Szabó Judit Alexandra

Doktorjelölt

elérhetőség: D- 1.210/a

email: szabojuditalexandra@gmail.com

Publikációs lista MTMT

Kutatási téma:

A talajerózió folyamata három részre bontható: aggregátum szétesés, elszállítás és lerakás. Ez az egyszerűnek tűnő folyamat valójában egy szelektív pusztulási és lerakási körfolyamat mely során csak bizonyos méretű aggregált– és egyedi talajszemcsék szállítódnak el vagy rakódnak le az aktuális energiaviszonyok függvényében. Nehezíti a helyzetet, hogy az eróziót kialakító és befolyásoló tényezők nem tekinthetők függetlennek, valamint térben és időben dinamikusan változnak.
Kutatásom és érdeklődésem központi témája, hogy eltérő talajnedvességi viszonyok, lejtőszög és kialakult kéreg hogyan befolyásolják ezt a szelekciós folyamatot. Ennek következtében esőszimulációs kísérleteket végzek, hogy a különböző környezeti feltételek mellett lehordódott talaj szemcseméreteloszlásának, a felszín érdességi állapotának változásának (GIS) különbségeit nyomon kövessem.

Kutatáshoz kötődő aktuális szaktdolgozati témák:

BSc: Talajérdesség mérés módszereinek fejlődése, mutatók összehasonlítása (irodalomfeldolgozás (angol nyelvű), amely bemutatja, hogy a kezdeti analógnak tekinthető módszerek (2D) miként jelennek napjaink digitáslis világában (3D))

MSc: Talajérdesség mutatók összehasonlítása kisparcellás szimulációk esetén (jelenleg is zajló ritkafölfém nyomkövetéses laboratóriumi esőszimulációk során változó talajfelszín változásának modellezése fotogrammetriai módszerrel, majd érdességi mutató számítás. A szakirodalom angol nyelvű, és a modellezés GIS ismereteket igényel)

végzettség:

geográfus MSc (2013)

nyelvismeret:

angol, finn

kutatási terület:

Talajeróziós vizsgálatok labor-esőszimulátorral

részvétel tagság:

Magyar Földrajzi Társaság

Talajtani Társaság

Földrajzos Klub a Hallgatókért és Tudományért Egyesület

ELTE Térinformatikai műhely

konferencia részvétel:

2013

Térinformatikai konferencia és Szakkiállítás, Debrecen

GIS Day, Budapest

Eróziós Kerekasztal, Budapest

2014

1st International Conference of Young Scientist, Wrocław

VII. Magyar Földrajzi Konferencia, Lillafüred

Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely

2015

EGU General Assembly, Bécs

VI. Magyar Tájökológiai Konferencia, Budapest (május)

EUGEO, Budapest (szeptember)

2016

EGU General Assembly, Bécs

2017

EGU General Assembly, Bécs

Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Horvátország

2018

Talajtani Vándorgyűlés, Pécs, Magyarország

Tanulmányutak, nyári iskolák

2012 Erasmus, Finnország (Joensuu)

2014 IP Sea Level Changes Summer School, Görögország (Athén, Kefalónia)

2017 Baseli Egyetem talajerózió kurzus

Válogatott publikációk:

 Szalai Z, Szabó J, Kovács J, Mészáros E, Albert G, Centeri Cs, Szabó B, Madarász B, Zacháry D, Jakab G: Redistribution of soil organic carbon triggered by erosion at field scale under subhumid climate, Hungary PEDOSPHERE 26:(5) pp. 652-665. (2016)

Szabó J, Jakab G, Szabó B: Spatial and temporal heterogeneity of runoff and soil loss dynamics under simulated rainfall. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 64:(1) pp. 25-34. (2015)

Jakab G, Szabó J, Madarász B, Mészáros E, Szalai Z: Az erózió által mozgatott szén szerepe a szénkörforgalomban In: Jakab G, Szalai Z (szerk.) Talajpusztulás térben és időben: az “Eróziós kerekasztal 2013” közleményei. 82 p.

Szabó J, Jakab G (2013): Vízmosások területi eloszlása a lejtőszög és a kitettség függvényében a Medves-vidéken és a Völgységben  FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 137:(4) pp. 333-343.

Telbisz Ts, Kovács G, Székely B, Szabó J (2013): Topographic swath profile analysis: a generalization and sensitivity evaluation of a digital terrain analysis tool  ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE 57:(4) pp. 485-513.