A Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken készült szakdolgozatok listája 2009-2020

A lista nem teljes

védés
éve
hallgató neve képzési forma szakdolgozatcímcím témavezető
2020
2020 Balatoni Szilárd BSc Bátaapáti őstalaj-komplexumának

paleoklimatológiai vizsgálata

Jakab Gergely
2020 Csík István BSc Szennyvíz alapú hulladékhő hasznosítási lehetőségei Budapest példáján keresztül Csontos Csaba Péter
2020 Komoróczki Eszter Mária BSc Kétoldalas napelemek zajvédőfalként való hasznosításának lehetőségei a Budapest-Szob vasútvonal mentén Soha Tamás
2020 Labancz Miklós Mintateres és talajtérképi adatokból egy nagy térbeli részletességű talaj-térinformatikai adatbázis kialakítása a Zalaszentgróti Járás esettanulmánya alapján Szalai Zoltán
2020 Nagy Judit Judit: BSc Tájidegen és inváziós fafajok a Városligetben Darabos Gabriella
2020 Németh Izabella BSc Magyarország elektromosautó-töltőállomásainak elérhetőségének vizsgálata térinformatikai eszközökkel – fókuszban hazánk gyorsforgalmi átjárhatósága Soha Tamás
2020 Pécsi Linda MSc Az európai bükk (Fagus sylvatica L.) elterjedésének modellezése regionális klímamodell alapján Magyari Enikő
2020 Striker Márton BSc Klímazonalitás paleotalajban Nagymaros példáján Jakab Gergely
2020 Szabó Zsófia BSc Használt hévizek elhelyezése és további hasznosításának hazai lehetőségei Darabos Gabriella
2020 Török Dániel BSc Hűtés terén elérhető lakossági energiafogyasztás-csökkentés egy pályázati program példáján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Munkácsy Béla
2019
2019 Cserkúti Dániel MSc Ipari hatásra bekövetkező tájdegradáció vizsgálata Pécsen és környékén Csüllög Gábor
2019 Hallabi, Azer MSc Effects of fertilization to the quality of dissolved organic matter fraction of an arable soil Szalai Zoltán
2019 Lukács Norbert MSc A felszínborítás változásának vizsgálata

Budapest XVII. kerületének peremén – különös tekintettel a Merzse-mocsár Természetvédelmi Területre

Csüllög Gábor
2019 Pálfi Ivett MSc Négy nagykanizsai kisvízfolyás kémiai vízminőségének vizsgálata a tájhasználat tükrében Fehér Katalin
2019 Papp Luca Sára MSc Borsod-Abaúj-Zemplén megye biogáz potenciálja és annak energetikai hasznosítási lehetőségei Soha Tamás
2019 Rácz Márk BSc Az észtországi energetikai rendszer átalakulásának tanulságai Munkácsy Béla
2019 Sarkadi Vivien Zsófia BSc Környezettudatos turizmus Budapesten a szállodák tükrében Hajdú Attila, Dr. Munkácsy Béla
2019 Sebestyén Szabolcs BSc Magyarországon élő patás nagyvadak hatása a környezetre Darabos Gabriella
2019 Stampfel Tímea BSc Az árvíz kiváltó okai a Bodrog folyón a Bodrogköz területén Darabos Gabriella
2019 Striker Márton BSc  Klímazonalitás paleotalajban

Nagymaros példáján

Jakab Gergely, Király Csilla
2019 Varga Bence BSc A smart city koncepció bemutatása Salgótarján Megyei Jogú Város példáján az energetika tükrében Munkácsy Béla
2019 Zsigri Noémi BSc A Mátra tavi üledékgyűjtőjének közelében végbement erdőösszetételbeli és tájhasználati változások Darabos Gabriella
2018
2018  

