Egyéb kategória bejegyzései

Megjelent MAGYARORSZÁG NEMZETI ATLASZA

A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet kiadásában megjelent az új nemzeti atlasz  első kötete MAGYARORSZÁG NEMZETI ATLASZA  – TERMÉSZETI KÖRNYEZET címen.
Az atlasz megvásárolható a könyvesboltokban, illetve
PDF formátumban, fejezetenként letölthető a nemzetiatlasz.hu oldalról.
A kötet elkészítésében tanszékünk több munkatársa is részt vett:
Az egyik kötetszerkesztő Horváth Gergely, a tájföldrajz fejezet több térképének elkészítésében pedig Csüllög Gábor, Horváth Gergely és Tamás László.  A  növényzet fejezetben  Magyari Enikő, az állatvilág fejezetben Szabó Mária.

Brüsszeli beszámoló

Október második hetében kutatócsoportunk két tagja részt vett a 16. alkalommal megrendezett European Week of Regions and Cities (https://europa.eu/regions-and-cities/) elnevezésű eseményen. A három fő terület, amely köré az egész heti program szerveződött a) reziliens régiók és városok létrehozása; b) régiók és városok, mint a változás közegei; c) a tudás megosztása az eredmények érdekében. A program fontos eleme volt a kutatócsoportunk fókuszában lévő térinformatikai alapú távhőrendszer-fejlesztés, valamint általában a megújuló energiaforrások alkalmazásának további kiszélesítése – ami azért is kihívás, mert már jelenleg  is közel 90% az új áramtermelő kapacitásokból a megújuló alapú technológiák részaránya az Európai Unióban.

Az értékes szakmai tartalom mellett bepillantást nyerhettünk az Európai Parlament és a Bizottság munkájába is. A szakmai eszmecseréket a héten az IPCC legfrissebb jelentése, valamint a gépjárművek tervezett kibocsátás-csökkentéséről szóló vita uralta (utóbbi kapcsán a környezetvédelmi miniszterek végül 35%-os csökkentést szavaztak meg – hazánkat, mivel nincs kifejezetten környezetvédelmi ügyekre fókuszáló minisztériuma, az energiaügyért és klímapolitikáért felelős államtitkár képviselte). Minderről a kiegyensúlyozott tájékozódás érdekében több különböző frakcióban ülő EP képviselővel és szakértőikkel is konzultáltunk. Sajnos a több hetes szervezés ellenére csak Jávor Benedek képviselő úrral sikerült személyes találkozón egyeztetni. Hölvényi György és Gyürk András képviselők nem álltak rendelkezésünkre, az őket helyettesítő szakmai tanácsadóik csak részben tudták pótolni hiányukat.

Részt vettünk továbbá a Deutsche Umwelthilfe által koordinált és a European Environmental Bureau által támogatott hálózatépítési programban, amelynek célja a kelet- és közép-európai térségben folyó civil klímapolitika szakmai erősítése és hatékonyabbá tétele.

 

 

 

 

Megújulók és/vagy atom?

LINK

2018. május 2-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem R épületében került sor a Magyar Energetikai
Társaság Ifjúsági Tagozata által szervezett vitaestre,
amely közel száz, főképp fiatalokból álló hallgatóság előtt
zajlott le. A vitát dr. Tóth Máté, a MET elnökségének tagja,
a társaság Interdiszciplináris Tagozatának elnöke vezette.
Vitapartnerek: Prof. dr. Aszódi Attila, a BME egyetemi tanára, a
Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár
és dr. Munkácsy Béla, az ELTE Környezet és Tájföldrajzi Tanszékének
adjunktusa.

Terepgyakorlati beszámoló

Hulladékgazdálkodás, szennyvíztisztítás-vízminőség, tájtörténet-erdőgazdálkodás, természetvédelem a “magasban és a mélyben”

(Beszámoló a KTF másodéves földrajz alapszakos hallgatók számára 2018. 07. 02.–06. között a fővárosban és a Gödöllői-dombság területén szervezett terepgyakorlatáról.)

