Pavlics Károlyné Dr.

2022.01.01.
Pavlics Károlyné Dr.

Nyugalmazott főiskolai docens

Tanszékünk oktatója: 2006–2013.

Végzettségek

egyetemi tanulmányok: okl. matematika-földrajz tanár, 1973. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
tudományos fokozatok: 1984. egyetemi doktori értekezés Ho Shi Minh Tanárképző Főiskola Budapesti Kihelyezett Tagozata

Munkahelyek, munkakörök

- 1977-1980: főiskolai tanársegéd, Ho Shi Minh Tanárképző Főiskola ( Eger), Budapesti Kihelyezett Tagozata, Földrajz Tanszék

- 1980 – 1987: főiskolai adjunktus, Ho Shi Minh Tanárképző Főiskola ( Eger), Budapesti Kihelyezett Tagozata, Földrajz Tanszék

- 1987- 2006: főiskolai docens, Ho Shi Minh Tanárképző Főiskola ( Eger), Budapesti Kihelyezett Tagozata, Földrajz Tanszék

- 2006-2013:  ELTE TTK FFI Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék oktatója.

Oktatás

Tanárképzés: Ásvány- és kőzettan alapjai; A kőzetburok, a légkör, a víz és a talaj földrajza; Felszínalaktan; Csillagászati földrajz.

BSc- képzés: Európa természetföldrajza, A Föld éghajlati jelenségei

További oktatási területek: Terepgyakorlatok vezetése

Kutatás

Fő kutatási témakör: Alpok természetföldrajza, különös tekintettel a magashegységi felszínformálódásra és a magashegységi formakincs vizsgálatára, valamint természet- és környezetvédelmi problémáira.
Legjelentősebb publikációk
- Dr. Pavlics Károlyné: A kőzetburok földrajza (főiskolai jegyzet), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000.

- Csüllög Gábor-Pavlics Károlyné: Csillagászatföldrajzi feladatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.  

Tudományos és közéleti tevékenység

Szakmai szervezetekben való tagság:

  • Magyar Földrajzi Társaság tag

  • TIT Földtudományi Szakosztály

  • Magyarhoni Földtani Társulat

  • Magyar Környezeti Nevelés Egyesület tagság megnevezése, időszak

Díjak, kitüntetések

  • 1985. Miniszteri Dicséret

  • 1992. Trefort Ágoston Emléklap (ELTE)

  • 2012. Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (ELTE)