A kutatócsoport tagjai

A kutatócsoport tagjai

csoport vezetője: Dr. MagyarI Enikő Katalin

egyetemi tanár, tudományos tanácsadó (ELTE KTF, ELKH-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport)

Őskörnyezet kutatást végez paleoökológiai módszerekkel Közép- és Délkelet Európában, pollen alapú vegetáció és paleoklíma rekonstrukciókat végez az elmúlt 30 ezer évre, hosszú-távú ökológiai vizsgálatok, holocén és későglaciális vegetációdinamika valamint paleogenetika a fő kutatási területei.

Weboldal: https://ktf.elte.hu/index.php/dr-magyari-eniko/

Publikációs lista MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10011510

Elérhetőség: eniko.magyari@ttk.elte.hu

Darabos Gabriella

ELTE KTF

Fő kutatási területe a negyedidőszaki őskörnyezeti viszonyok, elsődlegesen különböző korú tavi és lápi üledékekben található növényi makrofossziliák és makropernyék vizsgálata. Mindezek mellett hajdani faszénégetőkből, eltemetett talajokból, továbbá tavi és lápi üledékekből előkerült elszenesedett famaradványok mikro-és makroszkópos elemzése is vizsgálatainak tárgyát képezik. Ezek az elemzések sokrétű információt nyújthatnak a mintaforrás környezetéről, például az erdőállományok fafaj-összetételbeli változásairól vagy a természetes illetve mesterséges tüzek megjelenéséről.

Publikációs lista MTMT:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10009887

Elérhetőség: gabriella.darabos@ttk.elte.hu

Buczkó Krisztina

tudományos tanácsadó, az MTA doktora (ÖK VÖI)

Nemzetközileg elismert kovaalga kutató. Munkásságában jelentős részt tölt be a Déli-Kárpátok tavainak diatóma vizsgálata, kvantitatív foszfor és pH rekonstrukciók készítése. Nagyfelbontású multi-proxy vizsgálatok, faj és trait-alapú elemzések szakértője. A CRYPTIC projekt témavezetője. A Balaton paleolimnológiájának specialistája. Jelenleg az Ökológiai Kutatóintézet Vízi Ökológiai Intézetben a Riverine projekt témavezetője. 

Publikációs lista MTMT:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10002511

Elérhetőség: buczko.krisztina_AT_ecolres.hu

krisztina_AT_buczko.eu

Korponai János

Mikroszkopikus rákok és azok maradványai alapján neo- és paleolimnológiai kutatásokat végez. Kutatásai központi témája a planktonrákok szerepének, trofikus kapcsolatainak vizsgálata vízi ökoszisztémákban, valamint az ökoszisztémák rövid és hosszútávú változásainak elemzése.

Publikációs lista MTMT:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000114

Elérhetőség: Korponai.Janos_AT_uni-nke.hu

Pál Ilona

Fő kutatási témája a negyedidőszaki palinológia, különös tekintettel a holocén rövid távú klímaváltozási eseményeinek detektálása. A pollen elemzés eredményei alapján következtetéseket von le egy adott terület klíma- és vegetáció változásáról. A pollenszemek mellett a mikropernye elemzése is fontos szerepet játszik a kutatásokban, ami által a regionális erdőtüzek gyakoriságának előfordulására lehet következtetni, a pollen eredményekkel együttesen pedig kimutatható, hogy egy-egy nagyobb regionális erdőtűzzel egy időben, milyen vegetációváltozások jelentek meg.

Publikációs lista MTMT:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10034543

Elérhetőség: mistique.ilona@gmail.com

Bede-Fazekas Ákos

tudományos munkatárs

Az éghajlat és egyéb abiotikus környezeti tényezők természetes növényzetre kifejtett hatását kutatja különböző tér- és időléptékekben. Prediktív ökológiai modellezési megközelítést alkalmaz fajok és vegetációtípusok potenciális múlt-, jelen- és jövőbeli elterjedési területének körülhatárolására. Emellett a prediktív ökológiai modellek egyes módszertani fejlesztési lehetőségeit is tanulmányozza.

