Sikeresen megvédett szakdolgozatok

Sikeresen megvédett szakdolgozatok/diplomamunkák

2022.01.01.
Sikeresen megvédett szakdolgozatok/diplomamunkák

A lista nem teljes

védés
éve

hallgató neve

képzési forma

szakdolgozat/diplomamunka címe

témavezető

2020

2020

Balatoni Szilárd

BSc

Bátaapáti őstalaj-komplexumának paleoklimatológiai vizsgálata

Jakab Gergely

2020

Csík István

BSc

Szennyvíz alapú hulladékhő hasznosítási lehetőségei Budapest példáján keresztül

Csontos Csaba Péter

2020

Komoróczki Eszter Mária

BSc

Kétoldalas napelemek zajvédőfalként való hasznosításának lehetőségei a Budapest-Szob vasútvonal mentén

Soha Tamás

2020

Labancz Miklós

 

Mintateres és talajtérképi adatokból egy nagy térbeli részletességű talaj-térinformatikai adatbázis kialakítása a Zalaszentgróti Járás esettanulmánya alapján

Szalai Zoltán

2020

Nagy Judit Judit:

BSc

Tájidegen és inváziós fafajok a Városligetben

Darabos Gabriella

2020

Németh Izabella

BSc

Magyarország elektromosautó-töltőállomásainak elérhetőségének vizsgálata térinformatikai eszközökkel – fókuszban hazánk gyorsforgalmi átjárhatósága

Soha Tamás

2020

Pécsi Linda

MSc

Az európai bükk (Fagus sylvatica L.) elterjedésének modellezése regionális klímamodell alapján

Magyari Enikő

2020

Striker Márton

BSc

Klímazonalitás paleotalajban Nagymaros példáján

Jakab Gergely

2020

Szabó Zsófia

BSc

Használt hévizek elhelyezése és további hasznosításának hazai lehetőségei

Darabos Gabriella

2020

Török Dániel

BSc

Hűtés terén elérhető lakossági energiafogyasztás-csökkentés egy pályázati program példáján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Munkácsy Béla

2019

2019

Cserkúti Dániel

MSc

Ipari hatásra bekövetkező tájdegradáció vizsgálata Pécsen és környékén

Csüllög Gábor

2019

Hallabi, Azer

MSc

Effects of fertilization to the quality of dissolved organic matter fraction of an arable soil

Szalai Zoltán

2019

Lukács Norbert

MSc

A felszínborítás változásának vizsgálata Budapest XVII. kerületének peremén – különös tekintettel a Merzse-mocsár Természetvédelmi Területre

Csüllög Gábor

2019

Pálfi Ivett

MSc

Négy nagykanizsai kisvízfolyás kémiai vízminőségének vizsgálata a tájhasználat tükrében

Fehér Katalin

2019

Papp Luca Sára

MSc

Borsod-Abaúj-Zemplén megye biogáz potenciálja és annak energetikai hasznosítási lehetőségei

Soha Tamás

2019

Rácz Márk

BSc

Az észtországi energetikai rendszer átalakulásának tanulságai

Munkácsy Béla

2019

Sarkadi Vivien Zsófia

BSc

Környezettudatos turizmus Budapesten a szállodák tükrében

Hajdú Attila, Dr. Munkácsy Béla

2019

Sebestyén Szabolcs

BSc

Magyarországon élő patás nagyvadak hatása a környezetre

Darabos Gabriella

2019

Stampfel Tímea

BSc

Az árvíz kiváltó okai a Bodrog folyón a Bodrogköz területén

Darabos Gabriella

2019

Striker Márton

BSc

 Klímazonalitás paleotalajban Nagymaros példáján

Jakab Gergely, Király Csilla

2019

Varga Bence

BSc

A smart city koncepció bemutatása Salgótarján Megyei Jogú Város példáján az energetika tükrében

Munkácsy Béla

2019

Zsigri Noémi

BSc

A Mátra tavi üledékgyűjtőjének közelében végbement erdőösszetételbeli és tájhasználati változások

Darabos Gabriella

2018

2018

Páles Mariann

MSc

 Vörösagyagok szemcseméret- és alaktani vizsgálata a kulcsi földcsuszamlás területén

