Környezetföldrajzi kutatócsoport

Környezetföldrajzi kutatócsoport

A Környezetföldrajzi Kutatócsoport kutatásainak központjában a globális környezeti változások által kiváltott helyi folyamatok földrajzi kérdései állnak. A globális folyamatok közül a szén-dioxid légköri koncentrációemelkedésével, valamint a gyógyszerhatóanyagok növekvő környezeti koncentrációjával kapcsolatos jelenségek helyi földrajzi vetületeivel foglalkozunk.

A kutatócsoport műszeres infrastrukturális hátterét a HUN-REN CSFK SEDILAB (www.sedilab.hu) biztosítja.

A szén-dioxid légköri koncentrációemelkedéséért részben táj- és talajhasználat is felelőssé tehető. A táj- és talajhasználat megváltoztatásával azonban a CO2-koncentráció emelkedés – legalábbis – csillapítható. Példaként ezzel kapcsolatos közleményeink

 • egyrészt a művelés váltás hatására bekövetkező változásokkal foglalkoznak:
  Soil organic matter gain by reduced tillage intensity: Storage, pools, and chemical composition. DOI: 10.1016/j.still.2022.105584

A könnyen mobilizálódó (AAOM) és a talajszemcsékhez kötött (MPAOM) szerves anyagok tulajdonságai közötti kapcsolatok

 • másrészt a talaj szerves anyag stabilitását befolyásoló tényezőket és azok hatását tekintették át:
  Kinetic parameters of soil organic matter decomposition in soils under forest in Hungary. DOI: 10.1016/j.geodrs.2018.e00187

A gyógyszerhatóanyagok növekvő környezeti koncentrációjával kapcsolatos legfrissebb közleményeink közé tartozik

 • egy ún. review közlemény:
  Efficiency of the bank filtration for removing organic priority substances and contaminants of emerging concern: A critical review. DOI: 10.1016/j.envpol.2023.122795
 • ill. egy-egy közlemény a gyógyszerhatóanyagok koncentrációinak változásairól, az ivóvízkutakba jutó mennyiségekről, ill. ennek okairól:
  Occurrence of pharmaceuticals in the Danube and drinking water wells: efficiency of riverbank filtration. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114893

 • Pharmaceuticals in water and sediment of small streams under the pressure of urbanization: Concentrations, interactions, and risks. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.152160

A szedimentológiai kutatások közül az üledékszemcsék alakja és képződési körülményeik közötti kapcsolatot körbejáró közleményünket emeljük ki:

 • Morphological analysis of mineral grains from different sedimentary environments using automated static image analysis. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2023.106479

A kutatócsoport tagjai:

 • Szalai Zoltán (PhD), kutatócsoport-vezető, egyetemi docens
 • Jakab Gergely (PhD, dr habil), c. egyetemi docens
 • Madarász Balázs (PhD, dr habil), egyetemi docens (MATE)
 • Filep Tibor (PhD), tudományos főmunkatárs (HUN-REN CSFK)
 • Zacháry Dóra (PhD), tudományos munkatárs (HUN-REN CSFK)
 • Szabó Lili (PhD), tudományos munkatárs (HUN-REN CSFK)
 • Gresina Fruzsina (MSc), doktorjelölt
 • Vancsik Anna Viktória (MSc), doktorhallgató
 • Bauer László (MSc), doktorhallgató
 • Dévény Zoltán (MSc), doktorhallgató

 

2022.01.01.