Publikációs lista MTMT:

https://m2.mtmt.hu/api/publication?cond=authors;in;10029831&cond=category.mtid;eq;1&labelLang=hun

Elérhetőség: bfakos@ecolres.hu

Szmorad Ferenc

Az elmúlt évtizedekben végzett kutatásai főként a középhegységi (azon belül elsősorban az alpokalji és északi-középhegységi) erdők történeti, növényföldrajzi, cönológiai és ökológiai vizsgálatára irányultak. Több helyszínen kutatta az erdőtörténeti háttér és a mai erdővegetáció/erdőkép összefüggéseit. Az utóbbi évek kutatásaival az erdők természetességi állapotának értékelésére és a természetvédelmi célú erdőkezelés szempontjainak, módszereinek kidolgozására fókuszált.

 Publikációs lista MTMT:

https://m2.mtmt.hu/api/publication?cond=authors;eq;10035986&cond=core;eq;true&sort=publishedYear,desc&sort=firstAuthor

Elérhetőség: szmoradf@gmail.com

Standovár Tibor

Bükkösök és egyéb középhegységi erdők természetességét vizsgálja. Érdeklődése kiterjed a bükkösök jelenkori elterjedése és a korábbi tájhasználat összefüggéseire, s ezzel összefüggésben a bükkösök jövőbeni elterjedését becslő modellek megbízhatóságának vizsgálatára.

Publikációs lista MTMT:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10002171

Elérhetőség: standovar.tibor@ttk.elte.hu

PhD hallgatók / PhD students

Szabó Zoltán

Fő kutatási témája a szub-fosszilis árvaszúnyog lárvák alapján végzett paleolimnológiai változások vizsgálata. A kutatásai elsősorban az utolsó 500-1000 évben történő vízi ökoszisztéma átalakulások okainak feltárása, az emberi tevékenység és klímaváltozás hatásainak detektálása koncentrálnak. A szub-fosszilis árvaszúnyog lárvák alkalmasak a júliusi középhőmérséklet rekonstrukcióra, így kvantitatív hőmérséklet rekonstrukciókat végez a késő-glaciális és kora holocén időszakban, továbbá az utolsó 1000 évre visszamenőleg a Kárpáti Régióban. Ezek az eredmények hozzájárulnak a globális klímaváltozás lokális változatosságának és hatótényezőinek pontosabb megértéséhez itt a Kárpát-medencében.

Publikációs lista MTMT:

https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/

Elérhetőség: zoltan.szabo199@gmail.com; szotyi53@student.elte.hu

Pálfi Ivett

Fő kutatási témája a tavi üledékek geokémiai vizsgálata, ezek alapján a negyedidőszakban bekövetkező gyors klímaváltozási események rekonstruálása. A kutatás elsősorban a balatoni üledékek vizsgálata alapján a Kárpát-medencében, az utolsó 10 000 évben bekövetkező változásokra fókuszál. Az üledékekben a karbonát formák strukturális változásait vizsgálja, ami alapján következtetések vonhatók le a klímaváltozási eseményekre és azok hatásaira. 

Publikációs lista MTMT:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10074128

Elérhetőség:

ivett.palfi@gmail.com ; palfiivett@student.elte.hu 

Pató Zsuzsanna

MSc hallgatók

Csorba Réka

Fő kutatási témája a holocén palinológia, mely során az elemzett pollenekből széles spektrumú következtetéseket tud levonni a vizsgált terület klíma- és vegetáció változásáról. Kutatásának fókuszában a Kékes-tető északi oldalában létrejött csuszamlásos eredetű medencében kialakult lápszemek és kisebb tavak vizsgálata áll. A tavi üledéken nem csak pollen, de növényi makrofosszília, szerves anyag tartalom és radiokarbon méréseket is végez. Ezen adatok elsőként bizonyítják az erdőzónák vertikális mozgását az Északi-középhegység szubmontán erdőzónájában.

Elérhetőség: recsorba@gmail.com

Ötömösy Zsófia

Janeth Mora

Korábbi években a csoport aktív hallgatói

Pécsi Linda, Nágel Ágnes, Ferenczy Gyöngyvér, Reitmeyer Bence, Vincze Ildikó, Szádovszky Luca

2022.01.01.