Beszámoló az „Erre van Előre” energiatervezési kutatócsoport júniusi brüsszeli programjáról

EUSEW18

Az „Erre van Előre” energiatervezési kutatócsoport két tagja (Munkácsy Béla és Soha Tamás) négy nap alatt három eseményen vett részt az Európai Unió székhelyén. A program központjában az EU Sustainable Energy Week 2018 (EUSEW18) rendezvénysorozat állt, amely a fenntartható energiagazdálkodás minden lényeges aspektusát érintette. A rendezvény Európa minden részéből vonzott szakértőket, döntéshozókat és iparági szereplőket egyaránt. A résztvevők hat párhuzamos szekcióban, számos további kísérő eseménnyel fűszerezve kaptak betekintést a 21. század energetika kihívásaiba. A témák között kiemelt helyet kapott az Unió energipolitikája, hosszútávú tervei, az EU támogatásával futó projektek (pl. innovatív energiatermelési és -tárolási eljárások). Nagy hangsúlyt kaptak még az olyan szektorokon átívelő koncepciók, mint például az elektromos közlekedés vagy a hőszivattyúzás. Az egyes iparágak képviselői kiemelték, hogy az energetikai irányváltást sokkal inkább lehetőségként, mint akadályként értékelik.

A nagyszabású rendezvényen az European Environmental Boureau (EEB) meghívására vettünk részt. A programban európai szinten is jelentős NGO-kkal való találkozó és beszélgetés zajlott fenntartható energiagazdálkodási és klímaváltozást érintő témákban. Kutatócsoportunk tagjainak lehetősége nyílt egy személyes találkozón részt venni Molnár Csaba, korábbi közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel és jelenlegi Európai Parlamenti képviselővel, hogy megismerjük egymás véleményét az európai energiapolitikával kapcsolatban. A beszélgetés eredményeként a Képviselő Úr kiemelte, hogy számít a témát érintő észrevételeinkre és javaslatainkra.

Részvételünk másik támogatója, az International Network For Sustainable Energy (INFORSE-Europe) szintén tartott előadást az EUSEW18 során, illetve kutatócsoportunk vezetője, Munkácsy Béla, mint vezetőségi tag részt vett a szervezet ülésén is.

A Brüsszelben eltöltött néhány nap során a szakmai programok sokasága ismételten visszaigazolta azt, hogy az ELTÉ-n folyó energiaföldrajzi kutatás jól illeszkedik európai törekvésekhez. Tapasztalataink szerint azonban az energiaunió messze nem tölti be azt a szerepet, amit kellene, ami elsősorban az egyes tagállamok (pl. Magyarország) ellenállásának köszönhető. Éppen ezért az EU-ban nagy jelentősége volna egy közös energiapolitika kidolgozásának és az egyes régiókra optimalizált energiamix megtervezésének, de az egyes országok szuverenitása ezt egyelőre nem teszi lehetővé. Ugyanakkor fenntartható energiagazdálkodással foglalkozó szakemberek iránti igény ráirányítja a figyelmet arra, hogy komolyabb eredményeket igazán akkor tudunk elérni, ha feltöltjük sorainkat felkészült és elkötelezett hallgatókkal. Innovatív témákkal várjuk a szakdolgozattal vagy TDK-val érintett hallgatók jelentkezését!

 

Köszönjük a fent említett szervezetek támogatását!