Jakab Gergely, Király Csilla

2018

Csontos Csaba Péter

MSc

A veresegyházi geotermikus távfűtési rendszer napkollektoros bővítési lehetőségének feltérképezése térinformatikai módszerek alkalmazásával

Munkácsy Béla, Soha Tamás

2018

Deák Nikolett

MSc

Baranya megye tájterhelési vizsgálata

Csüllög Gábor

2018

Gergely Zsolt

MSc

Folyóvízi oldott szerves anyag minőségének összehasonlító vizsgálata a Kemence-patak és a Duna példáján

Szalai Zoltán

2018

Hajdú Kata

MSc

Tibolddaróc települési és táji értékeinek megjelenése a lakosság ismereteiben

Csüllög Gábor

2018

Harstenstein Ádám

BSc

Az aggteleki nemzeti park élővilágának és kultúrtörténeti értékének bemutatása

Angyal Zsuzsa

2018

Pánczél Balázs

BSc

A növényzet és a területhasználat hatása a talaj szerves anyag (SOM) minőségére

Szalai Zoltán

2018

Szabó Katinka

MSc

A Pannonhalmi-dombság erdőművelési viszonyainak vizsgálata a hagyásfa megtartási módszerek feltárásának tükrében

Darabos Gabriella

2018

Szabó Zoltán

MSc

A Kürtös-patak makrogerinctelen faunájának és vízkémiai tulajdonságainak felmérése a tájhasználattal összehasonlításban

Szivák Ildikó, Magyari Enikő

2018

Szakál Zsófia

MSc

A talaj biológiai aktivitásának becslése eltérő területhasználat mellett a Tea Bag Index nemzetközi módszerrel

Jakab Gergely

2018

Szilágyi Norbert

BSc

A területhasználat hatása a talaj vízbefogadó képességére

Szalai Zoltán

2018

Szontágh Emese

BSc

A Berettyó-folyó szabályozása és annak környezeti hatásai

Csüllög Gábor

2018

Untermayer Tamás

BSc

Földrajz A mezőgazdaság hatása a talaj szervesanyag tartalmára

Szalai Zoltán

2018

Vancsik Anna Viktória

MSc

Környezettudomány Különböző talajművelések hatása a szénraktározásra és az SOM minőségre

Szalai Zoltán

2017

2017

Bacsó Anna

BSc

Areális és lineáris erózió területi összefüggései Magyarországon

Jakab Gergely

2017

Baka Dorián

MSc

Szuburbán területhasználati konfliktusok azonosítása térinformatikai módszerekkel Budapest agglomerációjában

Kohán Balázs

2017

Balázs Bence

MSc

A szolnoki ártér tájhasználatának változása a 18. századtól napjainkig

Csüllög Gábor

2017

Bedő Norbert

BSc

A tatai térség iparának környezeti szempontú bemutatása

Tamás László/ Csüllög Gábor

2017

Bodnár Enikő Szandra

BSc

A hulladékgazdálkodás megjelenése a természet-tudományos tantárgyak kerettanterveiben

Angyal Zsuzsanna

2017

Czunyi-Virág Károly

BSc

A Börzsöny, teljesítménytúrák által érintett turistaútvonalainak térinformatikai vizsgálata

Kohán Balázs

2017

Fodor Viktória

BSc

A burkolás hatásai a városi talajokra

Szalai Zoltán

2017

Gresina Fruzsina

BSc

A lézerdiffrakció és a klasszikus módszerek összehasonlítása üledékek és talajok szemcseméret-eloszlásának meghatározásához

Szalai Zoltán

2017

Gyenes Ádám

BSc

Mezőgazdaság és Talajerózió: A talajszennyezettség alakulása a városokban Szeged és Sopron példáján

Jakab Gergely

2017

Jakab István

BSc

A talajpusztulás és területhasználat összefüggései

Jakab Gergely

2017

Kiss-Szabó Laura

BSc

Vasásványok szerepe a szénmegkötésben, kibocsátásban, a talajban

Szalai Zoltán

2017

Komáromi Árpád

BSc

Vasút és modernizáció a dualizmus korában

Csüllög Gábor

2017

Papp Luca

BSc

A dorogi távfűtéshálózat továbbfejlesztésének lehetőségei

Munkácsy Béla

2017

Peszeki Eszter

BSc

Mezőgazdaság és talajerózió: A konvencionális mezőgazdaság, a hagyományos tájhasználat és a talajkímélő művelés összehasonlítása a talajerózió szempontjából

