Eurázsiai erdőssztyeppzóna - új publikáció

2023.10.13.
Eurázsiai erdőssztyeppzóna  - új publikáció

Az eurázsiai erdőssztyeppek 9000 km hosszú átmeneti zónát alkotnak a mérsékelt égövi erdők és a sztyeppék között, lágyszárú és fás élőhelyek összetett mozaikját alkotva. A közelmúltig azonban hiányzott a zóna kontinentális léptékű empirikus lehatárolása. Végül 2018-ban Erdős László és munkatársai körvonalazták a kiterjedését a florisztikai összetétel, fiziognómia, domborzat és éghajlat alapján. Bede-Fazekas Ákos, tanszékünk adjunktusa most a Scientific Reports című rangos (D1, IF = 4,6) folyóiratban publikálta kutatását, amelyben ezt a szakértői lehatárolást vetette össze a kizárólag makroklímán alapuló, prediktív elterjedésmodellezéssel és hierarchikus klaszterezéssel végzett elemzés eredményeivel. A cikk az Ökológiai Kutatóközpont és a Debreceni Egyetem tudósaival közösen készült. Az eltérések értékelésével a kutatók lokalizálták azokat a területeket, ahol a lehatárolást finomítani szükséges vagy a nem makroklimatikus tényezőket is figyelembe kell venni. Emellett azonosították az eurázsiai erdőssztyeppzóna elterjedését meghatározó legfontosabb változókat.