TANSZÉKÜNKRŐL

    Röviden az ELTE Geográfus MSc Környezet- és Tájkutató szakirány képzéséről

 

TANSZÉKÜNKRŐL

A Földrajz- és Földtudományi Intézeten belül a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék (KTF) 2006. augusztus 1-én alakult meg. Személyi állománya a kezdetekben az átszervezésre került Főiskolai Földrajz és a Természetföldrajzi Tanszék egyes munkatársaiból tevődött össze.
A Tanszéket 2013 januárjáig alapítója, Szabó Mária egyetemi tanár vezette.

A tanszék három területen fejt ki aktív tevékenységet:

Oktatás: A biogeográfiai, talajtani- és tájföldrajzi, a tájelemzés- és tájértékelési, az ökológiai, a természetvédelmi, a környezetvédelmi és a GIS ismeretek elsajátításához szükséges előadások, gyakorlatok, laboratóriumi gyakorlatok és terepgyakorlatok megtartása a geográfus, a földrajz-tanár, környezettudomány, környezettan-tanár és más természettudományi szakok hallgatói számára a képzés minden szintjén;

Kutatás: Alap- és alkalmazott kutatások végzése a tájkutatások (tájökológia, tájföldrajz, talajföldrajz, stb.), a talajtan, a környezetföldrajz, a történeti földrajz, a természetvédelem és a környezetvédelem területén, különös hangsúllyal természeti és a társadalmi környezet kölcsönhatásainak történeti vonatkozásaira;

Tudománynépszerűsítés: Alkotó oktatásfejlesztési projekttevékenység és tudományos népszerűsítő aktivitás, a szakterület legújabb eredményeinek a képzési és továbbképzési programokban való megjelenítésére és eljuttatására a közoktatásba.

Tanszékünk elérhetősége
 Cím      1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Telefon
381-2121 vagy 372-2500/8021
Fax
381-2122 vagy 372-2500/8022

 Tanszékünk az ELTE lágymányosi területén, a déli épület ( Pázmány Péter sétány 1/C) első emeletén található


ELTE-TTK-KTF nagyobb térképen való megjelenítése

Tanszéki szobák

Szobaszám (D-1.)
Név
Telefon
305
Dr.  Magyari Enikő
1738 
304
Újházy Noémi
381-2121,
372-2500/8021

502

Prof. Dr. Szabó Mária

8023

303

Dr. Szalai Zoltán

1809

 503

Dr. Csüllög Gábor
Dr. Horváth Gergely
Dr. Tamás László

8023

419

 Dr. Munkácsy Béla,
Harmat Ádám
Soha Tamás
Csontos Csaba 

1754

 315

Fehér Katalin

1811, 1812

302 
Dr. Darabos Gabriella
Szabó Zoltán
1808
2010/a
Dr. Kohán Balázs 
Szabó Judit Alexandra

1807

Tanszéki események