Jakab Gergely

2017

Sádli Gyula

BSc

Az esztergomi távfűtési rendszer vizsgálata és fejlesztési lehetőségei

Munkácsy Béla

2017

Soós-Németh Evelin

BSc

A talaj szervesanyag-tartalmának meghatározása termikus módszerekkel

Szalai Zoltán

2017

Várallyay Gergely

BSc

A biomassza alapú távfűtés lehetősége Salgótarjánban

Munkácsy Béla

2016

2016

Cserkuti Dániel

BSc

 A talaj eróziós és vízgazdálkodási jellemzőinek vizsgálata eső-szimulációval

Jakab Gergely

2016

Dajka Fanni

BSc

A Magas-bakonyi tájvédelmi körzet természeti értékei

Darabos Gabriella

2016

Együd Regina

BSc

Tibolddaróc település állapotfelmérése

Csüllög Gábor

2016

Hajdú Kata

BSc

Tibolddaróc tájértékeinek hasznosítási lehetőségei a turizmusban

Csüllög Gábor

2016

Horváth Gábor Balázs

BSc

 Ipari nehézfém-szennyezések a talajban

Jakab Gergely

2016

Jakab István

BSc

A talajpusztulás és területhasználat összefüggései Magyarországon

Jakab Gergely

2016

Karsai Gergely Nándor

MSc

Nitrgoén műtrágya bemosódásának vizsgálata mesterséges esőztetéssel

Jakab Gergely

2016

Kátai Anna

MSc

A déli védelmi rendszer geomorfológiai átalakító tevékenysége a Zala megyei és a Csongrád megyei védőkörletben

Csüllög Gábor

2016

Lukács Norbert

BSc

A Merzse-mocsár környezeti állapotfelmérése

Szabó Mária

2016

Mozga Gábor

BSc

A Kárpátok első világháborús védelmének katonaföldrajzi elemzése

Csüllög Gábor

2016

Nagy Réka

MSc

Kecskemét tájhasználat változásának tendenciái térképi források alapján

Csüllög Gábor

2016

Nickmann Anett

MSc

A bányászat hatására bekövetkezett tájváltozások és geoturisztikai jelentőségük vizsgálata Salgótarjánban és környékén

Csüllög Gábor

2016

Rieder Ádám

MSc

A talajok szerves anyag tartalmának vizsgálata frakcionálás és spektrometriai módszerek segítségével

Szalai Zoltán

2016

Szabó Katinka

BSc

A fekete gólya (Ciconia nigra) európai költőhelyeinek változása, kitekintéssel a hazai állományokra

Darabos Gabriella

2016

Szabó Zoltán

BSc

Természeti világörökségek kiválasztása, kritériumainak értékelése

Szabó Mária

2016

Szajkovics Ádám

BSc

Nukleáris események valószínűsége

Perger András/ Munkácsy Béla

2016

Szente Ádám

BSc

Az Amerikai Egyesült Államok és Irán: ellentétek és lehetséges konfliktusok

Horváth Gergely

2016

Tari Eszter

MSc

A Jászság északi részének tájhasználat-változása a 19. századtól napjainkig

Csüllög Gábor

2016

Tomka Richárd

BSc

A Nyugat-Balkán etnikai folyamatai

Csüllög Gábor

2016

Torda András Lajos

BSc

 A termálvizek oldott ásványi anyag tartalmának hatása a talajokra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Jakab Gergely

2016

Varga Bálint

MSc

A hazai fúrómagminta-raktárak adatainak elemzése webgis módszerekkel

Kohán Balázs

2016

Világos Klaudia

BSc

A Lágymányosi Campus környéki zuzmófajok gyakorisága a légszennyeződés viszonylatában

