BSc – földrajz alapképzés szakdolgozati témái

 Választható szakdolgozati témák

Dr. Csüllög Gábor
Tájtörténeti vizsgálatok egy magyarországi kultúrtájon
Alföldi mezővárosok tájalakítása a 18-19. században
A 19. századi folyószabályozások környezeti hatásai
Dualizmuskori településfejlődési folyamatok egy választott településen
Magyarországi települések tájhasználati változásai a 19-20. században
Ipari folyamatok tájalakító hatása a 19. és 20. században

Fehér Katalin
Felszíni vizek (pl. kisvízfolyások) vízminőségi vizsgálata
Barlangi beszivárgó vizek vízminőségi vizsgálata

Dr. Jakab Gergely
Okszerű talajhasználattal a klímaváltozás ellen
Talajpusztulás mikro léptékben, miről árulkodnak a vékonycsiszolatok
Modellezés a talajvédelemben
A talajpusztulás és területhasználat összefüggései Magyarországon
Mesterséges esőztetés
A talajvédelem és növénytermesztés konfliktusa

Dr. Munkácsy Béla
A környezetgazdálkodás az Ister-Granum Eurorégióban (Esztergom és térsége)
Biogáz hasznosítási lehetőségek települési szilárd hulladékból
Az energiasűrűség problematikája a térbeliség tükrében
A napelemes áramtermelés és szivattyús tározás konfliktusa Németországban

Kohán Balázs
A csapadék stabil oxigén izotóp  összetétele alapján vázolt tájkép az Appenini-félszigeten
Az ibériai csapadék stabil oxigen izotóp összetétele alapján vázolt tájkép (isoscape)
Az Alpi csapadék stabil hidrogén izotóp összetételének elemzése térinfromatikai módszerekkel
A különböző Duna-Tisza-csatorna koncepciók összehasonlító elemzése
Egy Duna-Tisza közi település tájhasználati változása és ennek hatása a talajvízszint csökkenésére

Dr. Pinke Zsolt
Ingatlanpiaci összehasonlító elemzés az Alföldön

Dr. Szabó Mária
Tájidegen növényfajok Budapest parkjaiban
Budapest környéki homok- és kavicsbányák környezeti állapota

Dr. Szalai Zoltán
BSc: Talajok szerves szén megkötő képessége és területhasználat

 Zacháry Dóra
Izotópos vizsgálatok használata a talajtani kutatásokban