Elhunyt Prof. Dr. Szabó Mária Ottilia (1947. 12. 12. – 2020. 6. 23.)

2020.06.23.
Elhunyt Prof. Dr. Szabó Mária Ottilia (1947. 12. 12. – 2020. 6. 23.)

Megrendülten tudatjuk, hogy Szabó Mária ny. egyetemi tanár, az MTA doktora, volt tanszékvezető és intézetvezető életének 73. évében, 2020. június 23-án elhunyt. Halálát a türelemmel és bátorsággal viselt legsúlyosabb emberi betegség okozta megrázóan rövid idő alatt.

Szabó Mária1971-ben biológia-kémia szakos tanári oklevelet szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Fél évszázados oktató-, nevelő- és kutatómunkáját egy rövid debreceni időszaktól eltekintve az ELTE Természettudományi Karán végezte, 2001 óta egyetemi tanári beosztásban. Oktatómunkája során számos főtárgy, valamint doktori iskolai kurzus és több terepgyakorlat szakmai anyagát dolgozta ki és tantárgyfelelősként tanította. Összesen mintegy 150 doktori, szakdolgozati és tudományos diákköri munkát sikeresen befejező hallgató témavezetője volt. A professzor asszony kiváló és a hallgatók között népszerű, szeretett oktató volt. Kutatómunkáját alapvetően a tájökológia területén végezte. Alapítója és első vezetője volt a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéknek. Az utóbbi másfél évtizedben öt elnyert kutatási pályázatnak volt sikeres kutatásvezetője.

Szabó Mária az egyetemi és a tudományos közélet vezető tisztségeket betöltő tagjaként dolgozott. Tanszékvezető, központvezető volt és 2008–2012 között négy éven át a Földrajz- és Földtudományi Intézetet igazgatóként vezette. Az elmúlt húsz évben több MTA Bizottságba beválasztották, és még más országos és nemzetközi tudományos testület tagja is volt.

Ötletadó, központi és meghatározó szerepet játszott abban, hogy 1995-ben az ELTE TTK a Környezettan tanári szak indítására akkreditációs anyagot készített. Később, a bolognai rendszerre történő áttérésnél meghatározó szerepe volt a szakok akkreditációjánál, éppúgy, mint az ELTE Környezettudományi Doktori Iskolája 2006-ban történt alapításakor. A környezettudomány területén szakmailag megkerülhetetlen volt.

Több elismerése közül kiemelkedik az ELTE Pro Universitate arany fokozata. Élete végén nagy örömet okozott neki, hogy az egri Eszterházy Károly Egyetem szenátusa professor emerita címmel köszönte meg együttműködésüket.

Szabó Mária professzor asszony emberileg vonzó, segítőkész, nagy tudású és kiemelkedő tiszteletet érdemlő munkatárs volt. Tiszta, önfeláldozó, szakmailag sikeres pályafutása során mély keresztény hite és erős nemzeti elkötelezettsége biztos iránytűként vezette élete legvégéig.

Fájó szívvel búcsúzunk tőle. Nyugodjék békében!

2020. június 23.

Horváth Gergely
ny. főiskolai tanár
Környezet- és Tájföldrajzi tanszék

Kiss Ádám
Prof. emeritus
Dékán, 1990-1997
A Környezettudományi Centrum vezetője, 1997-2012