Darabos Gabriella

2015

2015

Csonka Diána

MSc

A csapadék stabil oxigénizotóp-összetételének térbeli korrelációja az Alpokban – Következtetések az optimális mérőhálózat és egy általános térstatisztikai modell kialakítására

Kohán Balázs

2015

Domján Csaba

BSc

A szepességi szász népesség betelepülésének és helyzetének történeti földrajzi vizsgálata

Csüllög Gábor

2015

Győry Sándor

MSc

Az energiatermelésben alkalmazható biomassza potenciáljának kiszámítása a Szolnoki kistérségben

Munkácsy Béla

2015

Horváth Erzsébet

MSc

Eróziós vízmosások fotogrammetriai alapú vizsgálata quadkopter felhasználásával Somogybabodi mintaterületen

Kohán B; Jakab G.

2015

Kis Krisztina

Msc

A Monori járás külterületei

Csüllög Gábor

2015

Kollárics Bálint

BSc

A területhasználat változásának hatása a talaj széntartalmára

Jakab Gergely

2015

Ligeti Anna

BSc

A Duna budapesti szakaszának szabályozása a 18. és a 19. században

Csüllög Gábor

2015

Mészáros Tamás

BSc

Mezőgazdaságban hasznosítható talajjavító, talajerő utánpótló készítmények előállítása szennyvíziszapból és mederiszapból

Szalai Zoltán

2015

Német Sándor

MSc

A biogáz felhasználásának perspektívái Komárom-Esztergom megyében

Munkácsy Béla

2015

Ringer Marianna

MSc

A diffúz reflektancia spektroszkópia (drs) módszerének alkalmazhatósága a talajok ásványos fázisának rutinvizsgálatában

Szalai Zoltán

2015

Símó Krisztián

BSc

Karsztos vízbázis hasznosításának bemutatása Miskolc példáján

Fehér Katalin

2015

Ujj Emese

BSc

A folyószabályozások környezeti hatásai a Közép-Tiszavidéken

Csüllög Gábor

2014

2014

Alföldi Dorottya

MSc

Nehézfémek vizsgálata

Szalai Zoltán

2014

Andraserk Marcell

BSc

A növénytermesztés területhasznosítási változása Göcsejben a 19 – 20.   század folyamán

Horváth Gergely

2014

Benkó Bernadett

MSc

A környezeti hatásvizsgálatok módszereinek adaptációja a   tájvizsgálatokban Vác-Naszály mintaterületen

Csüllög Gábor

2014

Bíró Enikő

MSc

Agglomerációs tájterhelés vizsgálata Biatorbágy és a környező települések példáján

Csüllög Gábor

2014

Józsa Gabriella

MSc

Győr városperemi tájkonfliktusai

Csüllög Gábor

2014

Kertész Orsolya

BSc

A talaj szénmegkötő képessége a talajhasználat függvényében

Szalai Zoltán

2014

Kiss Dániel

BSc

Tájföldrajzi vizsgálatok a Soproni járás területén

Csüllög Gábor

2014

Pál Tamás

MSc

Talajminták szemcseösszetételének vizsgálata lézerdiffrakciós módszerrel, különös tekintettel a mintaelőkészítés módszertanára

Szalai Zoltán

2014

Rimóczi Tamás

BSc

A Tisza szabályozása a Közép-Tisza-vidéken a XIX. században

Csüllög Gábor

2014

Tófalvi Tamás

BSC

Észak-Magyarországi rozsdaövezetek rehabilitációs lehetőségei

Horváth Gergely

2014

Torszin Gergő

BSc

Jászberény és a környező jászsági települések történeti tájhasználat-változásának elemzése

