Dr. Jakab Gusztáv

Dr. Jakab Gusztáv

2022.01.01.
Dr. Jakab Gusztáv

egyetemi adjunktus

Elérhetőség

jakab.gusztav [kukac] ttk.elte.hu

Facebook

ResearchGate

Publikációs lista

Magyar Tudományos Művek Tára

Google Tudós

Végzettségek

1998 – biológus (MSc) – Kossuth Lajos Tudományegyetem

2006 – földtudományok (PhD) – Szegedi Tudományegyetem

Növényi makrofosszília vizsgálati módszerek kidolgozása negyedidőszaki üledékek paleobotanikai leírására

2012 – földtudományok (Dr. habil.) – Szegedi Tudományegyetem

Nyelvtudás

angol – középfok

román – alapfok

Munkahelyek, munkakörök

1998–2002 botanikai felügyelő (Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság)
2006–2012 főiskolai docens (Tessedik Sámuel Főiskola és Szent István Egyetem)
2012–2023 egyetemi docens (Szent István Egyetem és Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
2016–2019 tudományos főmunkatárs (MTA BTK Régészet Intézet)

Oktatás

BSc:

 • Növénytan, Ökológia, Térinformatika, Magyarország természetföldrajza, Tájökológia, Természetvédelem (MATE)
  A Kárpát-medence biogeográfiája, Landscape research 2, Bevezetés a környezeti mérésekbe (ELTE)

FSz:

 • Konzervációbiológia, Alkalmazott ökológia, Az öntözés környezeti hatásai, Földtudományi és hidrológiai alapismeretek, Earth Science Fundamentals, Vizes és belvizes területek kezelése és hasznosítása, Management of Wetlands and Areas with Excess Water (MATE)

MSc:

 • Hidrobiológia, Térinformatika és távérzékelés a mezőgazdasági vízgazdálkodásban (MATE)
  Környezeti rendszerek, Természetvédelem (ELTE)

Témavezetés

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – BSc 100 felett, MSc 3, 16 TDK hallgató, 2 PhD, 1 védett PhD hallgató

Kutatás

Kutatás kulcsszavakban

 • negyedidőszaki klíma- és vegetációtörténet
 • térinformatikai alkalmazások a természetvédelemben
 • középkori vízgazdálkodás
 • virágos növények és mohák taxonómiája
 • tájtörténet

Főbb kutatási témakörök

 • A Kárpát-medencei erdők, tavak és lápok fejlődése
 • Középkori halastavak és víztározók története, a vízszabályozások története
 • Az Alföld és Erdély flórája és vegetációja
 • A Tiszántúl tájtörténete és a természetvédelmi kezelés problémái
 • A klímaváltozás hatása a növényzetre

Legjelentősebb publikációk

 1. Csiky, J., Balogh, L., Dancza, I., Gyulai, F., Jakab, G., Király, G., … Wirth, T. (2023). Checklist of Alien Vascular Plants of Hungary and Their Invasion Biological Characteristics. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 65(1–2), 53–72. http://doi.org/10.1556/034.65.2023.1-2.3
 2. Jakab, G., Pál, I., Silye, L., Sümegi, P., Tóth, A., Sümegi, B., … Benkő, E. (2023). Social Context of Late Medieval and Early Modern Deforestation Periods in the Apuseni Mountains (Romania) based on an Integrated Evaluation of Historical and Paleobotanical Records. ENVIRONMENTAL ARCHAEOLOGY, 28(5), 345–366. http://doi.org/10.1080/14614103.2021.1942744
 3. Benkő, E., Silye, L., Tóth, A., Pál, I., Frink, J. P., & Jakab, G. (2022). Emerging Mediaeval Heritage: Environmental History Research at Băgău (c. Alba, Romania) and the Bottomless Lake (Tăul Fără Fund). ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 73(2), 191–203. http://doi.org/10.1556/072.2022.00015
 4. Jakab, G. (2022). The Arboretum of Szarvas. (G. Jakab, Ed.). Gödöllő: Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő.
 5. Benkő, E., Sümegi, P., Törőcsik, T., Bodor, E., Sümegi, B., & Jakab, G. (2020). Sâncraiu de Mureș (Marosszentkirály): Medieval Settlement Network, Pauline Monastery and Its Environment on the Middle Course of the Mureş River. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 71(1), 177–198. http://doi.org/10.1556/072.2020.00007
 6. Jakab, G., Silye, L., Sümegi, P., Tóth, A., Sümegi, B., Pál, I., & Benkő, E. (2020). Relict Anthropogenic Ecosystem from the Middle Ages: History of a Salt Marsh from Transylvania (Sic, N Romania). ENVIRONMENTAL ARCHAEOLOGY, 25(1), 96–113. http://doi.org/10.1080/14614103.2019.1578547
 7. Jakab, G (ed.) (2012) A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága: A Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékei I. Szarvas, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 416 p.
 8. Jakab G., Sümegi, P. (2011) Negyedidőszaki makrobotanika. Szeged,  SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, 251 p.
 9. Jakab, G. , Sümegi, P. (2011) The role of bryophyte paleoecology in quaternary climate reconstructions In: Tuba, Z; Slack, N G; Stark, L R (szerk.) Bryophyte Ecology and Climate Change London, Cambridge University Press 496 p. pp. 335-357.
 10. Jakab, G., Sümegi, P., & Magyari, E. (2004). A new paleobotanical method for the description of Late Quaternary organic sediments (Mire-development pathways and paleoclimatic records from S Hungary). Acta Geologica Hungarica, 47(4), 373-409.

Díjak, kitüntetések

1998 – Boros Ádám Díj
2007–2009 – Bolyai János Ösztöndíj
2011 – Zólyominé Barna Piroska Díj
2013 – Nívó díj a legjobb felsőoktatási tankönyvért