Tudományos diákköri témák

A tanszékünkön választható tudományos diákköri témák

Dr. Csüllög Gábor

Ipari folyamatok okozta tájdegradációk vizsgálata
Tájterhelési vizsgálatok ipari és agglomerációs térségekben
Tájterhelési vizsgálatok közlekedési folyosók mentén
Településszegélyek tájföldrajzi vizsgálata
Magyarországi települések tájhasználati változásai a 19-20. században
Ipari folyamatok tájalakító hatása a 19 és 20. században

Fehér Katalin

Felszíni vizek (pl. kisvízfolyások) vízminőségi vizsgálata
Barlangi beszivárgó vizek vízminőségi vizsgálata

Dr. Munkácsy Béla

A környezetgazdálkodás az Ister-Granum Eurorégióban
Biogáz hasznosítási lehetőségek települési szilárd hulladékból
Az energiasűrűség problematikája a térbeliség tükrében

Kohán Balázs

MSc:
Az Antarktisz hó- és firnvizsgálatai alapján vázolt stabilizotópos tájképének összehasonlító elemzése (Kern Zoltán – Kohán Balázs)
Az ibériai csapadék stabil oxigénizotóp-összetétele alapján vázolt tájkép (Kern Zoltán – Kohán Balázs)
A légköri dinamika kapcsolata az Alpok stabilizotópos tájképében felismerhető változásokkal (Kern Zoltán –Kohán Balázs)
BSc:
A csapadék stabil oxigénizotóp-összetétele alapján vázolt tájkép az Appennini-félszigeten (Kern Zoltán – Kohán Balázs)
Az alpi csapadék stabil hidrogénizotóp-összetételének elemzése térinformatikai módszerekkel (Kern Zoltán –Kohán Balázs)

Dr. Szalai Zoltán

Kvalitatív SOM vizsgálatok