Dr. Szalai Zoltán

Dr. Szalai Zoltán

2022.01.01.
Dr. Szalai Zoltán

egyetemi docens

Email: szalaiz@iif.hu

Tudományos közlemények és közleménytatisztika

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10002480

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10002480&view=dataSheet

Oktatás

Az oktatás mindhárom szintjén, a BSc, MSc és PhD képzésben is vannak kurzusaim. Elsősorban a talajjal kapcsolatos tárgyak (Talajtan, Talajföldrajz, Talaj és környezet, Szénciklus a talajban, Soil Organic Matter Research) fűződnek nevemhez. A földrajz szakos hallgatókon túl a tágabb földtudományi és környezettudományi képzésben is részt veszek. Egy mesterszakos kurzussal a vegyész MSc hallgatókkal is kapcsolatban vagyok. A talajon túl egyes tájkutatási kurzusok is “hozzám tartoznak”.

Kutatási területemnek köszönhetően a “particle sizing” (szemcseanalitika) terén szereztem mélyebb ismereteket, amit MSc és PhD kurzusok keretében adok tovább.

Tudománynépszerűsítés

A legkülönbözőbb fórumokon. Az Instagram-on már van pár éredkesség…, de a facebook-on is vannak talajos tartalmak…

https://www.instagram.com/sedilab.hu/?hl=hu

Kutatás

Geoökológia: A földfelszín egyfajta mozaikként is felfogható. Pályám korai szakaszában a mozaik elemei közötti anyag és energiaáramok érdekeltek. Az utóbbi években figyelmem sokkal inkább a szerves szén talajban történő megkötődésének mechanizmusai, ill. az ezek eredményeiként kialakuló területi különbözősége felé fordult.

Eróziókutatás: A felszínfejlődés kutatása mindig is a természetföldrajzi kutatások egyik fókuszában volt. Ennek egyik ága az erózió/szedimentáció kutatása. A földfelszín jelentős hányadán ez a talajképződés és talajerózió által történik meg.

Bővebben tudományos közleményeimben, melyeket jelentős része innen elérhető: https://www.researchgate.net/profile/Zoltan_Szalai3

Labor

Az általam végzett kutatások terepi méréseket és laboratóriumi hátteret igényelnek. Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében és aitt a Karon is lehetőségem volt egy olyan laboratóriumot kiépíteni, ami kutatásaink infrastrukurális hátterét biztosítja. Bővebben:

http://sedilab.csfk.mta.huhttp://ttk-kkmc.elte.hu/index.php/en/laboratories/lsa

Tudományos közélet

ELTE Kari Etikai Bizottság: tag

NKFIH GEOEXT Zsűrielnök

MTA Természetföldrajzi tudományos bizottság: tag

Végzettségek

Dr.habil: Földtudományok, ELTE, 2012.

PhD: Földtudományok, ELTE, 2001

MSc: Környezetvédelmi mérnök, BME, 1998.

MSc: Biológia-Földrajz szakos tanár, ELTE, 1995.

Beosztások

ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

2013-2016 - tanszékvezető

2012 - docens

2008-2012 - adjunktus

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet

2012 - kutatócsoportvezető, Természetföldrajzi Kutatócsoport

2012 - laboratórium vezető, Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium

2012 - senior research fellow

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

2010-2012 - laboratóriumvezető, Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium

2005-2010 - tudományos osztályvezető, Természetföldrajzi Osztály

2001-2012 - tudományos főmunkatárs

1998-2001 - tudományos munkatárs

1995-1998 - fiatal kutató