Dr. Jakab Gergely

Dr. Jakab Gergely

2022.01.01.
Dr. Jakab Gergely

társult oktató

tudományos főmunkatárs

címzetes egyetemi docens

Elérhetőség

E-mail: jakab.gergely[kukac]csfk.org

Tudományos közlemények és közleménystatisztika

ResearchGate

MTMT publikációs lista

Google Scholar

Oktatás

A talajhoz kapcsolódó MSc- és PhD-kurzusok oktatásában veszek részt.

Kutatás

A talaj, ezen belül is a talajvédelem, talajpusztulás, -degradáció tartozik szorosabb kutatási területemhez. A talajok vízgazdálkodásának és szervesanyag-tartalmának változásain keresztül próbálom számszerűsíteni a talajtani folyamatokat.

Tudományos közélet

Journal of Soil and Water Conservation [Q1] szerkesztőbizottsági tag

Hungarian Geographical Bulletin [Q1] szerkesztőbizottsági tag

NKFIH GEOEXT Zsűritag

Végzettségek

Dr.habil: Földtudományok, ELTE, 2017.

PhD: Földtudományok, ELTE, 2009.

MSc: Agrármérnök, PATE, 1997.

Beosztások

ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

2009 – óraadó

2017 – címzetes egyetemi docens

CSFK Földrajztudományi Intézet

2005 – tudományos főmunkatárs

Vezetett kutatások

  • Az erózió által mozgatott szerves széntartalom területi változékonysága 2012-2015 (NKFIH)
  • Bolyai ösztöndíj 2016-2018 (MTA)
  • A területhasználat hatása Magyarország talajtakatójának szerves széntelítettségére 2017-2022 (NKFIH)

Két végzett és két folyó PhD munka témavezetője