A laboratórium

Szerző: Fehér Katalin

A tanszéki laboratóriumok fejlesztése még a Ludovika téri épületben kezdődött, amikor az évek óta alig működő, szinte lomtárnak használt, de egykor laboratóriumi munkákra szánt helyiségek 1998-ban újra életre keltek. Már 1999-ben sikerült a hagyományos szemcseösszetétel-vizsgálatokon kívül (szitálás) változatosabb talajtani gyakorlatokat is tartani a hallgatóknak. Emellett a kutatók feladata is könnyebbé vált: nem kellett külső laborokat keresni sem talajvizsgálataikhoz, sem a vízminták elemzéséhez. Az új lágymányosi campus átadásával még komolyabb lehetőség adódott feladataink elvégzéséhez, ill. tevékenységünk továbbfejlesztéséhez. Örömmel tapasztaljuk, hogy lehetőségeinket más tanszékek, kutatóhelyek is szeretnék kihasználni. Nosza!

A Geomorfológiai laboratóriumban a földrajz és a geográfus szakos hallgatók gyakorlati oktatását végezzük, aminek keretében talajfizikai és talajkémiai vizsgálati módszereket sajátítanak el. Befogadóképessége alkalmassá tenné más természetföldrajzi gyakorlati feladatok elvégzésére is, ám ehhez felszereltségén javítani kell.
A labor pillanatnyilag az alábbi vizsgálatok elvégzésére alkalmas:
– szemcseösszetétel-vizsgálat száraz szitálással;
– a kapilláris vízemelés mérése;
– vízkapacitás-mérés;
– Arany-féle kötöttségvizsgálat;
– a CaCO3-tartalom mérése;
– humusztartalom-vizsgálatok.

A Talajtani és a Vízföldrajzi laboratórium alapvetően a tanszéki tudományos kutatások bázisa, emellett lehetővé teszi a doktoranduszok, sőt a hallgatók tudományos munkájához (speciálkollégiumok, diákköri és szakdolgozatok stb.) kapcsolódó vizsgálatok elvégzését is.

A Talajtani laboratórium a legfontosabb talajfizikai és talajkémiai vizsgálatok elvégzésére alkalmas: jelenleg higroszkóposságot, kapilláris vízemelést, Arany-féle kötöttséget, sótartalmat, kalciumkarbonát-tartalmat, humusztartalmat, pH-t, hidrolitos és kicserélődési savanyúságot tudunk mérni, a szemcseeloszlás-vizsgálatok ülepítéses eljárással (szedimentációs mérleg, pipettás módszer) zajlanak. További talajvizsgálati eljárások bevezetésére a tervezett fejlesztések megvalósulása esetén kerülhet sor.

A Vízfölrajzi laboratóriumban a felszíni és felszín alatti vizek vizsgálatát végezzük az alábbi komponensekre: pH, vezetőképesség, lúgosság, kémiai oxigénigény, összes, karbonát- és állandó-keménység, kalcium-, magnézium-, klorid-, nitrit-, nitrát-, ammónium-, foszfát- és szulfátion-koncentrációk. Ez a szakterület – elsősorban a műszerpark elavulása következtében – komoly fejlesztést igényel.