Páles Mariann

MSc  Vörösagyagok szemcseméret- és alaktani vizsgálata a kulcsi földcsuszamlás területén Jakab Gergely, Király Csilla
2018 Csontos Csaba Péter MSc A veresegyházi geotermikus távfűtési rendszer napkollektoros bővítési lehetőségének feltérképezése térinformatikai módszerek alkalmazásával Munkácsy Béla, Soha Tamás
2018 Deák Nikolett MSc Baranya megye tájterhelési vizsgálata Csüllög Gábor
2018 Gergely Zsolt MSc Folyóvízi oldott szerves anyag minőségének összehasonlító vizsgálata a Kemence-patak és a Duna példáján Szalai Zoltán
2018 Hajdú Kata MSc Tibolddaróc települési és táji értékeinek megjelenése a lakosság ismereteiben Csüllög Gábor
2018 Harstenstein Ádám BSc Az aggteleki nemzeti park élővilágának és kultúrtörténeti értékének bemutatása Angyal Zsuzsa
2018 Pánczél Balázs BSc A növényzet és a területhasználat hatása a talaj szerves anyag (SOM) minőségére Szalai Zoltán
2018 Szabó Katinka MSc A Pannonhalmi-dombság erdőművelési viszonyainak vizsgálata a hagyásfa megtartási módszerek feltárásának tükrében Darabos Gabriella
2018 Szabó Zoltán MSc A Kürtös-patak makrogerinctelen faunájának és vízkémiai tulajdonságainak felmérése a tájhasználattal összehasonlításban Sziráki Zsuzsa, Magyari Enikő
2018 Szakál Zsófia MSc A talaj biológiai aktivitásának becslése eltérő területhasználat mellett a Tea Bag Index nemzetközi módszerrel Jakab Gergely
2018 Szilágyi Norbert BSc A területhasználat hatása a talaj vízbefogadó képességére Szalai Zoltán
2018 Szontágh Emese BSc A Berettyó-folyó szabályozása és annak környezeti hatásai Csüllög Gábor
2018 Untermayer Tamás BSc Földrajz A mezőgazdaság hatása a talaj szervesanyag tartalmára Szalai Zoltán
2018 Vancsik Anna Viktória MSc Környezettudomány Különböző talajművelések hatása a szénraktározásra és az SOM minőségre Szalai Zoltán
2017
2017 Bacsó Anna BSc Areális és lineáris erózió területi összefüggései Magyarországon Jakab Gergely
2017 Baka Dorián MSc Szuburbán területhasználati konfliktusok azonosítása térinformatikai módszerekkel Budapest agglomerációjában Kohán Balázs
2017 Balázs Bence MSc A szolnoki ártér tájhasználatának változása a 18. századtól napjainkig Csüllög Gábor
2017 Bedő Norbert BSc A tatai térség iparának környezeti szempontú bemutatása Tamás László/ Csüllög Gábor
2017 Bodnár Enikő Szandra BSc A hulladékgazdálkodás megjelenése a természet-tudományos tantárgyak kerettanterveiben Angyal Zsuzsanna
2017 Czunyi-Virág Károly BSc A Börzsöny, teljesítménytúrák által érintett

turistaútvonalainak térinformatikai vizsgálata

Kohán Balázs
2017 Fodor Viktória BSc A burkolás hatásai a városi talajokra Szalai Zoltán
2017 Gresina Fruzsina BSc A lézerdiffrakció és a klasszikus módszerek összehasonlítása üledékek és talajok szemcseméret-eloszlásának meghatározásához Szalai Zoltán
2017 Gyenes Ádám BSc Mezőgazdaság és Talajerózió: A talajszennyezettség

