Dr. Szalai Zoltán

Beosztás

egyetemi docens

 

 

Elérhetőség

Telefon: + 36 1 3722500 ext 1809, + 36 1 3812121; Elektronikus levél: szalaiz@iif.hu

Egyetemi tanulmányok

1995: okl biológia-földrajz tanár (ELTE)
1998: környezetédelmi szakmérnök (BMGE)

Tudományos fokozatok, címek

2001: PhD – Földtudományok (ELTE)
2012: habilitált doktor – Földtudományok (ELTE)

Ösztöndíjak

1995-1998: MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj
2001: ESF-COST STSM ösztöndíj, University of Leeds – Scool of Geography
2002-2005: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

Munkahely

ELTE TTK FFI Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
2008-
részmunkaidős adjunktus
2012-
egyetemi docens
2013-2016
tanszékvezető

Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet
1995-1998
tudományos ösztöndíjas
1998-2001
tudományos munkatárs
2001-2012
tudományos főmunkatárs
2005-2010
MTA FKI Földrajzi laboratórium, laborvezető
2009-2012
Geoökológiai munkacsoport: csoportvezető
2010-2012
Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium: tudományos osztályvezető

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Földrajztudományi Intézet
2012-
tudományos főmunkatárs
2012-
Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium, laborvezető

Oktatás

2004-: Ártéri élőhelyek talaj-víz-növény rendszere. (doktori kurzus)
2005-:Természetföldrajzi laboratóriumi módszerek (doktori kurzus)

2005-2007: Modelezés a természetföldrajzban (doktori kurzus Pécsi Egyetem Földtudományi
Doktori Iskola)
2006-: Lézeres szemcseösszetétel meghatározás (MSc, Geográfus, Környezettudomány)
2008-: Szakirányú szakmai gyakorlatok vezetése (kredites VIII. félév és MSc II. félév)
2008-: Szakdolgozati és diplomamunka-szemináriumok
2008-: Talajtan ea. és gyak. (BSC – Földrajz, Környezettan)
2008-: Talajföldrajz ea. (BSc – Földrajz)
2008-: Talaj és környezet ea. (MSc, Kémia)
2008-: Tájföldrajz-tájkutatás (MSc, Geográfus, Környezettudomány)
2008-: Szakirányú szakmai gyakorlat (MSc, Geográfus, Környezettudomány)
2009-: Mintavételezési módszerek ea és gyak (Környezettudomány)
2013-: Természettudományos alapismeretek (Földrajz tanárszak)

Egyetemi feladatvállalás

2009-: Földrajz BSc záróvizsga bizottság, tag
2009-: Földrajz- és Földtudományi Intézet Műszerbizottság, tag

Kutatási téma

Geoökológia
– vízhatású területek fő- és nyomelem háztartásának vizsgálata
– abiotikus és biotikus környezeti tényezők táji interakcióinak vizsgálata
Talajtan
– talajeróziós folyamatok vizsgálata (mérőkertes vizsgálatok és modellezés)

Szakmai-tudományos közéleti jelenlét

1993-: Magyar Földrajzi Társaság – tag (2001-2004: Magyar Földrajzi Társaság Felügyelő
Bizottsági póttag)
2000-: European Society for Soil Conservation (ESSC), tag
2001- MTA Tudományos Köztestület, tag
2005-2006 OTKA Földtudomány II., zsűri: titkár
2008- MTA Fiatal Kutatók Testülete, tag, Földtudományok szakterületi koordinátor
2009-: Magyar Talajtani Társaság, tag
2011-: MTA Környezetgeokémiai Albizottság, tag

Szakértői tevékenység

1999-2000: CAPITALINVEST Kft. A magyarországi erdészeti társaságok ISO 14001 alapú
környezetirányítási rendszerének kiépítése
2011-.: „Nemzetközi szakértő” – Nemzetközi Atomenergia Ügynökség

Nemzetközi kapcsolatok

2001-2003 COST Action 623 (Soil Erosion and Global Change): management comittee tag
2002-2006 ESF- COST Action 629 (Water Pollution in natural porous media at different
scales): management comittee tag
2011- Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA): nemzetközi szakértő a General Atomic
Energy Development (0A), Disposal of Radioactive Waste (3J) témakörökben.

