Tájékoztató referált folyóiratcikkekről

Referált szakfolyóiratnak alapvetően az ISI (Institute of Scientific Information) által nyilvántartott folyóiratok számítanak. Az ISI-be tartozó összes folyóiratot a  http://www.library.up.ac.za/journals/docs/ISI.pdf címen lehet megtalálni, a tájékoztató második felében azonban olvasható egy ajánlott kiindulási lista. Referált folyóiratban megjelent cikknek tehát olyan közlemény  tekinthető, amely megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl. Engineering Index, Web of Science/Science Citation Index, Scopus, stb.).

A referált cikkek eredeti közlemények vagy áttekintő, azaz review cikkek lehetnek.

Eredeti közlemény alatt olyan tudományos szakfolyóiratban (academic paper) megjelent közleményt értünk, amely a szerzők által elért új tudományos eredményekről tudósít. (Idegen nyelvű szakfolyóiratban a közlemény „research article”, „original paper”, „original article”, vagy „letter” rovatban megjelenő közlemény).

Review közlemény alatt olyan tudományos szakfolyóiratban (academic paper) megjelent közleményt értünk, amely egy adott kutatás (kutatási irányzat) által elért kutatási eredményeket összegzi. (Idegen nyelvű szakfolyóiratban a közlemény „review article”, „review paper” rovatban megjelenő közlemény).

A lektorált (peer reviewed, referred) cikk azt jelenti, hogy a szerző leadott kéziratát több független szakértő, ún. lektorok vagy bírálók vizsgálják meg, véleményezik, és bizonyos feltételekkel fogadják vagy utasítják el. A referált folyóiratok cikkei gyakorlatilag mindig lektoráltak, de nem minden lektorált folyóirat referált.

 

Kereshető adatbázisok

Az alábbi gyűjtemények használatát javasoljuk, elsősorban az egyetem területéről, hiszen a cikkek ingyenes letöltéséhez az egyetem által fizetett licence keretében van lehetőség (ez azonban adatbázistól és időszaktól is függ). Érdemes a kutatást a témát áttekintő (review) cikkekkel kezdeni, illetve a legfontosabb kulcsfogalmakra rákeresni az alábbi keresőkben.

http://www.eisz.hu/hu

http://www.sciencedirect.com/

https://scholar.google.hu/

http://www.scopus.com/

http://link.springer.com/

 

Ajánlott folyóiratok

Az alábbiakon kívül természetesen bármilyen, a kutatási témához kapcsolódó referált folyóiratcikk is felhasználható.

Magyar folyóirat Nemzetközi folyóirat
A Falu Applied Energy
Demográfia Applied Geography
Educatio Bulletin of Volcanology
Európai Szemle Catena
Európai Tükör Ecosystem Services
Falu-Város-Régió Eiszeitalter und Gegenwart
Földrajzi Értesítő Energy
Földrajzi Közlemények Energy Policy
Hidrológiai Közlemények Environmental Science and Policy
INFO Társadalomtudomány Geoderma
Ipari Szemle Geographical Locality Studies
Karszt és Barlang MKBT Geographical Papers (Zagreb)
Korall Geomorphology
Közép-Európai Közlemények Global Environmental Change
Közgazdasági Szemle Holocene
Közép-Európai Közlemények International Journal of Earth Sciences
Közlekedéstudományi Szemle Journal of Energy Storage
Külgazdaság Journal of Historical Geography
Magyar Energetika Journal of Maps
Magyar Közigazgatás Journal of Quaternary Science
Magyar Tudomány Journal of Rural Studies
ÖKO Journal of Soils and Sediments
Pénzügyi Szemle Land Use Policy
Politikatudományi Szemle Landscape and Urban Planning
Pro Minoritate Landscape Ecology
Régió Landscape Planning
Statisztikai Szemle Open Geosciences
Szociológiai Szemle Pedosphere
Tájökológiai Lapok Physics and Chemistry of the Earth
Társadalomkutatás Physics and Chemistry of Minerals
Településtudományi Közlemények Progress in Physical Geography
Tér és Társadalom Quaternary International
Területi Statisztika Remote Sensing of Environment
Történelmi Szemle Renewable Energy Focus
Történeti Földrajzi Közlemények Revue Géographique de l`Est
Vízügyi Közlemények Sustainable Energy, Grids and Networks