alakulása a városokban Szeged és Sopron példáján

Jakab Gergely
2017 Jakab István BSc A talajpusztulás és területhasználat összefüggései Jakab Gergely
2017 Kiss-Szabó Laura BSc Vasásványok szerepe a szénmegkötésben, kibocsátásban, a talajban Szalai Zoltán
2017 Komáromi Árpád BSc Vasút és modernizáció a dualizmus korában Csüllög Gábor
2017 Papp Luca BSc A dorogi távfűtéshálózat továbbfejlesztésének lehetőségei Munkácsy Béla
2017 Peszeki Eszter BSc Mezőgazdaság és talajerózió: A konvencionális mezőgazdaság, a hagyományos tájhasználat és a talajkímélő művelés összehasonlítása a talajerózió szempontjából Jakab Gergely
2017 Sádli Gyula BSc Az esztergomi távfűtési rendszer vizsgálata és fejlesztési lehetőségei Munkácsy Béla
2017 Soós-Németh Evelin BSc A talaj szervesanyag-tartalmának meghatározása termikus módszerekkel Szalai Zoltán
2017 Várallyay Gergely BSc A biomassza alapú távfűtés lehetősége Salgótarjánban Munkácsy Béla
2016
2016 Cserkuti Dániel BSc  A talaj eróziós és vízgazdálkodási jellemzőinek vizsgálata eső-szimulációval Jakab Gergely
2016 Dajka Fanni BSc A Magas-bakonyi tájvédelmi körzet természeti értékei Darabos Gabriella
2016 Együd Regina BSc Tibolddaróc település állapotfelmérése Csüllög Gábor
2016 Hajdú Kata BSc Tibolddaróc tájértékeinek hasznosítási lehetőségei a turizmusban Csüllög Gábor
2016 Horváth Gábor Balázs BSc  Ipari nehézfém-szennyezések a talajban Jakab Gergely
2016 Jakab István BSc A talajpusztulás és területhasználat összefüggései

Magyarországon

Jakab Gergely
2016 Karsai Gergely Nándor MSc Nitrgoén műtrágya bemosódásának vizsgálata mesterséges esőztetéssel Jakab Gergely
2016 Kátai Anna MSc A déli védelmi rendszer geomorfológiai átalakító tevékenysége a Zala megyei és a Csongrád megyei védőkörletben Csüllög Gábor
2016 Lukács Norbert BSc A Merzse-mocsár környezeti állapotfelmérése Szabó Mária
2016 Mozga Gábor BSc A Kárpátok első világháborús védelmének katonaföldrajzi elemzése Csüllög Gábor
2016 Nagy Réka MSc Kecskemét tájhasználat változásának tendenciái térképi források alapján Csüllög Gábor
2016 Nickmann Anett MSc A bányászat hatására bekövetkezett tájváltozások és geoturisztikai jelentőségük vizsgálata Salgótarjánban és környékén Csüllög Gábor
2016 Rieder Ádám MSc A talajok szerves anyag tartalmának vizsgálata frakcionálás és spektrometriai módszerek segítségével Szalai Zoltán
2016 Szabó Katinka BSc A fekete gólya (Ciconia nigra) európai költőhelyeinek változása, kitekintéssel a hazai állományokra Szabó Mária
2016 Szabó Zoltán BSc Természeti világörökségek kiválasztása, kritériumainak értékelése Szabó Mária
2016 Szajkovics Ádám BSc Nukleáris események valószínűsége Perger András/ Munkácsy Béla
2016 Szente Ádám BSc Az Amerikai Egyesült Államok és Irán: ellentétek és lehetséges konfliktusok Horváth Gergely
2016 Tari Eszter MSc A Jászság északi részének tájhasználat-változása a 19. századtól napjainkig Csüllög Gábor
2016 Tomka Richárd BSc A Nyugat-Balkán etnikai folyamatai Csüllög Gábor
2016 Torda András Lajos BSc  A termálvizek oldott ásványi anyag tartalmának hatása a talajokra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Jakab Gergely
2016 Varga Bálint MSc A hazai fúrómagminta-raktárak adatainak

