Témakiírások

Témakiírások

2022.01.01.
Témakiírások

Dr. Bede-Fazekas Ákos

Potenciális természetes növényzet a tájértékelés szolgálatában

Térképen ábrázolt karakteres fák ökológiai értéke

Térképen ábrázolt karakteres fák tájkarakter-formáló szerepe

Táj-, környezet- vagy természetföldrajzi tematikájú online térképes alkalmazás fejlesztése

Magyarország jövőben várható éghajlatával analóg területek keresése

Az éghajlatváltozás térképes szemléltetési lehetőségei

Magyarország jövőben várható éghajlatának bemutatása online térképes alkalmazással

A potenciális természetes növényzet térképes szemléltetési lehetőségei

Kiválasztott település(rész) faállományának felmérése és térinformatikai elemzése

Választott táj-, környezet- vagy természetföldrajzi feladat megvalósítása új ArcMap-csomagként

Választott táj-, környezet- vagy természetföldrajzi feladat megvalósítása új QGIS-csomagként

A potenciális természetes növényzetet bemutató online térképes alkalmazás fejlesztése

Dísznövények szerepe a táj- és környezetföldrajzban

A tájföldrajzi tájfogalom társszakmák tájfogalmaihoz fűződő viszonya

Térinformatikai lehetőségek nem térinformatikai célra fejlesztett szoftverekben

Táj-, környezet- és/vagy természetföldrajzi feladatok megoldására fejlesztett térinformatikai szoftverek és modulok áttekintése

Tájváltozási folyamatok elemzése georeferált katonai térképek segítségével

Programnyelvek a földrajz és a térinformatika szolgálatában

Dr. Csüllög Gábor

Ipari folyamatok okozta tájdegradációk vizsgálata

Tájterhelési vizsgálatok ipari és agglomerációs térségekben

Tájterhelési vizsgálatok közlekedési folyosók mentén

Településszegélyek tájföldrajzi vizsgálata

Magyarországi települések tájhasználati változásai a 19-20. században

Ipari folyamatok tájalakító hatása a 19 és 20. században

Fehér Katalin

Felszíni vizek (pl. kisvízfolyások) vízminőségi vizsgálata

Barlangi beszivárgó vizek vízminőségi vizsgálata

Dr. Munkácsy Béla

A környezetgazdálkodás az Ister-Granum Eurorégióban
Biogáz hasznosítási lehetőségek települési szilárd hulladékból
Az energiasűrűség problematikája a térbeliség tükrében

Kohán Balázs

MSc:

Az Antarktisz hó- és firnvizsgálatai alapján vázolt stabilizotópos tájképének összehasonlító elemzése (Kern Zoltán – Kohán Balázs)

Az ibériai csapadék stabil oxigénizotóp-összetétele alapján vázolt tájkép (Kern Zoltán – Kohán Balázs)

A légköri dinamika kapcsolata az Alpok stabilizotópos tájképében felismerhető változásokkal (Kern Zoltán –Kohán Balázs)

BSc:

A csapadék stabil oxigénizotóp-összetétele alapján vázolt tájkép az Appennini-félszigeten (Kern Zoltán – Kohán Balázs)

Az alpi csapadék stabil hidrogénizotóp-összetételének elemzése térinformatikai módszerekkel (Kern Zoltán –Kohán Balázs)

Dr. Szalai Zoltán

Kvalitatív SOM vizsgálatok