BSc – földrajz alapképzés szakdolgozati témái

 Választható szakdolgozati témák

Dr. Bede Fazekas Ákos
Kiválasztott település(rész) faállományának felmérése és térinformatikai elemzése
Dísznövények szerepe a táj- és környezetföldrajzban
Térinformatikai lehetőségek nem térinformatikai célra fejlesztett szoftverekben
Potenciális természetes növényzet a tájértékelés szolgálatában
Térképen ábrázolt karakteres fák ökológiai értéke
Térképen ábrázolt karakteres fák tájkarakter-formáló szerepe
Magyarország jövőben várható éghajlatával analóg területek keresése
Az éghajlatváltozás térképes szemléltetési lehetőségei
A potenciális természetes növényzet térképes szemléltetési lehetőségei
A tájföldrajzi tájfogalom társszakmák tájfogalmaihoz fűződő viszonya
Táj-, környezet- és/vagy természetföldrajzi feladatok megoldására fejlesztett térinformatikai szoftverek és modulok áttekintése
Tájváltozási folyamatok elemzése georeferált katonai térképek segítségével
Programnyelvek a földrajz és a térinformatika szolgálatában

Dr. Csüllög Gábor
Tájtörténeti vizsgálatok egy magyarországi kultúrtájon
A 19. századi folyószabályozások környezeti hatásai
Ipari folyamatok tájalakító hatása a 19. és 20. században

Dr. Jakab Gergely
Okszerű talajhasználattal a klímaváltozás ellen
Talajpusztulás mikro léptékben, miről árulkodnak a vékonycsiszolatok
Modellezés a talajvédelemben
A talajpusztulás és területhasználat összefüggései Magyarországon
Mesterséges esőztetés
A talajvédelem és növénytermesztés konfliktusa

Dr. Munkácsy Béla
A környezetgazdálkodás az Ister-Granum Eurorégióban (Esztergom és térsége)
Biogáz hasznosítási lehetőségek települési szilárd hulladékból
Az energiasűrűség problematikája a térbeliség tükrében
A napelemes áramtermelés és szivattyús tározás konfliktusa Németországban

Kohán Balázs
A csapadék stabil oxigén izotóp  összetétele alapján vázolt tájkép az Appenini-félszigeten
Az ibériai csapadék stabil oxigen izotóp összetétele alapján vázolt tájkép (isoscape)
Az Alpi csapadék stabil hidrogén izotóp összetételének elemzése térinfromatikai módszerekkel
A különböző Duna-Tisza-csatorna koncepciók összehasonlító elemzése
Egy Duna-Tisza közi település tájhasználati változása és ennek hatása a talajvízszint csökkenésére

Dr. Pinke Zsolt
Ingatlanpiaci összehasonlító elemzés az Alföldön

Dr. Szalai Zoltán
BSc: Talajok szerves szén megkötő képessége és területhasználat

 Zacháry Dóra
Izotópos vizsgálatok használata a talajtani kutatásokban