EPPC 2018 – 10TH EUROPEAN PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY CONFERENCE

EPPC 2018 – 10TH EUROPEAN PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY CONFERENCE

12-17 AUGUST 2018

A konferencián a tanszéken zajló magashegyi tájhasználat és őskörnyezet változásokra vonatkozó legújabb kutatási eredményeket mutatta be Dr. Magyari Enikő. Előadásában a hegyi félnomád pásztorkodás tájátalakító hatását vizsgálat a Déli-Kárpátok Retyezát-hegységében, ahol a korábbi feltételezésekkel ellentétben a legeltetés az alpesi zónában már a Késő- Bronzkortól kimutatható nyomokat hagyott a tájban. A z erdőhatár lefelé tolódása és a magashegyi rétek fajspektrum átalakulása, valamint az alpesi flóra diverzitás növekedése jellemzi a kisebb intenzitású legeltetés időszakét, majd a középkorban a táj drasztikus átalakulása, a törpefenyvesek irtása és a havasi éger terjedése jellemezte a magashegyi zónát. A négy tó pollenvizsgálatán alapuló kutatás azt is kimutatta hogy a déli és északi lejtőket eltérő időben kezdte hasznosítani az ember.

Az előadás linkje:

https://drive.google.com/drive/folders/1dTD3VGfcDey9UIHKrqEf76T7SPKJPdVO

A konferencia weboldala:

http://eppc2018.ie/