Doktorandusz hallgatónk előadása a Római kori növénytakaró változásokról a XIX. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencián Debrecenben

2024.04.09.
Doktorandusz hallgatónk előadása a Római kori növénytakaró változásokról a XIX. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencián Debrecenben

 

Merkl Máté kollegánk 2024. április 03-05. közt vett részt a XIX. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencián Debrecenben. Előadását a „Római kori felszínborítás rekonstrukciója a Dunántúlon (Pannónia) pollen-, antrakológiai, karpológiai és GIS-vizsgálatok segítségével” címmel tartotta. Bemutatta a római kori növényzet pollenek alapján meghatározható felszínborításának jellemzőit és változásait, kitért az üledékben talált zöld algák alapján rekonstruálható római kori alacsony balatoni vízszint jellemzőire, ismertette a feldolgozott pannóniai régészeti lelőhelyeken talált elszenesedett magok és faszénmaradványok alapján meghatározható erdőborítást és gabonatermesztést, továbbá a talaj, a potenciális növénytakaró és tájkarakter térképek feldolgozásaink eredményeit. Befejezésül összegezte a római kori tájhasználatra levonható eddigi következtetéseinket.

A konferencia honlapja:: https://kmktk2024.atomki.hu/en/