A terepgyakorlat első napja korán indult, hiszen a Budapest XVIII. kerületében található FKF Zrt. Szemléletformáló és Újrahasználati Központban (1. kép fotó: Molnár Szabolcs) kezdtük a programot. A létesítmény érdekességre,  hogy itt egy helyen nyílik lehetőség a környezetközpontú oktatásra, az újrahasználható tárgyak átvételére, új tulajdonoshoz juttatására és a szelektíven gyűjtött hulladékok leadására. A telephely részletes bemutatása és bejárása során bepillanthattunk a telephely mindennapi munkájába. Páratlan élményt jelentett a létesítmény raktárában történő barangolás, ahol különféle tárgyak, eszközök, bútorok stb. találhatóak, amelyeket jutányos áron bárki megvásárolhat.                                                 A nap második felét a XI. kerületi Hosszúréti-pataknál töltöttük. A fővárostól nyugatra eső területek csapadékait a Dunába elvezető, Torbágyi-erdőben eredő patak és a mentén kialakult Kőérberki-tó növényzeti zonációjának tanulmányozása mellett terepi laboratóriumunkkal a vízminőségére (ammónia-,  nitrát-, nitrit- és foszfáttartalom, pH és vízkeménység) vonatkozó vizsgálatokat is végeztünk. Egy helyi horgász kapásgyakorisága alapján is “minősíthettük”  patak vizét!

A gyakorlat második napját a MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézetében (2. kép. fotó:Kővári Bence) töltöttük, ahol megismerhettük az intézetet és megtudhattuk, hogy tudományos kutatási eredményeivel miképpen segíti elő, támogatja a fenntartható földhasználatot, a talaj védelmét, a modern, költség- és környezetkímélő talajhasználatot és a talajjavítást. A nap folyamán a talajtani ismeretek gyarapítására számos lehetőség adódott. Bemutatkozott és a legújabb kutatásokról tartott előadást, valamint mutatta be a laboratóriumokat a Talajbiológiai, a Talajfizikai és Vízgazdálkodási, a Talajkémiai és Anyagforgalmi,  valamint a Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály egy-egy kutatója.

A harmadik napon a főváros XXIII. kerületébe, a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepre látogattunk, ahol Magyarország első szennyvíztisztítója üzemel. Az 1966 óta működő intézet az évek során történt bővítések után, napjainkra  a legkorszerűbb hazai szennyvíztisztítóvá vált. Az itt töltött néhány óra alatt bemutatásra került a szennyvíztisztítás teljes folyamata. Lehetőségünk adódott végigsétálni a telep területén és közelről szemügyre (és “orra”) venni a tisztítási folyamat különböző fázisait. A telep érdekessége, hogy nemcsak a hagyományos kétfokozatú bioszűrést alkalmazza, hanem egy magyar fejlesztésnek köszönhetően, üvegházakban termesztett növények és azok gyökérzete segítségével növeli a tisztítás hatásfokát. Egyéb szempontból is példa értékű a telep, hiszen elektromos – (90 %-ban) és hőenergiaigényét (100 %-ban) a szennyvíztisztítás egyik melléktermékének feldolgozásából nyeri.

 Előző napi “illatos” programunk után a terepgyakorlat negyedik napját friss levegőn töltöttük: a valkói Nagy Istrázsa-hegy rezervátumba (3. kép. fotó: Molnár Szabolcs) kirándultunk. A Gödöllőről könnyen megközelíthető terület érdekessége a tájtörténet és tájhasználat változása, ezen belül pedig elsősorban az, hogyan próbálja meg összeegyeztetni az erdészet ugyanazon a területen a nagyon intenzív vadgazdálkodást egy természetközelibb erdőgazdálkodással. A rezervátum különlegessége ehhez kapcsolódóan,

hogy a magterületről néhány éve kizárták a vadakat, aminek következményeképpen a cserje és újulati szint gyors regenerálódásba kezdett. A nap folyamán sok érdekességet hallhattunk Dr. Horváth Ferenctől az erdőrezervátum programon túl a dombság régi és mai erdőhasználatáról, továbbá a terepi felmérés folyamatával is megismerkedhetett a Hallgatóság.