Csüllög Gábor

2014

Tóth László

BSc

A bánsági iparvidék történeti földrajzi jellemzői a XIX. század végén

Csüllög Gábor

2014

Vígh Tamás

MSc

Tájkonfliktusok azonosítása és vizsgálat Balatonlelle környezetében

Csüllög Gábor

2014

Zelki Benjámin

BSc

Temesvár és Szeged dualizmuskori településfejlődésének

Csüllög Gábor

2013

2013

Dankó Júlia

BSc

Gödöllő tájhasználati változása a II. világháború után

Csüllög Gábor

2013

Dénes Emese

BSc

A bányászat tájformáló hatása Salgótarján térségében

Csüllög Gábor

2013

Labancz Viktória

BSc

A magyarországi szélenergia-hasznosítás jelenlegi helyzete

Munkácsy Béla

2013

Mester Boglárka

BSc

A Medves-vidék kultúrtáj jellemzői

Csüllög Gábor

2013

Ringer Marianna

BSc

Vas- és mangánásványok képződése talajokban

Szalai Zoltán

2013

Rödömyi Laura

BSC

Földrajzi tényezők szerepe az aquincumi településszerkezet kialakulásában

Csüllög Gábor

2013

Somlai Balázs

BSc

Az ajkai vörösiszap katasztrófa talajtani vonatkozásai

Jakab Gergely

2013

Szabó Bálint

MSc

Az ipar hatása a tájkarakterre a Komáromi járás területén

Csüllög Gábor

2013

Szabó Judit Alexandra

MSc

Vízmosások térbeli eloszlása két magyarországi kistájon a GIS eszközeivel vizsgálva és az eredmények interneten keresztüli közzététele

Jakab Gergely

2013

Takács László

MSc

Felszínfejlődés és felszínhasználat kapcsolata egy mintaterület példáján

Jakab Gergely

2012

2012

Juhász Ádám

BSc

Kalocsa történeti tájhasználata

Csüllög Gábor

2012

Kiss Attila

BSc

A nagykusági tanyák tájhasználatának kialakulása a 18-19. század alatt

Csüllög Gábor

2012

Krizsán Béla

BSc

A biomassza felhasználásának lehetőségei az épületek hőellátásában

Munkácsy Béla

2012

Major Dániel

BSc

Az alföldi mezővárosok tájhasználata a 16-17. században

Csüllög Gábor

2012

Mester Boglárka

BSc

Kultúrtájvizsgálat a Medves vidéken

Csüllög Gábor

2012

Német Ádám

BSc

Szeged térszerkezeti és strukturális változásai a XIX—XX.. század elején

Csüllög Gábor

2012

Tamás László

MSc

A Duna menti kultúrtájak ipari funkcióterei, különös tekintettel a tájhasználati konfliktusok és ipari tájterheltség meghatározásának módszereire

Csüllög Gábor

2012

Tulézi Fruzsina

BSc

A városi talajok jellemzése, osztályozása és szerepük városi környezetben

Szalai Zoltán

2011

2011

Bernáth Zsolt

tanár

Halgazdálkodás Magyarországon

Horváth Gergely

2011

Bíró Enikő

BSc

A települési tér növekedésének hatásai Biatorbágy környezetére

Csüllög Gábor

2011

Borbély Ádám

 

Zugló fejlődése 1873-tól napjainkig

Horváth Gergely

2011

Einhoffer Anna

kredites földrajz történelem

A hajdúság letelepítésének történeti földrajzi vizsgálata

Csüllög Gábor

2011

Héjja Angéla

BSc

Talajképző folyamatok változása toposzekvencia mentén

Szalai Zoltán

2011

Kicsi Attila

BSc

 Szolnok történeti tájhasználat-változásának elemzése

Csüllög Gábor

2011

Lovas Mariann

BSc

A Jangce folyón tervezett gátrendszer környezeti és társadalmi hatásai

Lovas Mariann

2011

Nagy Brigitta

BSC

A természeti értékek, illetve azok városi védelmének gyakorlati megvalósítás a Róka-hegy példáján

Horváth Gergely

2011

Nyeste András

Bsc

A szélenergia hasznosításának lehetősége fejér megyében a jogi és természetvédelmi szabályzók tükrében

Munkácsy Béla

2011

Simon Edina

tanár

A Szamos mente ártéri gazdálkodásának története és jövőbeli lehetőségei

Csüllög Gábor

2011

Várnagy Gyula

BSc

A magyar vasúti közlekedés fejlődése és hatásai 1914-ig

Csüllög Gábor

2011

Zboray Nóra

MSc

Talajok szervesanyag mérési módszereinek összehasonlító elemzése hat magyarországi talajon

