MSc – geográfus mesterképzés szakdolgozati témái

Dr. Csüllög Gábor
Történeti tájhasználat-változások vizsgálata térképi forrásokból
Jelenkori tájváltozási vizsgálatok egy magyarországi kultúrtájon
Tájkarakter-vizsgálatok átalakuló kultúrtájakon
Ipari folyamatok okozta tájdegradációk vizsgálata
Településszegélyek tájkonfliktusainak vizsgálata
Tájterhelési vizsgálatok ipari és agglomerációs térségekben
Tájrégészeti vizsgálatok

Fehér Katalin
Kisvízfolyások vízminőségi vizsgálata
Karsztos beszivárgás vizsgálata a budai termálkarszton
Felszíni vizek (pl. kisvízfolyások) vízminőségi vizsgálata
Barlangi beszivárgó vizek vízminőségi vizsgálata

Dr. Jakab Gergely
A talajok biológiai aktivitásának mérése teafűvel – egy globális adatbázis
Hormonhatású anyagok kimutathatósága talajokból
Hormonhatású anyagok életciklusai nagyvárosi környezetben
A talajerózió szerepe a szén körforgalomban
Erózióbecslés mintaterületre a WEPP modell alkalmazásával
Vízmosások térbeli elemzése GIS segítségével

Dr. Munkácsy Béla
A megújuló energiaforrások nagy arányú rendszerbe integrálása és ennek földrajzi kapcsolatrendszere
Szélenergia potenciálok Veszprém és Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Biomassza potenciál a Szolnoki járásban

Kohán Balázs
A Kárpát-medence stabilizotópos tájképe – átlagos, évszakos és idősoros vizsgálatok
A légköri dinamika kapcsolata az Alpok stabilizotópos tájképében felismerhető változásokkal
Egy kiválasztott település WEBGIS-alapú döntéselőkészítő, döntéstámogató rendszerének elkészítése

Dr. Pinke Zsolt
Ingatlanpiaci összehasonlító elemzés az Alföldön

Dr. Szabó Mária
Kárpát-medencei vizes élőhelyek tájtörténeti feldolgozása
Tájsebek, antropogén tájelemek kialakulásának és rehabilitációs lehetőségeinek elemzése

Dr. Szalai Zoltán
Kvalitatív SOM vizsgálatok

Tamás László
Ipari tájkarakter/tájterhelés vizsgálatok a Duna menti tájakon
A környezeti hatásvizsgálatok módszereinek adaptációja a tájvizsgálatokban

 Külső témavezetők témái:

Pásztor László PhD, tudományos főmunkatárs, témacsoport vezető
Elérhetősége: MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály, 1022 Budapest Herman Ottó út 15.; pasztor@rissac.hu
A téma címe: Talajtérkép térbeli felbontásának növelése geoinformatikai módszerekkel A kidolgozandó feladat részletezése: A feladat során a szakdolgozónak először talajfoltokat és felvételi helyszíneket kell vektorizálnia archív talajtérképekről, valamint a hozzájuk tartozó leíró adatokat digitalizálnia. A térképek foltjainak dezaggregálásához nagyfelbontású, térinformatikai, távérzékelt adatokat kell az elemzésekhez használható formában összeállítania, geoadatbázisba szerveznie. A talajképződésben fontos tényezőkre vonatkozó, illetve a talajtulajdonságokkal összefüggésbe hozható indikátor adatok segítségével térbeli elemzéseket kell végeznie a térképben rejlő talaj-táj modellek felderítésére, amelyeket azonosításuk után a felhasznált tériinformatikai adatokra alkalmazva részletesebb térbeli felbontású térképeket fog előállítani. A modellezés eredményességét, illetve a dezaggregálás pontosságát validálással ellenőrzi, melynek alapján egy optimálisan szerkeszthető térképet állít elő. A feladat szinte kizárólag számítógépes munkát igényel és alapos térinformatikai, távérzékelési alapismereteket feltételez, valamint némi affinitást a geomatematikai módszerek alkalmazására.
Tanszéki konzulens: Kohán Balázs PhD