elemzése webgis módszerekkel

Kohán Balázs
2016 Világos Klaudia BSc A Lágymányosi Campus környéki zuzmófajok gyakorisága a légszennyeződés viszonylatában Darabos Gabriella
2015
2015 Csonka Diána MSc A csapadék stabil oxigénizotóp-összetételének térbeli korrelációja az Alpokban – Következtetések az optimális mérőhálózat és egy általános térstatisztikai modell kialakítására Kohán Balázs
2015 Domján Csaba BSc A szepességi szász népesség betelepülésének és helyzetének történeti földrajzi vizsgálata Csüllög Gábor
2015 Győry Sándor MSc Az energiatermelésben alkalmazható biomassza potenciáljának kiszámítása a Szolnoki kistérségben Munkácsy Béla
2015 Horváth Erzsébet MSc Eróziós vízmosások fotogrammetriai alapú vizsgálata quadkopter felhasználásával Somogybabodi mintaterületen Kohán B; Jakab G.
2015 Kis Krisztina Msc A Monori járás külterületei Csüllög Gábor
2015 Kollárics Bálint BSc A területhasználat változásának hatása a talaj

széntartalmára

Jakab Gergely
2015 Ligeti Anna BSc A Duna budapesti szakaszának szabályozása a 18. és a 19. században Csüllög Gábor
2015 Mészáros Tamás BSc Mezőgazdaságban hasznosítható talajjavító, talajerő utánpótló készítmények előállítása szennyvíziszapból és mederiszapból Szalai Zoltán
2015 Német Sándor MSc A biogáz felhasználásának perspektívái Komárom-Esztergom megyében Munkácsy Béla
2015 Ringer Marianna MSc A diffúz reflektancia spektroszkópia (drs) módszerének alkalmazhatósága a talajok ásványos fázisának rutinvizsgálatában Szalai Zoltán
2015 Símó Krisztián BSc Karsztos vízbázis hasznosításának bemutatása Miskolc példáján Fehér Katalin
2015 Ujj Emese BSc A folyószabályozások környezeti hatásai a Közép-Tiszavidéken Csüllög Gábor
2014
2014 Alföldi Dorottya MSc Nehézfémek vizsgálata Szalai Zoltán
2014 Andraserk Marcell BSc A növénytermesztés területhasznosítási változása Göcsejben a 19 – 20.   század folyamán Horváth Gergely
2014 Benkó Bernadett MSc A környezeti hatásvizsgálatok módszereinek adaptációja a   tájvizsgálatokban Vác-Naszály mintaterületen Csüllög Gábor
2014 Bíró Enikő MSc Agglomerációs tájterhelés vizsgálata Biatorbágy és a környező települések példáján Csüllög Gábor
2014 Józsa Gabriella MSc Győr városperemi tájkonfliktusai Csüllög Gábor
2014 Kertész Orsolya BSc A talaj szénmegkötő képessége a talajhasználat függvényében Szalai Zoltán
2014 Kiss Dániel BSc Tájföldrajzi vizsgálatok a Soproni járás területén Csüllög Gábor
2014 Pál Tamás MSc Talajminták szemcseösszetételének vizsgálata lézerdiffrakciós módszerrel, különös tekintettel a mintaelőkészítés módszertanára Szalai Zoltán
2014 Rimóczi Tamás BSc A Tisza szabályozása a Közép-Tisza-vidéken a XIX. században Csüllög Gábor