Árkon-bokron történő, kalandos hazautazásunk után újult erővel kezdtük meg másnap a terepgyakorlat utolsó napját. Délelőtti utunk a “magasba”, a főváros közepén 266 méteren található Sas-hegyi Látogatóközpontba vezetett. A hegy történeti tájhasználatáról szóló előadás megtekintése után, a dolomit kibukkanás jellegzetes társulásaival a dolomit-sziklagyepekkel (4. kép. fotó: Kővári Bence), azok ritka, védett növény- és állatfajaival, továbbá  a területre vonatkozó fontos természetvédelmi feladatokkal  ismerkedhettünk meg. A hegycsúcsról délután a “mélybe” ereszkedtünk. Először a Pálvölgyi-barlangban, majd a Szemlő-hegyi-barlangban (5.kép. fotó: Molnár Szabolcs) túráztunk. A budai termálvizes barlangrendszer kialakulásáról, a barlangok geológiájáról és páratlan formakincséről, valamint a legújabb kutatási eredményekről igen részletes ismertetést és bemutatást kaptunk a területet talán legjobban ismerő túravezetőnktől, Virág Magdolnától. A terepgyakorlat zárásaként pedig kedvünkre gyönyörködhettük a Pálvölgyi- barlang függő- és állócseppköveiben, illetve a Szemlő-hegyi-barlang gömbfülkéiben, gömbüstjeiben és borsóköveiben.

( Kelemen Dániel, Kővári Bence, Molnár Csaba, Molnár Szabolcs és Téglássy Balázs jegyzetei nyomán)

1. kép

2. kép

3. kép

4. kép

5. kép

Beszámoló az „Erre van Előre” energiatervezési kutatócsoport júniusi brüsszeli programjáról

EUSEW18

Az „Erre van Előre” energiatervezési kutatócsoport két tagja (Munkácsy Béla és Soha Tamás) négy nap alatt három eseményen vett részt az Európai Unió székhelyén. A program központjában az EU Sustainable Energy Week 2018 (EUSEW18) rendezvénysorozat állt, amely a fenntartható energiagazdálkodás minden lényeges aspektusát érintette. A rendezvény Európa minden részéből vonzott szakértőket, döntéshozókat és iparági szereplőket egyaránt. A résztvevők hat párhuzamos szekcióban, számos további kísérő eseménnyel fűszerezve kaptak betekintést a 21. század energetika kihívásaiba. A témák között kiemelt helyet kapott az Unió energipolitikája, hosszútávú tervei, az EU támogatásával futó projektek (pl. innovatív energiatermelési és -tárolási eljárások). Nagy hangsúlyt kaptak még az olyan szektorokon átívelő koncepciók, mint például az elektromos közlekedés vagy a hőszivattyúzás. Az egyes iparágak képviselői kiemelték, hogy az energetikai irányváltást sokkal inkább lehetőségként, mint akadályként értékelik.

A nagyszabású rendezvényen az European Environmental Boureau (EEB) meghívására vettünk részt. A programban európai szinten is jelentős NGO-kkal való találkozó és beszélgetés zajlott fenntartható energiagazdálkodási és klímaváltozást érintő témákban. Kutatócsoportunk tagjainak lehetősége nyílt egy személyes találkozón részt venni Molnár Csaba, korábbi közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel és jelenlegi Európai Parlamenti képviselővel, hogy megismerjük egymás véleményét az európai energiapolitikával kapcsolatban. A beszélgetés eredményeként a Képviselő Úr kiemelte, hogy számít a témát érintő észrevételeinkre és javaslatainkra.

Részvételünk másik támogatója, az International Network For Sustainable Energy (INFORSE-Europe) szintén tartott előadást az EUSEW18 során, illetve kutatócsoportunk vezetője, Munkácsy Béla, mint vezetőségi tag részt vett a szervezet ülésén is.

A Brüsszelben eltöltött néhány nap során a szakmai programok sokasága ismételten visszaigazolta azt, hogy az ELTÉ-n folyó energiaföldrajzi kutatás jól illeszkedik európai törekvésekhez. Tapasztalataink szerint azonban az energiaunió messze nem tölti be azt a szerepet, amit kellene, ami elsősorban az egyes tagállamok (pl. Magyarország) ellenállásának köszönhető. Éppen ezért az EU-ban nagy jelentősége volna egy közös energiapolitika kidolgozásának és az egyes régiókra optimalizált energiamix megtervezésének, de az egyes országok szuverenitása ezt egyelőre nem teszi lehetővé. Ugyanakkor fenntartható energiagazdálkodással foglalkozó szakemberek iránti igény ráirányítja a figyelmet arra, hogy komolyabb eredményeket igazán akkor tudunk elérni, ha feltöltjük sorainkat felkészült és elkötelezett hallgatókkal. Innovatív témákkal várjuk a szakdolgozattal vagy TDK-val érintett hallgatók jelentkezését!

 

Köszönjük a fent említett szervezetek támogatását!