Jó természetvédők a hódok? – új publikáció

2023.04.28.
Jó természetvédők a hódok? – új publikáció
Magyar hódkutatók részletesen feltárták az eurázsiai hód rágási stratégiáját, ami segít megérteni, miként alakítja át vízpartjainkat ez a visszatért ökoszisztéma-mérnök faj. Leginkább az őshonos fűzfákat és a nyárfákat szereti fogyasztani és kidönteni – éppen azokat a fajokat, amelyek megőrzése alapvető természetvédelmi cél lenne. Többek között ezt állapították meg a szakemberek, akik újabb jelentős publikációval járultak hozzá a faj táplálékkeresési és fadöntési szokásainak megismeréséhez. A hódkutatók hangsúlyozták, hogy a rágás hatása az élőhely vízellátottságának függvényében változhat, és kétféle kimenetellel járhat: vagy a fa elpusztulásához vezet, vagy intenzív sarjadásra készteti azt. Korábbi kutatásukat folytatva most a nagyobb folyók helyett a kisvízfolyásokra helyezték a hangsúlyt, és 11 mintavételi helyszínen végzett terepi megfigyeléseik eredményét összegezték és vetették alá statisztikai kiértékelésnek. Juhász Erika, az ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékének doktorandusza vezette a kutatást, a publikáció megosztott utolsószerzője volt Bede-Fazekas Ákos, tanszékünk adjunktusa. A cikk a rangos (Q1-es), Biodiversity and Conservation című szakfolyóiratban látott napvilágot.