Bemutatkozás

Bemutatkozás

Kutatócsoportunk a természetes és emberi hatásokra végbemenő klímaváltozásokat, azok vízi és szárazföldi ökoszisztémákra gyakorolt hatását kutatja a Föld történetének legfiatalabb időszakában, a holocénben és a jégkorszak végén (döntően 30 ezer évtől napjainkig). Elsősorban tavi és lápi üledékekben megőrzött biológiai maradványokat, polleneket, növényi makrfosszíliákat, faszeneket, árvaszúnyog lárvákat, alga maradványokat (elsősorban kovamoszatokat) és kisrákok maradványait elemezzük, és ezeket az elemzéseket kiegészítjük az üledékek kémiai és fizikai paramétereinek mérésével, úgy mint szerves anyag és szerves széntartalom, teljes nitrogén, fő-, és nyomelemek, stabil izotópok (d15N, d13C, d18O), szemcseméret, mágneses szuszceptibilitás. Bizonyos csoportok kvantitatív klímarekonstrukciókat is lehetővé tesznek (pollen, árvaszúnyog), míg mások a víztestekben végbemenő egyéb paraméterek (pl. tápanyagtartalom és pH változás) kvantitatív rekonstrukcióját biztosítják kalibrációs adatsorok (ún. training set-ek) segítségével. Kutatócsoportunk különös hangsúlyt fektet a gyors klímaváltozási események (pl. holocén és későglaciális felmelegedés) során a Kárpáti Régióban végbemenő ökoszisztéma átalakulások sebességének és mikéntjének vizsgálatára, és meghatározza a Kárpáti Régió klímaváltozásainak régiós sajátosságait. Foglalkozunk az ipari forradalom óta felerősödő tájváltozás és az antropgén klímaváltozás élővilág átalakító hatásainak hosszú távú vizsgálatával is elsősorban hegyi és alaföldi tavakaban.
2022.01.01.