Dr. Tamás László

 

Országos Tudományos Kutatási Alapprogram:
“A megújuló energiaforrások alkalmazásának tájvédelmi
szempontú vizsgálata hazai mintaterületeken” (OTKA 112477)

Email: tamaslaszlo@caesar.elte.hu

Teljes publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára

Végzettségek

PhD Földtudományok (2018)

Geográfus MSc (2012)

Földrajz BSc (2010)

Kutatási területek

Tájkonfliktusok, tájterheltség – ,  tájkarakter vizsgálatok.

Oktatás

Térképi feldolgozási módszerek a tájkutatásban

Település a tájban

Kultúrtájtípusok a Kárpát-medencében

Kultúrtájváltozás egy kistájon

Új irányzatok a tájkutatásban

Szakmai tapasztalat

Szikes tavak körüli élőhely térképezés a Kárpát-medencében. Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület, Kiskunsági Nemzeti Park, EU–LIFE- Projekt.

Válogatott publikációk

Tamás László (2014): Az ipari objektumok kataszterezésének lehetőségei a katasztrófa- és környezetvédelemben. Műszaki Katonai Közlöny XXIV. évfolyam, 2014. 1. szám pp 231-242. (ISSN 2063-4986)
Tamás László (2012): Ipari tájalkotó elemek a Duna mentén,In: Füleky Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. Történelmi emlékek a tájban. IX. Tájtörténeti Konferencia kiadványa,  Keszthely, Balatoni Múzeum – Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, 2012. pp.  110-116. (ISBN:978-963-06-2214-1)

Tamás László (2013): A Duna-völgy ipari funkcióterei, különös tekintettel a tájhasználati konfliktusok és ipari tájterheltség meghatározásának módszereire,TÁJTUDOMÁNY – TÁJTERVEZÉS V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. pp. 101-108.

Tamás László  – CSÜLLÖG Gábor – HORVÁTH Gergely (2013) : Ipari tájak degradációs folyamatainak problémái  ,TÁJTUDOMÁNY – TÁJTERVEZÉS V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. pp. 108-115.

Tamás László (2012): A Duna-völgy ipari funkcióterei, különös tekintettel a tájhasználati konfliktusok és ipari tájterheltség meghatározásának módszereire. HUNGEO 2012 Konferenciakötet, pp. 73-79.

Tamás László (2012): Ipari településformák a Duna mentén. In: Település a tájban műhelykonferencia- Konferenciakötet, (szerk. Tamás László). ELTE TTK, Környezet és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest, pp. 92-101.

Tamás László (2012): Az ipar által okozott tájhasználati konfliktusok és az ipari tájterhelés bemutatása térinformatikai módszerekkel. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában, Konferenciakötet, pp. 405-413.  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Tamás László (2012): A Duna menti kultúrtájak ipari funkcióterei. XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Konferencia kötet, Pannon Egyetem Környezettudományi Intézet, Veszprém, 2012. p. 158

Tamás László (2009): A szénhidrogénipar szerepe Zala megye gazdaságában. XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok, Matematika Szekció, Összefoglalók, Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi- és Műszaki Kar, Szombathely, 2009. p. 371.

2022.01.01.