Referált folyóiratcikkek

Referált folyóiratcikkek

2022.01.01.
Referált folyóiratcikkek

Referált szakfolyóiratok

Referált szakfolyóiratnak alapvetően az ISI (Institute of Scientific Information) által nyilvántartott folyóiratok számítanak. Az ISI-be tartozó összes folyóiratot a  http://www.library.up.ac.za/journals/docs/ISI.pdf címen lehet megtalálni, a tájékoztató második felében azonban olvasható egy ajánlott kiindulási lista. Referált folyóiratban megjelent cikknek tehát olyan közlemény  tekinthető, amely megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl. Engineering Index, Web of Science/Science Citation Index, Scopus, stb.).

A referált cikkek eredeti közlemények vagy áttekintő, azaz review cikkek lehetnek.

Eredeti közlemény alatt olyan tudományos szakfolyóiratban (academic paper) megjelent közleményt értünk, amely a szerzők által elért új tudományos eredményekről tudósít. (Idegen nyelvű szakfolyóiratban a közlemény „research article”, „original paper”, „original article”, vagy „letter” rovatban megjelenő közlemény).

Review közlemény alatt olyan tudományos szakfolyóiratban (academic paper) megjelent közleményt értünk, amely egy adott kutatás (kutatási irányzat) által elért kutatási eredményeket összegzi. (Idegen nyelvű szakfolyóiratban a közlemény „review article”, „review paper” rovatban megjelenő közlemény).

A lektorált (peer reviewed, referred) cikk azt jelenti, hogy a szerző leadott kéziratát több független szakértő, ún. lektorok vagy bírálók vizsgálják meg, véleményezik, és bizonyos feltételekkel fogadják vagy utasítják el. A referált folyóiratok cikkei gyakorlatilag mindig lektoráltak, de nem minden lektorált folyóirat referált.

Kereshető adatbázisok

Az alábbi gyűjtemények használatát javasoljuk, elsősorban az egyetem területéről, hiszen a cikkek ingyenes letöltéséhez az egyetem által fizetett licence keretében van lehetőség (ez azonban adatbázistól és időszaktól is függ). Érdemes a kutatást a témát áttekintő (review) cikkekkel kezdeni, illetve a legfontosabb kulcsfogalmakra rákeresni az alábbi keresőkben.

http://www.eisz.hu/hu

http://www.sciencedirect.com/

https://scholar.google.hu/

http://www.scopus.com/

http://link.springer.com/

Ajánlott folyóiratok

Az alábbiakon kívül természetesen bármilyen, a kutatási témához kapcsolódó referált folyóiratcikk is felhasználható.

Magyar folyóirat

Nemzetközi folyóirat

A Falu

Applied Energy

Demográfia

Applied Geography

Educatio

Bulletin of Volcanology

Európai Szemle

Catena

Európai Tükör

Ecosystem Services

Falu-Város-Régió

Eiszeitalter und Gegenwart

Földrajzi Értesítő

Energy

Földrajzi Közlemények

Energy Policy

Hidrológiai Közlemények

Environmental Science and Policy

INFO Társadalomtudomány

Geoderma

Ipari Szemle

Geographical Locality Studies

Karszt és Barlang MKBT

Geographical Papers (Zagreb)

Korall

Geomorphology

Közép-Európai Közlemények

Global Environmental Change

Közgazdasági Szemle

Holocene

Közép-Európai Közlemények

International Journal of Earth Sciences

Közlekedéstudományi Szemle

Journal of Energy Storage

Külgazdaság

Journal of Historical Geography

Magyar Energetika

Journal of Maps

Magyar Közigazgatás

Journal of Quaternary Science

Magyar Tudomány

Journal of Rural Studies

ÖKO

Journal of Soils and Sediments

Pénzügyi Szemle

Land Use Policy

Politikatudományi Szemle

Landscape and Urban Planning

Pro Minoritate

Landscape Ecology

Régió

Landscape Planning

Statisztikai Szemle

Open Geosciences

Szociológiai Szemle

Pedosphere

Tájökológiai Lapok

Physics and Chemistry of the Earth

Társadalomkutatás

Physics and Chemistry of Minerals

Településtudományi Közlemények

Progress in Physical Geography

Tér és Társadalom

Quaternary International

Területi Statisztika

Remote Sensing of Environment

Történelmi Szemle

Renewable Energy Focus

Történeti Földrajzi Közlemények

Revue Géographique de l`Est

Vízügyi Közlemények

Sustainable Energy, Grids and Networks