2014 Tófalvi Tamás BSC Észak-Magyarországi rozsdaövezetek rehabilitációs lehetőségei Horváth Gergely
2014 Torszin Gergő BSc Jászberény és a környező jászsági települések történeti tájhasználat-változásának elemzése Csüllög Gábor
2014 Tóth László BSc A bánsági iparvidék történeti földrajzi jellemzői a XIX. század végén Csüllög Gábor
2014 Vígh Tamás MSc Tájkonfliktusok azonosítása és vizsgálat Balatonlelle környezetében Csüllög Gábor
2014 Zelki Benjámin BSc Temesvár és Szeged dualizmuskori településfejlődésének Csüllög Gábor
2013
2013 Dankó Júlia BSc Gödöllő tájhasználati változása a II. világháború után Csüllög Gábor
2013 Dénes Emese BSc A bányászat tájformáló hatása Salgótarján térségében Csüllög Gábor
2013 Labancz Viktória BSc A magyarországi szélenergia-hasznosítás jelenlegi helyzete Munkácsy Béla
2013 Mester Boglárka BSc A Medves-vidék kultúrtáj jellemzői Csüllög Gábor
2013 Ringer Marianna BSc Vas- és mangánásványok képződése talajokban Szalai Zoltán
2013 Rödömyi Laura BSC Földrajzi tényezők szerepe az aquincumi településszerkezet kialakulásában Csüllög Gábor
2013 Somlai Balázs BSc  Az ajkai vörösiszap katasztrófa talajtani vonatkozásai Jakab Gergely
2013 Szabó Bálint MSc Az ipar hatása a tájkarakterre a Komáromi járás területén Csüllög Gábor
2013 Szabó Judit Alexandra MSc  Vízmosások térbeli eloszlása két magyarországi kistájon a GIS eszközeivel vizsgálva és az eredmények interneten keresztüli közzététele Jakab Gergely
2013 Takács László MSc Felszínfejlődés és felszínhasználat kapcsolata egy mintaterület példáján Jakab Gergely
2012
2012 Juhász Ádám BSc Kalocsa történeti tájhasználata Csüllög Gábor
2012 Kiss Attila BSc A nagykusági tanyák tájhasználatának kialakulása a 18-19. század alatt Csüllög Gábor
2012 Krizsán Béla BSc A biomassza felhasználásának lehetőségei az épületek hőellátásában Munkácsy Béla
2012 Major Dániel BSc Az alföldi mezővárosok tájhasználata a 16-17. században Csüllög Gábor
2012 Mester Boglárka BSc Kultúrtájvizsgálat a Medves vidéken Csüllög Gábor
2012 Német Ádám BSc Szeged térszerkezeti és strukturális változásai a XIX—XX.. század elején Csüllög Gábor
2012 Tamás László MSc  A Duna menti kultúrtájak ipari funkcióterei, különös tekintettel a tájhasználati konfliktusok és ipari tájterheltség meghatározásának módszereire Csüllög Gábor
2012 Tulézi Fruzsina BSc A városi talajok jellemzése, osztályozása és szerepük városi környezetben Szalai Zoltán
2011
2011 Bernáth Zsolt tanár Halgazdálkodás Magyarországon Horváth Gergely
2011 Bíró Enikő BSc A települési tér növekedésének hatásai Biatorbágy környezetére Csüllög Gábor
2011 Borbély Ádám Zugló fejlődése 1873-tól napjainkig Horváth Gergely
2011 Einhoffer Anna kredites földrajz történelem A hajdúság letelepítésének történeti földrajzi

