesztő, Kartográfiai Vállalat
1977-1978 általános iskolai tanár
1978-2003 oktató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karának Földrajz Tanszékén (1985-ig az intézmény neve: Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Budapesti Kihelyezett Tagozata)
1978-1983 főiskolai tanársegéd
1983-1992 főiskolai adjunktus, közben 1985-1988 továbbképzési ösztöndíjas az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetben
1992-1997 főiskolai docens
1997- főiskolai tanár
1998-2002 főigazgató-helyettes
2003-2006 oktató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Főiskolai Földrajz Tanszékén
2003-2006 a Főiskolai Földrajz Tanszék tanszékvezetője
2006-2015. oktató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékén

Oktatási tevékenység

Bevezetés a földrajzi ismeretszerzésbe
Térképészet a földrajzban
Természetvédelem
Ázsia természetföldrajza
Amerika természetföldrajza
Ausztrália és Óceánia természetföldrajza
A Föld válsággócai
A Föld természeti és táji értékei

BSc képzés szakdolgozati témái

Geoparkok és jelentőségük
Világörökségek földtudományi értékei és szerepük a területfejlesztésben
Távoli kontinensek természeti értékei
A bányászat környezeti hatásai
Háborús konfliktusok a Földön és a kiváltó okok

MSc képzés szakdolgozati témái

Tájföldrajzi vizsgálatok észak-magyarországi kistájakon
Módszerek természeti-táji értékek meghatározására
Kistájak és régiók tájpotenciálja
Az emberi tevékenység hatása a táj változásaira egy tájegység példáján
Leromlott tájak helyreállítási lehetőségei
Távoli kontinensek válsággócai

Doktori képzés

ELTE Földtudományi Doktori Iskola (témavezető, oktató)
ELTE Környezettudományi Doktori Iskola (témavezető, oktató)

Doktori témák

Tájváltozások vizsgálata kistáji léptékben
Természeti és táji értékek minősítése
Antropogén tájváltozások és helyreállításuk lehetőségei
Tájtervezés és területfejlesztés

Kutatási területek

Magyarország, főleg az Északi-középhegység tájföldrajza
Természeti és táji értékek
Tájváltozások
Belső- és Kelet-Ázsia regionális földrajza, különösen Kína földrajza

Fontosabb pályázatok, projektek

1995-1999 OTKA: A Medves-vidék komplex felszínalaktani vizsgálata (témavezetés)
1998 és 2000 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány: Hallgatói terepgyakorlat az Alpokban (témavezetés)
1998 OM Főiskolai Pályázat: Intézményi szintű vizsgálatok és fejlesztések a gyakorlatorientált tanárképzés továbbfejlesztése érdekében (kari szintű pályázat témavezetése)
2000 Magyar Tudományos Akadémia: Balázs Dénes tudományos ülésszak támogatása (témavezetés)
2000 Pro Renovanda Cultura Hungariae Diákcsere Szakalapítvány: Magyar-portugál hallgatói cseregyakorlat (témavezetés)
2000 OM Kísérleti főiskolai pályázat: Intézményi szintű vizsgálatok és fejlesztések a gyakorlatorientált főiskolai szintű tanárképzés továbbfejlesztése érdekében II. (kari szintű pályázat témavezetése)
2000-2003 Faculty Enrichment Award Program: Canadian Studies (oktatásfejlesztési pályázat témavezetése)
2000-2001 Magyar–portugál kétoldalú  kormányközi TéT együttműködés: A táj és a környezet változásai Magyarországon és Portugáliában (témavezetés)
2001-2003 OTKA: A Medves-vidék természetvédelmi és idegenforgalmi szem-pontú tájértékelése (témavezetés)
2001 ARION: Tanárképzés Európában (oktatásfejlesztési tanulmányút)
2001 KAC: A Medves-vidék természeti értékeinek állapotfelmérése (témavezetés)
2001 KAC Közcélú környezetvédelmi feladat: Soil Effect on Karst Processes workshop rendezése (témavezetés)
2001-2004 Széchenyi István Ösztöndíj
2001 Kísérleti főiskolai pályázat: Intézményi szintű vizsgálatok és fejlesztések a gyakorlatorientált tanárképzés továbbfejlesztése és a mentorképzés érdekében (kari szintű pályázat témavezetése)
2002 Országos Környezettudományi és Természetvédelmi Kutatási Pályázat: Természeti értékek a Medves-vidéken (témavezetés)
2003 Magyar–portugál kétoldalú kormányközi TéT együttműködés: A táj és a környezet változásai Magyarországon és Portugáliában (témavezetés)
2004 Magyar–kínai kétoldalú kormányközi TéT együttműködés: A környezet hatása a táj fejlődésére, különös tekintettel a karsztvidékekre (témavezetés)
2005-2009 OTKA: A Medves-vidék eróziós mikro-, mezo- és makroformái, különös tekintettel a homokkőszurdokok fejlődésére (témavezetés)
2004-2006 Geographical Information Systems Applications for Schools – EU Minerva Action (outer evaluator)
2008-2012 ReSOURCE – Exploring post-mining potentials in Central Europe – EU-InterReg Action (tudományos testület tagja)

