Doctorated PhD students

2022.01.01.
Doctorated PhD students

Theses before 2015 can be dowloaded directly from the links below, while theses published later can be searched in edit.elte.hu.

2009 – Zsuzsanna Angya (Mária Szabó): Erőművi salakhányók környezetre gyakorolt hatásainak és hasznosításuk lehetőségeinek vizsgálata egy salgótarjáni mintaterület példáján

2013 – Mariann Makádi (Gergely Horváth): A térbeli intelligencia fejlesztése a földrajztanítás-tanulás folyamatában

2015 – Balázs Kohán (Sándor Papp): GIS-alapú vizsgálat a Duna-Tisza közi homokhátság szárazodásának témakörében

2017 – Szilvia Erdélyi-Tóth (Gergely Horváth): A táji értékek felvételezésének elvi és módszertani kérdései a Központi-Cserhát kistáj példáján

2017 – László Tamás (Gábor Csüllög): A Komáromi járás ipari tájterhelésének vizsgálata térinformatikai módszerekkel – Az értekezés közvetlen letöltése

2018 – Fanni Sáfián (Béla Munkácsy): A fenntartható energiagazdálkodás lehetőségei Magyarországon: Energetikai jövőképek szoftveres modellezése

2018 – Ilona Pál (Enikő Magyari): A holocén gyors klímaváltozásaira adott vegetációválaszok vizsgálata a Déli-Kárpátok Retyezát hegységébenAz értekezés közvetlen letöltése

2019 – Judit Alexandra Szabó (Gergely Jakab): A domborzat és a művelés hatása a szántóterületek talajveszteségének aggregátum- és szemcseméret-eloszlására

2019 – Ilona Kása (Zoltán Szalai): Egy kisvízgyűjtő nitrátterhelésének értékelése modellmódszerrel a területhasználat és az éghajlatváltozás függvényében

2020 – Dóra Zaháry (Zoltán Szalai): Az ásványi fázis hatása a talaj szervesszén forgalmára

2020 – Ildikó Vincze (Enikő Magyari): A Würm glaciális második felének növénytakaró változásai a Kárpát-medence alföldi és hegyvidéki régióiban: refúgiumok és erdőtüzek

2021 Noémi Ujházy (Marianna Biró): Tájváltozások társadalmi érzékelésének vizsgálata Duna-Tisza közi mintaterületeken