Dr. Csüllög Gábor

egyetemi adjunktus

Elérhetőség:
1-503. szoba (372-2500/8023 mellék)
email:
gabor.csullog@ttk.elte.hu

Teljes publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára

Végzettségek:
Ph.D. diploma: 2006. Debreceni Egyetem, Földtudományok
régész, egyetemi diploma: 1991. Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK
történelem – földrajz szak, egyetemi diploma: 1982. Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK (Debrecen)

Nyelvtudás:
angol
 nyelv: Államilag elismert középfok B ITK ORIGO, 2004; Intermediate Spoken English for Speakers of Other Languages nemzetközi nyelvvizsga – First Class (középfok), 2005; Államilag elismert középfok C, 2005
latin nyelv: Egyetemi záróvizsga (régészet szak) 1988
orosz nyelv: · Alapfokú állami nyelvvizsga 1980

Munkahelyek, munkakörök:
2006 – egyetemi adjunktus ELTE TTK Földrajzi- és Földtudományi Intézet, Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék
2003 – 2006 – főiskolai adjunktus ELTE TTK Főiskolai Földrajz Tanszék
1994 – 2003 – főiskolai adjunktus ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Földrajz Tanszék
1988 – 1994 – főiskolai tanársegéd ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Földrajz Tanszék
1986 – 1989 – tudományos munkatárs ELTE BTK Nyelvjárás és Nyelvtörténeti Tanszék

Oktatási tevékenység:
BSc képzés: Történeti földrajz előadás; Történeti földrajz szeminárium; Területfejlesztési törekvések Magyarországon,   A környezetvédelem alapjai; A Balkán politikai és történeti földrajza
MSc képzés: Új irányzatok a tájkutatásban; Környezetvédelem; Környezetrégészet; Kultúrtájtípusok a Kárpát-medencében; A kultúrtájvizsgálat alapjai; Kultúrtájváltozás egy kistájon; Település a tájban; A Kárpát-medence történeti településföldrajza; Kultúrföldrajz – a kultúrák térbelisége
Szakdolgozati témák:
BSc képzés: Tájtörténeti vizsgálatok; Településkörnyezet történeti földrajzi vizsgálata;
MSc képzés: Tájhasználat változás vizsgálatok; Tájkonfliktus vizsgálatok; Kultúrtájváltozás egy magyarországi kistájon

Doktori képzés: ELTE Földtudományi Doktori Iskola; PTE Földtudományok Doktori Iskolája
Doktori tárgyak: A történeti regionalitás és a történeti térszerkezet jellemzői a Kárpát-medencében; Magyarország történeti településföldrajza; Történeti és jelenkori kultúrtájtípusok a Kárpát-medencében
Témakörök Ph.D. disszertációk témavezetéséhez: Tájváltozás és tájterhelési vizzgálatok;  Kárpát-medencei kultúrtájváltozások; Történeti térszerkezet vizsgálatok

OTDK témavezetés:
Történeti tájhasználat vizsgálat;
Történeti városfunkció vizsgálat

Kutatási területek:
Magyarország történeti térszerkezete, a regionális folyamatok történetisége;
Magyarországi kultúrtájvizsgálatok;
A kárpát-medencei kultúrtájak történeti fejlődése;
A Balkán történeti és politikai földrajza

Pályázatok, projektek :
2015/2018 OTKA K112477 számú, „A megújuló energiaforrások alkalmazásának tájvédelmi szempontú vizsgálata hazai mintaterületeken – kihívások és lehetőségek” című pályázat
2012/2013 Balkán program “Törökök a Balkánon – a török Balkán politika” Nemzeti Erőforrás Minisztérium
2012 Visegrad Found Small GrantsBorders and Borderlands within the Central Europe; résztvevők: Mendel University in Brno, Eötvös Loránd University, Budapest
2008-2012 ReSOURCE – Exploring post-mining potentials in Central Europe – EU-InterReg Action (tudományos testület tagja)
2006-2008 The European Centre of Excellence „Jean Monet” Institute of Euroregional Studies Oradea-Debrecen

Szakmai szervezetekben való tagság:
ELTE Földtudományi Doktori Iskola
MTA köztestület
MTA Történeti földrajzi albizottság titkára
MTA Tájföldrajzi albizottság tagja
Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) – alapító tag
HUNGEO Tudományos és Oktatási Program Bizottság tagja
Magyar Földrajzi Társaság
Magyar ProGEO Egyesület

Tudományos folyóirat szerkesztés:
Főszerkesztő : Köztes Európa – Társadalomtudományi folyóirat
Szerkesztő: Közép-Európai Közlemények
Szerkesztő:  Geopolitikai szemle
SzerkesztőTörténeti Földrajzi Közlemények

Díjak, kitüntetések:

PRO GEOGRAPHIA (2011)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pro Universitate  Emlékérem (2020)

Tudományos  művek száma: 180
További tudományos művek: 122
Összes  publikáció: 331

Idézettségek száma: 533
Hirsch index: 12

Nemzetközi és hazai tudományos konferencia előadások száma: 120