vizsgálata

Csüllög Gábor
2011 Héjja Angéla BSc Talajképző folyamatok változása toposzekvencia mentén Szalai Zoltán
2011 Kicsi Attila BSc  Szolnok történeti tájhasználat-változásának elemzése Csüllög Gábor
2011 Lovas Mariann BSc A Jangce folyón tervezett gátrendszer környezeti és társadalmi hatásai Lovas Mariann
2011 Nagy Brigitta BSC A természeti értékek, illetve azok városi védelmének gyakorlati megvalósítás a Róka-hegy példáján Horváth Gergely
2011 Nyeste András Bsc A szélenergia hasznosításának lehetősége fejér megyében a jogi és természetvédelmi szabályzók tükrében Munkácsy Béla
2011 Simon Edina tanár A Szamos mente ártéri gazdálkodásának története és jövőbeli lehetőségei Csüllög Gábor
2011 Várnagy Gyula BSc A magyar vasúti közlekedés fejlődése és hatásai 1914-ig Csüllög Gábor
2011 Zboray Nóra MSc Talajok szervesanyag mérési módszereinek összehasonlító elemzése hat magyarországi talajon Szalai Zoltán
2011 Zentai Sára BSc A Cserhát egyedi táji értékei Horváth Gergely
2010
2010 Gál Gábor BSc A Dél-Kínai karsztvidék és világörökségei Horváth Gergely
2010 Harmat ádám BSc A biomassza energetikai potenciálja a pilisvörösvári térségben Munkácsy Béla
2010 Hess Roland Bsc Esztergom 19. századi városfunkcióinak Csüllög Gábor
2010 Jakucs Györgyi BSc A Körös–Maros Nemzeti Park vizes élőhelyei Szabó Mária
2010 Kiss Kinga Ágnes A Pécselyi-medence élőhelyeinek vizsgálata Horváth Gergely
2010 Laki Ádám BSc Kultúrtájváltozás a Mernyei Uradalom területén a 18-19. században Csüllög Gábor
2010 Mátyás Nikolett BSc Az ercsi magasparton lejátszódó felszínmozgások okai, következményei és megfékezésük lehetőségei Horváth Gergely
2010 Scheibenhoffer Máté BSc Erdőgazdálkodás a Bakonyban Munkácsy Béla
2010 Szabó Gábor BSc Felhagyott bányák hasznosításának lehetőségei Horváth Gergely
2010 Szanyi Dóra BSc A Budai Tájvédelmi Körzet földtani és felszínalaktani értékei Munkácsy Béla
2010 Tóth Zoltán BSc Az Ister-Granum Eurorégió szélenergia hasznosítási lehetőségei Munkácsy Béla
2010 Turi Katalin BSc Budapest légszennyezettsége Pavlics Károlyné
2010 Ujházy Noémi BSc Szabadszállás határának táj- és élőhely változásai Szabó Mária
2010 Vígh Natália BSc A bányászat hatására lezajlott környezeti változások a dorogi szénmedencében Horváth Gergely
2009
2009 Ádám Eszter BSc A radioaktív hulladékok elhelyezése Magyarországon Szalai Zoltán
2009 Bácskai Gábor tanár Természetvédelem és vadgazdálkodás Magyarországon egy cserháti vadászterület példája nyomán Horváth Gergely
2009 Bagaméri Tamás BSc A Börzsöny természeti és kulturális értékei Horváth Gergely
2009 Bajzák Krisztina BSc A Marcal-medence tűzhányói Pavlics Károlyné
2009 Feitscher Linda BSc Felhagyott bányák hasznosításának lehetőségei Horváth Gergely
2009 Gutpintér Júlia BSc Fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés a Csongrádi kistérség példáján Munkácsy Béla
2009 Hajas Marina BSc A Csörnöc–Herpenyő patak revitalizációja Munkácsy Béla
2009 Haris Zsuzsanna Brigitta tanár A XVII. kerület funkcionális térszerkezete Csüllög Gábor
2009 Lánczi Dániel BSc Autonómia-kísérlet a somogyvámosi Krisna-közösségben, a Krisna-völgy ökológiai lábnyoma Munkácsy Béla
2009 Mavridisz Nikosz BSc Napenergia-hasznosítási lehetőségek az Ister-Granum eurorégióban Munkácsy Béla
2009 Sáfián Fanni BSc A fenntartható energiagazdálkodás bemutatása dán energiastratégiák példáján Munkácsy Béla
2009 Sebedovszki Judit tanár Eger város idegenforgalma Csüllög Gábor
2009 Tóta Attila Geográfus A szélenergia-termelés lehetőségei Dél-Alföld megyéiben Munkácsy Béla
2009 Tóth Péter BSc A Soproni Tájvédelmi Körzet komplex természetföldrajzi bemutatása Darabos Gabriella
2009 Tóth Szilvia BSc Buják és környékének tájértékei Darabos Gabriella
2009 Tóthné Rauth Éva Geográfus Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés Munkácsy Béla
2009 Turi Ágnes BSc A vajdavár-homokkővidék növény-és állatföldrajza Darabos Gabriella
2009 Varga Viktória BSc A Budai-hegység környezeti változásai Pavlics Károlyné