Doctorated PhD students

Doctorated PhD students

2022.01.01.
Doctorated PhD students

Theses before 2015 can be dowloaded directly from the links below, while theses published later can be searched in edit.elte.hu.

2009 – Zsuzsanna Angya (Mária Szabó): Erőművi salakhányók környezetre gyakorolt hatásainak és hasznosításuk lehetőségeinek vizsgálata egy salgótarjáni mintaterület példáján

2013 – Mariann Makádi (Gergely Horváth): A térbeli intelligencia fejlesztése a földrajztanítás-tanulás folyamatában

2015 – Balázs Kohán (Sándor Papp): GIS-alapú vizsgálat a Duna-Tisza közi homokhátság szárazodásának témakörében

2017 – Szilvia Erdélyi-Tóth (Gergely Horváth): A táji értékek felvételezésének elvi és módszertani kérdései a Központi-Cserhát kistáj példáján

2017 – László Tamás (Gábor Csüllög): A Komáromi járás ipari tájterhelésének vizsgálata térinformatikai módszerekkel – Az értekezés közvetlen letöltése

2018 – Fanni Sáfián (Béla Munkácsy): A fenntartható energiagazdálkodás lehetőségei Magyarországon: Energetikai jövőképek szoftveres modellezése

2018 – Ilona Pál (Enikő Magyari): A holocén gyors klímaváltozásaira adott vegetációválaszok vizsgálata a Déli-Kárpátok Retyezát hegységébenAz értekezés közvetlen letöltése

2019 – Judit Alexandra Szabó (Gergely Jakab): A domborzat és a művelés hatása a szántóterületek talajveszteségének aggregátum- és szemcseméret-eloszlására

2019 – Ilona Kása (Zoltán Szalai): Egy kisvízgyűjtő nitrátterhelésének értékelése modellmódszerrel a területhasználat és az éghajlatváltozás függvényében

2020 – Dóra Zaháry (Zoltán Szalai): Az ásványi fázis hatása a talaj szervesszén forgalmára

2020 – Ildikó Vincze (Enikő Magyari): A Würm glaciális második felének növénytakaró változásai a Kárpát-medence alföldi és hegyvidéki régióiban: refúgiumok és erdőtüzek

2021 Noémi Ujházy (Marianna Biró): Tájváltozások társadalmi érzékelésének vizsgálata Duna-Tisza közi mintaterületeken