Dr. Tamás László

Dr. Tamás László

2022.01.01.
Dr. Tamás László

 

Email: lszlo.tmas@gmail.com

Teljes publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára

Végzettségek

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar – Lean folyamatfejlesztő specialista (2022)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar - Földtudományok PhD (2018)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar -Geográfus MSc (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar -Földrajz BSc (2010)

Nyelvtudás

angol nyelv: alapfokú nyelvvizsga
német nyelv: középfokú nyelvvizsga

Kutatási területek

Tájkonfliktusok, tájterheltség, tájkarakter vizsgálatok

Térinformatikai, statisztikai elemzések, módszertanok

Oktatás

Térképi feldolgozási módszerek a tájkutatásban

Település a tájban

Kultúrtájtípusok a Kárpát-medencében

Kultúrtájváltozás egy kistájon

Új irányzatok a tájkutatásban

Szakmai tapasztalat

Szikes tavak körüli élőhely térképezés a Kárpát-medencében. Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület, Kiskunsági Nemzeti Park, EU–LIFE- Projekt.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – térinformatikai szakreferens

Országos Tudományos Kutatási Alapprogram:
“A megújuló energiaforrások alkalmazásának tájvédelmi szempontú vizsgálata hazai mintaterületeken” (OTKA 112477)

MÁV Zrt. – szakértő

Tagság

Magyar Földrajzi Társaság

MTA Tudományos Köztestület tag