Szakmai szervezetekben való tagság

A Magyar Földrajzi Társaság tagja és Választmányának tagja
A Magyar Geodéziai, Térképészeti és Távérzékelési Társaság tagja
A Magyarhoni Földtani Társulat tagja
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tagja
A Magyar-Kínai Baráti Társaság tagja és Választmányának tagja
Az MTA Földrajz II. Bizottság tagja
Az MTA Földrajzi Bizottságai Oktatási Albizottságának elnöke
A Magyar ProGEO Egyesület elnöke
Az IUGS Magyar Nemzeti Bizottságának tagja
Szerkesztőségi tagság   A Földrajzi Közlemények c. folyóirat szerkesztője
Az International Research in Geographical and Environmental Education c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
A Geographie und ihre Didaktik (GuiD) c. folyóirat külső szemlézője

Díjak, kitüntetések

1995 Pro Geographia Emléklap (a Magyar Földrajzi Társaságtól)
1998 Trefort Ágoston Emléklap (az Eötvös Loránd Tudományegyetemtől)
2000 A Tanárképzésért Emléklap (az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karától)
2000 Balázs Dénes-emlékérem (a Magyar Földrajzi Múzeumtól)
2004 Esterházy János-díj (a Selye János Kollégiumtól)
2012 Kőrösi Csoma Sándor-érem (a Magyar Földrajzi Társaságtól)

Hosszabb szakmai tanulmányutak, ösztöndíjak

1991 Kína (3 hónap)
1992 Rígai Állami Egyetem, Lettország, Baltikum, Szovjetunió (21 nap)
1994 Németország (DAAD, 2 hónap)
1995 Jereváni Egyetem, Örményország, Szovjetunió (21 nap)
1996 Albánia (14 nap)
1997 Helsinki Egyetem, Finnország (14 nap)
1999 Portoi Egyetem, Portugália (14 nap)
1999 Irán (24 nap)
1999 USA (26 nap)
2000 Kanada (Faculty Enrichment Programme, 33 nap)
2000 Portoi Egyetem, Portugália (TéT, 14 nap)
2000 Nanjingi Egyetem, Kína (19 nap)
2001 Portoi Egyetem, Portugália (TéT, 14 nap)
2001 Norvégia (ARION, 7 nap)
2003 Törökország (20 nap)
2004 Vietnam (10 nap)
2004 Kína (TéT, 15 nap)
2005 Tunézia (14 nap)
2006 Németország, Trieri Egyetem (ERASMUS, 5 nap)
2007 Malajzia (14 nap)
2008 Kína (21 nap)
2009 Izland (14 nap)
2009 Kína (10 nap)
2009 Myanmar, Laosz, Vietnam (23 nap)
2010 Izrael (14 nap)
2011 Új-Zéland (22 nap)