Dr. Szabó Mária

Dr. Szabó Mária

2022.01.01.
Dr. Szabó Mária

Megrendülten tudatjuk, hogy Szabó Mária ny. egyetemi tanár, az MTA doktora, volt tanszékvezető és intézetvezető életének 73. évében, 2020. június 23-án elhunyt.

 

1947-2020

egyetemi tanár

tanszékünk oktatója: 2006-2020

Publikációs lista MTMT

Végzettségek

MTA Doktora (2006)
Habilitáció ELTE (1996)
Biológiai tudomány kandidátusa, MTA (1981)
Egyetemi Doktori, ELTE, (1973)
okl. biológia-kémia szakos középiskolai tanár, 1971

Kutatási terület

  • Tájökológia: vizes élőhelyek tájérzékenysége és tájszerkezeti változásai
  • Antropogén tájelemek tájökológiai szempontú vizsgálata
  • Középhegységi cseres-tölgyes erdő víz- és ásványianyag forgalma
  • Homoki gyepek vízgazdálkodása és a primer produkció kapcsolata

Oktatási tevékenység

Biogeográfia (BSc)
Kárpát-medence biogeográfiája (BSc)
Biológiai és ökológiai alapok (BSc)
Növénytani alapismeretek (BSc)
Környezetvédelem (MSc)
Természetvédelem (MSc)
Táj-és környezetgazdálkodás (MSc)
Ökológia (MSc)
Tájföldrajz, tájkutatás (MSc)
Vizes élőhelyek környezet- és természetvédelmi jelentősége (PhD)
A Kárpát-medence élőhelydiverzitása – különös tekintettel a vizes élőhelyekre (PhD)

Tagságok

SECOTOX (Society of Ecotoxicology and Environmental Safety)
CIEC (Centre International des Engrains Chimique)
JTET (Journal of Teacher Education and Training)
Magyar Földrajzi Társaság
MTA Földtudományok Osztálya Földrajz II. Tudományos Bizottság
MTA Földtudományok Osztálya Földrajz II. Tudományos Bizottság Tájföldrajzi Albizottság
ELTE Földtudományi Doktori Iskola – tanács tag
ELTE Földtudományi Doktori Iskola – törzstag
ELTE Földtudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság – tag
ELTE TTK Kari Habilitációs Bizottság – tag
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság – tag

Tanulmányi ösztöndíj

2000-2003: Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Tudományos projektek

1996-97: „Szigetköz ökológiai monitoring”. KTM pályázat. Kutatásvezető
1997-98: KTM KKA „A Sajó-völgy növényzetének és talajainak környezeti állapota.” Kutatásvezető
1998-2001: TEMPUS JEP 13021 „EU-training of Hungarian nature-conservation officials.” Kutatásvezető/Project coordinator
2000-2002: FKFP-0567/2000 „Távlati fejlesztési lehetőségek a Nyugat-Pannóniai Eurégió keleti területén – a Szigetköz komplex természet- és társadalomföldrajzi vizsgálata.” Kutatásvezető
2009-2011: OTKA 79135 „Epikarsztos rendszerek természeti és antropogén folyamatok hatására bekövetkező változásainak komplex vizsgálata két hazai mintaterületen”. Résztvevő kutató