Új kurzusok 2019-ben

2018.12.01.
Új kurzusok 2019-ben

Térinformatika, térképkészítés, területi leíró statisztika R-ben

(speciálkollégium, gyakorlat – Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék)

kód: rstagisl18gm

Oktató: Bede-Fazekas Ákos
ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
bede-fazekas.akos@ecolres.hu

A tárgy célja, hogy a hallgatókat röviden bevezesse R programnyelv alapjaiba, majd gyakorlati példákon keresztül ismertesse a kutatók és statisztikusok által széles körben használt R azon képességeit, amely geográfusok, térképészek és

térinformatikusok munkáját segítheti. A kurzus során – a jelentkező hallgatók igényeit figyelembe véve – a következő négy fő témakört érinthetjük: (1) térinformatikai adatkezelés (raszterek, vektoros adattáblák, együttműködés más térinformatikai szoftverekkel); (2) térinformatikai feladatok megoldása (geometriai műveletek, transzformációk, interpolációk); (3) térinformatikai adatok vizualizációja (térképi megjelenítés, kiegészítő térképi jelek, alaptérképek, interaktív térképek); (4) területi leíró statisztikák készítése. A kurzus végén a hallgatók által hozott (szakdolgozathoz, TDK-hoz kapcsolódó) feladatokat közösen próbáljuk megoldani.

A tárgy felvételét olyan algoritmikus gondolkodású, programkód látványától nem megijedő hallgatóknak ajánljuk, akik az egyetem után kutatásban, magas szintű térinformatikai munkakörben vagy R-t használó társzakmákkal (pl. ökológia, geostatisztika) való együttműködésben látják a jövőjüket. A Bevezetés a programozásba kurzus előzetes teljesítése ajánlott.

Közterületi dísznövény-alkalmazás

(speciálkollégium, gyakorlat – Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék)

kód: disznovl18gm

Oktató: Bede-Fazekas Ákos
ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
bede-fazekas.akos@ecolres.hu

A tárgy célja a településrendezési, településüzemeltetési és területfejlesztési munkákban leggyakrabban használt fás szárú dísznövényfajok és -fajták megismertetése a hallgatókkal. A kurzus során nagy hangsúlyt helyezünk a dísznövények – habitus és alaktani jellemzők alapján történő – felismerésére, az ökológiai jellemzőinek, környezeti igényeinek és díszértékének tanulmányozására, valamint a közterületi alkalmazási lehetőségének megismerésére.

A kurzust sikeresen teljesítő hallgatók későbbi munkájuk során magabiztosan fognak tudni kommunikálni önkormányzatok zöldfelület-gazdálkodási szakembereivel, településtervezőkkel, tájépítészekkel és kertészekkel. A félév során a tantermi alapozó előadásokon túl jelentős számú gyakorlati foglalkozást tartunk külső helyszíneken (budapesti közparkokban és arborétumokban).