Holman-Gresina Fruzsina

2022.01.01.
Holman-Gresina Fruzsina

PhD-hallgató

Földtudományi Doktori Iskola

Elérhetőség

1-303

E-mail: gresina.fruzsina@gmail.com

Végzettség

Geográfus MSc – Táj-és környezetkutató szakirány (2019)
Földrajz BSc – Környezetföldrajz szakirány (2017)

Nyelvismeret

angol (középfok)

Doktori téma

Geomorfológiai környezetek változatos üledékképződésének megjelenése a törmelékes üledékek granulometriájában

Témavezetők

Dr. Szalai Zoltán, egyetemi docens (ELTE TTK)
Dr. Varga György, tudományos főmunkatárs (CSFK, Földrajztudományi Intézet)

Kutatási terület

szedimentológia; negyedidőszak kutatás; felszínfejlődés; őskörnyezet rekonstrukció; granulometria

Konferenciákon, versenyeken való részvétel

2019

XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, FiFöMa szekció, Eger – II. helyezés
Pályamunka címe: Üledékek és talajok granulometriai tulajdonságai: hagyományos és modern mérési módszerek összehasonlítása

European Geosciences Union General Assembly (EGU), poszter prezentáció

2018

Természet-és Környezetföldrajzi kari TDK I. helyezés

XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD), Földtudomány szekció, Budapest- II. helyezés

Pályamunka címe: A lézerdiffrakció és a klasszikus módszerek összehasonlítása üledékek és talajok szemcseméret-eloszlásának meghatározásához

2017

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, FiFöMa szekció, Debrecen – részvétel

Díjak, ösztöndíjak

2019

Kar kiváló hallgatója díj
ÚNKP-19-3 ösztöndíj

Oktatási tevékenység

Talajtan gyakorlat (Földrajz BSc)

Publikáció

Varga, Gy., Gresina, F., Újvári, G., Kovács, J., Szalai, Z. (2019): On the reliability and comparability of laser diffraction grain size measurements of paleosols in loess records. Sedimentary Geology (389), pp. 42-53.