Tanszékünk témavezetésével PhD fokozatot szerzett doktori hallgatók 2009-2020

A 2015 előtti értekezések közvetlenül a címre kattintva tölthetők le, későbbiek a  címre kattintva a doktori.hu oldalon keresztül a  https://edit.elte.hu/ oldalon kereshetők ki.

2009 — Angyal Zsuzsanna (Szabó Mária)
Erőművi salakhányók környezetre gyakorolt hatásainak és hasznosításuk lehetőségeinek vizsgálata egy salgótarjáni mintaterület példáján

2013 — Makádi Mariann (Horváth Gergely)
A térbeli intelligencia fejlesztése a földrajztanítás-tanulás folyamatában

2015 — Kohán Balázs (Papp Sándor)
GIS-alapú vizsgálat a Duna-Tisza közi homokhátság szárazodásának témakörében

2017 — Erdélyi-Tóth Szilvia (Horváth Gergely)
A táji értékek felvételezésének elvi és módszertani kérdései a Központi-Cserhát kistáj példáján

2017 —Tamás László (Csüllög Gábor)
A Komáromi járás ipari tájterhelésének vizsgálata térinformatikai módszerekkel – Az értekezés közvetlen letöltése

2018 — Sáfián Fanni (Munkácsy Béla)
A fenntartható energiagazdálkodás lehetőségei Magyarországon: Energetikai jövőképek szoftveres modellezése

2019 — Kása Ilona (Szalai Zoltán)
Egy kisvízgyűjtő nitrátterhelésének értékelése modellmódszerrel a területhasználat és az éghajlatváltozás függvényében

2018 — Pál Ilona (Magyari Enikő)
A holocén gyors klímaváltozásaira adott vegetációválaszok vizsgálata a Déli-Kárpátok Retyezát hegységében   –  Az értekezés közvetlen letöltése

2019 — Szabó Judit Alexandra (Jakab Gergely)
A domborzat és a művelés hatása a szántóterületek talajveszteségének aggregátum- és szemcseméret-eloszlására

2020 — Zaháry Dóra (Szalai Zoltán)
Az ásványi fázis hatása a talaj szervesszén forgalmára