Pató Zsuzsanna Anna

ELTE Biológiai Doktori Iskola, Ökológia-, Konzervációbiológia és Szisztematika Program

Témavezetők:
Dr. Magyari Enikő,
Dr. Standovár Tibor

Doktori téma:
A Kárpát-medencei bükkösök múltbéli kiterjedésének vizsgálata genetikai, paleoökológiai és írott források felhasználásával

Elérhetőség:
zsuzsanna.anna.pato@ttk.elte.hu
+36-1-3722500/1830

Tanulmányok:
Végzettség: Biológus MSc

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10073886