Pató Zsuzsanna Anna

Pató Zsuzsanna Anna

2022.01.01.
Pató Zsuzsanna Anna

doktorjelölt

ELTE Biológiai Doktori Iskola, Ökológia-, Konzervációbiológia és Szisztematika Program

Témavezetők

Dr. Magyari Enikő,
Dr. Standovár Tibor

Doktori téma

A Kárpát-medencei bükkösök múltbéli kiterjedésének vizsgálata genetikai, paleoökológiai és írott források felhasználásával

Elérhetőség

zsuzsanna.anna.pato@ttk.elte.hu
+36-1-3722500/1830

Tanulmányok

Végzettség: Biológus MSc

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10073886