MSc – geográfus mesterképzés szakdolgozati témái

Dr. Csüllög Gábor
Történeti tájhasználat-változások vizsgálata térképi forrásokból
Jelenkori tájváltozási vizsgálatok egy magyarországi kultúrtájon
Tájkarakter-vizsgálatok átalakuló kultúrtájakon
Ipari folyamatok okozta tájdegradációk vizsgálata
Településszegélyek tájkonfliktusainak vizsgálata
Tájterhelési vizsgálatok ipari és agglomerációs térségekben
Tájrégészeti vizsgálatok

Fehér Katalin
Kisvízfolyások vízminőségi vizsgálata
Karsztos beszivárgás vizsgálata a budai termálkarszton
Felszíni vizek (pl. kisvízfolyások) vízminőségi vizsgálata
Barlangi beszivárgó vizek vízminőségi vizsgálata

Dr. Jakab Gergely
A talajok biológiai aktivitásának mérése teafűvel – egy globális adatbázis
Hormonhatású anyagok kimutathatósága talajokból
Hormonhatású anyagok életciklusai nagyvárosi környezetben
A talajerózió szerepe a szén körforgalomban
Erózióbecslés mintaterületre a WEPP modell alkalmazásával
Vízmosások térbeli elemzése GIS segítségével

Dr. Munkácsy Béla
A megújuló energiaforrások nagy arányú rendszerbe integrálása és ennek földrajzi kapcsolatrendszere
Szélenergia potenciálok Veszprém és Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Biomassza potenciál a Szolnoki járásban

Kohán Balázs
A Kárpát-medence stabilizotópos tájképe – átlagos, évszakos és idősoros vizsgálatok
A légköri dinamika kapcsolata az Alpok stabilizotópos tájképében felismerhető változásokkal
Egy kiválasztott település WEBGIS-alapú döntéselőkészítő, döntéstámogató rendszerének elkészítése

Dr. Szabó Mária
Kárpát-medencei vizes élőhelyek tájtörténeti feldolgozása
Tájsebek, antropogén tájelemek kialakulásának és rehabilitációs lehetőségeinek elemzése

Dr. Szalai Zoltán
Kvalitatív SOM vizsgálatok

Szuhi Attila
Konkrét nagyipari létesítmények környezeti hatásainak elemzése (javaslatok: Királyegyházi cementgyár, Dorogi veszélyes hulladékégető, Zoltek szénszálgyár, Vekerd akkumulátorhulladék-feldolgozó, bármely hazai hulladékégető, bármely hazai erőmű, vagy tetszőleges egyéb nagy környezeti hatással bíró)
A környezetvédelmi engedélyezési eljárások és civil érdekérvényesítés környezeti szempontból (konkrét ügy, vagy általános áttekintés)
Konkrét üzem, település környezeti kockázatelemzése
Nagyipari létesítmények, települések, közutak légszennyezésének modellezése (AERMOD, Caline4, stb.)
Egy térség emissziós leltárának elkészítése
A hazai hulladékégetők környezeti hatásainak elemzése
A légszennyezettség vagy konkrét üzem externáliái
A levegő szennyezettségének egészséghatása a hazai településeken

Tamás László
Ipari tájkarakter/tájterhelés vizsgálatok a Duna menti tájakon
A környezeti hatásvizsgálatok módszereinek adaptációja a tájvizsgálatokban

 Külső témavezetők témái:

Pásztor László PhD, tudományos főmunkatárs, témacsoport vezető
Elérhetősége: MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály, 1022 Budapest Herman Ottó út 15.; pasztor@rissac.hu
A téma címe: Talajtérkép térbeli felbontásának növelése geoinformatikai módszerekkel A kidolgozandó feladat részletezése: A feladat során a szakdolgozónak először talajfoltokat és felvételi helyszíneket kell vektorizálnia archív talajtérképekről, valamint a hozzájuk tartozó leíró adatokat digitalizálnia. A térképek foltjainak dezaggregálásához nagyfelbontású, térinformatikai, távérzékelt adatokat kell az elemzésekhez használható formában összeállítania, geoadatbázisba szerveznie. A talajképződésben fontos tényezőkre vonatkozó, illetve a talajtulajdonságokkal összefüggésbe hozható indikátor adatok segítségével térbeli elemzéseket kell végeznie a térképben rejlő talaj-táj modellek felderítésére, amelyeket azonosításuk után a felhasznált tériinformatikai adatokra alkalmazva részletesebb térbeli felbontású térképeket fog előállítani. A modellezés eredményességét, illetve a dezaggregálás pontosságát validálással ellenőrzi, melynek alapján egy optimálisan szerkeszthető térképet állít elő. A feladat szinte kizárólag számítógépes munkát igényel és alapos térinformatikai, távérzékelési alapismereteket feltételez, valamint némi affinitást a geomatematikai módszerek alkalmazására.
Tanszéki konzulens: Kohán Balázs PhD