2012-: University of West England (Bristol), Department of Geography

Pályázatok, kutatási programok vezetője

1997-1999. Új módszerek és eljárások kidolgozása településkörnyezetek légszennyezettségé-
nek vizsgálatához. OTKA F22892. Témavezető.
2002-2005. Abiotikus tényezők szerepe a felvehető nyomelem-tartalom alakításában, ártéri
ökotópok esetében. OTKA T38122. Témavezető.
2002-2006. Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges
elhelyezésére irányuló kutatási program végrehajtása. Talajviszonyok felmérése.
Témafelelős. (Az MTA FKI részéről végzett „Az atomerőművi kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok végleges elhelyezése” kutatási programok ” témavezetője
Schweitzer Ferenc)
2002-2011: Talajeróziós és csapadékvíz beszivárgást monitorozó rendszer kiépítése és
üzemeltetése a Püspökszilágyi RHFT környezetében.: témafelelős.
2003. Nehézfémek akkumulációja és remobilizációja hullámtereken, reprezentatív
mintaterületek alapján Környezetvédelmi Minisztérium által a Környezetvédelmi Alap
Célelõirányzat terhére a “Környezet- és természetvédelmi kutatás- fejlesztési feladatok”
elvégzésére. 36-0200105_KAC. Vezető kutató.
2006-2007. TRACE ELEMENT: Kímélő talajművelés hatása a talajok nyomelem-
háztartására. SYNGENTA UK által támogatott kutatási projekt. Vezető kutató.
2006-2008. Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges
elhelyezésére irányuló kutatási program végrehajtása. Redox, kémhatás és elektromos
vezetőképesség monitorozó vizsgálata a Hutai-patak vízrendszerében. Témafelelős.
(Az MTA FKI részéről végzett „Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok végleges elhelyezése” kutatási programok ” témavezetője Schweitzer
Ferenc)
2009-2011: Bátaapáti NRHT Hosszútávú környezeti Monitoring Program; Útkörnyezet
monitoring és Mederüledék monitoring vizsgálatok: témafelelős (Az MTA FKI részéről
végzett „Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges
elhelyezése” kutatási programok ” témavezetője Schweitzer Ferenc)
2012-2015: Táji mintázatok hatása vizes élőhelyek vasháztartására OTKA K100180
Konzorciumi főpályázat. Témavezető.

Kulcsszerep tudományos kutatási programokban

1996-1999: MEDALUS III. (Mediterranean Desertification and Land Use Project) EU FP IV.
Résztvevő kutató. Témavezető: Kertész Ádám.
1999-2000: HERODOT – Using the WEB in teaching Geography / Az internet használata a
földrajzoktatásban. EU SOCRATES. – Társkutató. Témavezető: Kertész Ádám.
2003-2006: SOWAP – Soil and Surface Water Protection Using Conservation Tillage in
Nortern and Central Europe. EU LIFE-Syngenta. – Résztvevő kutató. Témavezető:
Kertész Ádám.
2004-2008: Magyarország kistájainak katasztere OTKA K 46401. – Társkutató. (Témavezető:
Dövényi Zoltán.)
2005-2008. BORASSUS The Environmental and Socio-economic Contribution of Palm
Geotextiles to Sustainable Development and Soil Conservation. EU FP6 INCO-CT-
2005-510745. Társkutató. (Témavezető: Kertész Ádám.)

2009-2012: Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében OTKA K
76434. Társkutató. (Témavezető: Kertész Ádám.)

Egyéb közéleti jelenlét

2009.- „Tiszta Levegőt Ceglédbercelnek Környezetvédő Egyesület” – Elnökségi tag.
2011.- „13 Harcos Sport Egyesület” – titkár.

Publikációs lista
Magyarul
Angolul