Szalai Zoltán

2011

Zentai Sára

BSc

A Cserhát egyedi táji értékei

Horváth Gergely

2010

2010

Gál Gábor

BSc

A Dél-Kínai karsztvidék és világörökségei

Horváth Gergely

2010

Harmat ádám

BSc

A biomassza energetikai potenciálja a pilisvörösvári térségben

Munkácsy Béla

2010

Hess Roland

Bsc

Esztergom 19. századi városfunkcióinak

Csüllög Gábor

2010

Jakucs Györgyi

BSc

A Körös–Maros Nemzeti Park vizes élőhelyei

Szabó Mária

2010

Kiss Kinga Ágnes

 

A Pécselyi-medence élőhelyeinek vizsgálata

Horváth Gergely

2010

Laki Ádám

BSc

Kultúrtájváltozás a Mernyei Uradalom területén a 18-19. században

Csüllög Gábor

2010

Mátyás Nikolett

BSc

Az ercsi magasparton lejátszódó felszínmozgások okai, következményei és megfékezésük lehetőségei

Horváth Gergely

2010

Scheibenhoffer Máté

BSc

Erdőgazdálkodás a Bakonyban

Munkácsy Béla

2010

Szabó Gábor

BSc

Felhagyott bányák hasznosításának lehetőségei

Horváth Gergely

2010

Szanyi Dóra

BSc

A Budai Tájvédelmi Körzet földtani és felszínalaktani értékei

Munkácsy Béla

2010

Tóth Zoltán

BSc

Az Ister-Granum Eurorégió szélenergia hasznosítási lehetőségei

Munkácsy Béla

2010

Turi Katalin

BSc

Budapest légszennyezettsége

Pavlics Károlyné

2010

Ujházy Noémi

BSc

Szabadszállás határának táj- és élőhely változásai

Szabó Mária

2010

Vígh Natália

BSc

A bányászat hatására lezajlott környezeti változások a dorogi szénmedencében

Horváth Gergely

2009

2009

Ádám Eszter

BSc

A radioaktív hulladékok elhelyezése Magyarországon

Szalai Zoltán

2009

Bácskai Gábor

tanár

Természetvédelem és vadgazdálkodás Magyarországon egy cserháti vadászterület példája nyomán

Horváth Gergely

2009

Bagaméri Tamás

BSc

A Börzsöny természeti és kulturális értékei

Horváth Gergely

2009

Bajzák Krisztina

BSc

A Marcal-medence tűzhányói

Pavlics Károlyné

2009

Feitscher Linda

BSc

Felhagyott bányák hasznosításának lehetőségei

Horváth Gergely

2009

Gutpintér Júlia

BSc

Fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés a Csongrádi kistérség példáján

Munkácsy Béla

2009

Hajas Marina

BSc

A Csörnöc–Herpenyő patak revitalizációja

Munkácsy Béla

2009

Haris Zsuzsanna Brigitta

tanár

A XVII. kerület funkcionális térszerkezete

Csüllög Gábor

2009

Lánczi Dániel

BSc

Autonómia-kísérlet a somogyvámosi Krisna-közösségben, a Krisna-völgy ökológiai lábnyoma

Munkácsy Béla

2009

Mavridisz Nikosz

BSc

Napenergia-hasznosítási lehetőségek az Ister-Granum eurorégióban

Munkácsy Béla

2009

Sáfián Fanni

BSc

A fenntartható energiagazdálkodás bemutatása dán energiastratégiák példáján

Munkácsy Béla

2009

Sebedovszki Judit

tanár

Eger város idegenforgalma

Csüllög Gábor

2009

Tóta Attila

Geográfus

A szélenergia-termelés lehetőségei Dél-Alföld megyéiben

Munkácsy Béla

2009

Tóth Péter

BSc

A Soproni Tájvédelmi Körzet komplex természetföldrajzi bemutatása

Darabos Gabriella

2009

Tóth Szilvia

BSc

Buják és környékének tájértékei

Darabos Gabriella

2009

Tóthné Rauth Éva

Geográfus

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés

Munkácsy Béla

2009

Turi Ágnes

BSc

A vajdavár-homokkővidék növény-és állatföldrajza

Darabos Gabriella

2009

Varga Viktória

BSc

A Budai-hegység környezeti változásai

Pavlics Károlyné