Elhunyt Prof. Szabó Mária

1947. 12. 12.  – 2020. 6. 23.

Megrendülten tudatjuk, hogy Szabó Mária Ottília nyugalmazott egyetemi tanár életének 73. évében, 2020. június 23-án elhunyt. Professzor asszony több mint 45 évet töltött egyetemünk kötelékében. Kimagasló oktatói és kutatói tevékenységén túl alapító tanszékvezetője a Környezet és Tájföldrajzi Tanszéknek, továbbá alapító tagja a Környezettudományi Centrumnak is. Karunkon jelentős részben az Ő kezdeményezésére indult el a környezettudományi képzés. Szabó Mária az egyetemi és a szélesebb értelemben vett tudományos közélet meghatározó szereplője volt. Vezetője volt a Földrajztudományi Központnak, majd ezt követően igazgatója volt a Földrajz és Földtudományi Intézetnek. Szabó Mária alapító tagja a Természettudományi Kar Környezettudományi Doktori Iskolájának, de hosszabb ideig vezető tisztséget viselt a Földtudományi Doktori Iskolában is. A bolognai rendszerre történő áttérésnél múlhatatlan érdeme volt a szakok akkreditációjában. Az elmúlt húsz évben több MTA Bizottságba beválasztották, továbbá számos országos és nemzetközi tudományos testület tagja is volt. A tudományos közéleti tevékenységén túl Szabó Mária tanárnő számos biológus, földrajzos és környezettudós generáció útnak indításában játszott megkerülhetetlen szerepet. Nemcsak közvetlen kollégái, de hallgatói is megrendüléssel értesültek távozásáról.

Emlékét szeretettel őrizzük!