Dr. Jakab Gergely

óraadó

MTMT publikációs lista

Elérhetőség:
1-222. szoba  (1 372-2500/1809)

Email:
jakabg[kukac]mtafki.hu

Végzettségek:
PhD ELTE TTK Földtudomány (2009)
MSc okl. agrármérnök, PATE GMK Keszthely (1997)

Tanulmányutak, ösztöndíjak, külföldi képzések:
1993 COST STSM Fellowship: Talajtani és Ökológiai Intézet Firenze, Olaszország

Oktatási tevékenység:
BSc képzés: Talajerózió, talajvédelem előadás és gyakorlat; Talajtan gyakorlat, Talajföldrajz gyakorlat
MSc képzés: Tájföldrajz gyakorlat
Szakdolgozati témák: A talajpusztulás és felszínfejlődés kapcsolata, A talajerózió modellezése, eső-szimulátoros vizsgálatok, Talajszennyezettség
Doktori képzés: Talajdegradáció
PhD disszertáció téma: Szelektív erózió

Kutatási témakörök:
Talajerózió, talajpusztulás, vízgazdálkodás, modellezés, a szelektív erózió hatása a hordalék humusz és szemcseösszetétel változásaira

Publikációk száma: 157
Hivatkozások: 107, Impakt faktor: 8,29

Konferencia előadás: 48

Nyelvtudás:
Angol középfok
Olasz alapfok

Szakmai és társadalmi szervezetekben való tagság, tisztség:
MTA köztestületi tag
Magyar Földrajzi Társaság
European Society for Soil Conservation (ESSC)
Magyar Talajtani Társaság

Fontosabb kutatási pályázatok:
http://www.mtafki.hu/termf/jakab_pr.html

10 legfontosabb publikáció

 • Jakab G, Szalai Z, Kertész Á, Tóth A, Madarász B, Szabó Sz. Biological geotextiles against soil degradation under subhumid climate: a case study CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 7:(2) pp. 125-134. (2012) IF: 1.450
 •  Kertész Á, Szalai Z, Jakab G, Tóth A, Szabó Sz, Madarász B, Jankauskas B, Guerra A, Bezerra J F R, Panomtaranichagul M, Chau Thu D, Yi Z. Biological geotextiles as atool for soil moisture conservation. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 22:(5) pp. 472-479. (2011)IF: 1.402
 •  Centeri Cs, Jakab G, Szalai Z, Madarász B, Sisák I, Csepinszky B, Bíró Zs. Rainfall simulation studies in Hungary In: Fournier A J (szerk.). Soil erosion: causes, processes and effects. New York; Basel: Nova Science Publishers Inc., 2011. pp. 177-218.
  (Environmental science, engineering and technology) (ISBN:978-1-61761-186-5)
 •  Bhattacharyya R, Fullen M A, Booth C A, Kertész Á, Tóth A, Szalai Z, Jakab G, Kozma K, Jankauskas B, Jankauskiene G, Bühmann C, Paterson G, Mulibana E, Nell J P, Van der Merwe G M E, Guerra A J T, Sathler R, Bezerra J F R, Peres S M, Yi Z, Yongmei L, Li T, Panomtarachichigul M, Peukrai S, Thu D C, Cuong T H, Toan T T. Effectiveness of biological geotextiles for soil and water conservation in different agro-environments LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 22:(5) pp. 495-504. (2011) IF: 1.402
 •  Szalai Z, Balogh J, Jakab G. Erózióbecslés változó klimatikus viszonyok között KLÍMA-21 FÜZETEK 62: pp. 75-80. (2010)
 •  Jakab G, Kertész Á, Szalai Z. Scale dependence of gully investigations FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ – HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 59:(3) pp. 319-330. (2010)
 •  Jakab G, Kertész Á, Madarász B, Ronczyk L, Szalai Z. Az erózió és a domborzat kapcsolata szántóföldön, a tolerálható talajveszteség tükrében TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK 8:(1) pp. 35-45. (2010)
 •  Centeri Cs, Barta K, Jakab G, Szalai Z, Biró Zs. Comparison of EUROSEM, WEPP, and MEDRUSH model calculations with measured runoff and soil-loss data from rainfall simulations in Hungary. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE-ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENERNAHRU 172:(6) pp. 789-797. (2009) IF: 1.595
 •  Szűcs P, Csepinszky B, Sisák I, Jakab G. Rainfall simulation in wheat culture at harvest. CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 34:(1) pp. 81-84. (2006) IF: 1.037
 •  Jakab G, Szalai Z. Barnaföld erózióérzékenységének vizsgálata esőztetéssel a Tetves-patak vízgyűjtőjén. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK 3:(1) pp. 177-189. (2005)