Dr. Darabos Gabriella

Dr. Darabos Gabriella

2022.01.01.
Dr. Darabos Gabriella

egyetemi adjunktus

Elérhetőség

szoba: Déli Tömb 1.203

Telefonszám: 1/3722500

E-mail cím: gabriella.darabos@ttk.elte.hu

Publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára

Egyetemi tanulmányok, végzettségek

1992. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
okl. biológia-földrajz középiskolai tanár; pedagógiai szakos előadó

Tudományos fokozat

1998. Magyar Tudományos Akadémia
Földrajztudomány kandidátusa

Nyelvtudás

angol nyelv: középfokú nyelvvizsga
japán nyelv: középfokú nyelvvizsga
orosz nyelv: alapfokú nyelvvizsga

Ösztöndíjak

1992-1995.  MTA Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíja – Eötvös Loránd           Tudományegyetem, Természettudományi Kar

1995-1997.  Japán Kormány “MONBUSHO” kutatói ösztöndíja – Tokió Metropolitan   University

1998.  október – 1999. március.  Soros Alapítvány és a Tokyo Metropolitan University  támogatásával – Tokió Metropolitan University

2000-2002. „ Japan Society for the Promotion of Science” posztdoktori ösztöndíja – Tokyo Metropolitan University

Munkahelyek, munkakörök

 • 1997- 1999. egyetemi tanársegéd, ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék

 • 1999. tudományos segédmunkatárs, ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék

 • 2006 –  adjunktus,  ELTE TTK FFI Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

Oktatási tevékenység

 • BSc képzés: Biogeográfia gyakorlat, Biológiai és ökológiai alapok, Földrajzi alapismeretek, Biogeomorfológia, Japán földrajza, Felszín alatti ökoszisztémák, Magyarország turozmusföldrajza

 • Tanárképzés: A Föld természeti és táji értékei, Biogeográfia és talajtan gyakorlat, Tájföldrajz és tájökológia, Biogeográfia előadás tanárszakosoknak, 

 • MSc képzés: Ökológia, Sziget-biogeográfia, Ökológia a geomorfológiában, Szakirodalmi forrásfeldolgozás-elemzés, Tájökológia, Természeti és táji értékek, 

További oktatási területek

Terepgyakorlatok vezetése, részvétel záróvizsga-bizottság munkájában

Kutatási tevékenység

 • Szenült famaradványok (anthrakológiai) vizsgálata

 • Tavi üledékek makrofosszília vizsgálata, különös tekintettel a tűlevelű fajokra

 • Karsztos területek környezetvédelme

 • Biogeomorfológia: az élőlények szerepe a karszt-geomorfológiában, biokarszt jelenségek. A karsztot borító talajtakaró CO2 – produkciójának vizsgálata.

 Szakmai szervezetekben tagság

 • Magyar Földrajzi Társaság tag (1993-)

 • MTA Tudományos Köztestület tag (1998-)

 • Magyar Karszt-és Barlangkutató Társulat tag (1993-)

 • National Speleological Society (NSS) (2000-2012)

 • Association of Japanese Geographers (1996-2005)

 • Speleological Society of Japan (1997-2005)

Nemzetközi kapcsolatok

 • 1996-2000. OMFB Magyar-Japán Kormányközi TéT Együttműködés

Pályázatok, kutatási programok vezetője

 • 1996.  OTKA ifjúsági pályázat, Témavezető

 • 1998. OMFB-Soros Alapítvány „Külföldi tanulmányút” Tokyo Metropolitan University, „visiting researcher”

 • 1998-2000. OMFB Magyar-Japán Kormányközi TéT Együttműködés. Résztvevő kutató.