Szabó Zoltán

Szabó Zoltán

2022.01.01.
Szabó Zoltán

egyetemi tanársegéd

PhD-hallgató

tanszéki Neptun-adminisztrátor

Elérhetőség

DT. 1-302 (1808)

E-mail: zoltan.szabo199@gmail.com, zoltan.szabo@ttk.elte.hu

ResearchGate

Publikációs lista

Magyar Tudományos Művek Tára

Végzettségek

Okleveles geográfus, Táj-és Környezetkutató szakirány (2018)

Földtudományi kutató, Geográfus specializáció (2016)

Kutatási terület

Földtudományi Doktori Iskola – Földrajz-Meteorológia program (2018–)

Téma: Árvaszúnyog (Chironomidae) alapú őskörnyezeti-és paleoklíma-rekonstrukció a Kárpáti Régióban

doktori.hu adatlap

Nyelvtudás

Német (középfok)

Oktatási tevékenység

GIS rendszerek és alkalmazások I. (MSc)

GIS rendszerek és alkalmazások II. (MSc)

Új irányzatok a tájkutatásban (MSc)

Vízminőség, vízvédelem EA és Gy.(MSc)

Természetvédelem Gy (MSc)

Kultúrtájvizsgálat alapjai (MSc)

A Kárpát-medence biogeográfiája (BSc)

Bevezetés a tájföldrajzba (BSc)

A Kárpát-medence történeti földrajza (BSc)

Tájváltozási folyamatok (BSc)

Biogeográfia gyakorlat tanárszakosoknak

Környezeti rendszerek (IK MSc)

Landscape research I és II. (Env. MSc)

Tagság

Őskörnyezet-és klímaváltozás kutatócsoport (2018–)

MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport (2018–)

Magyar Földrajzi Társaság (2019–)

Magyar Hidrológiai Társaság (2019–)

Magyar Természettudományi Társulat (2019–)

Elnyert pályázatok

2020. szeptember 1. – 2022. augusztus 31.

Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2020)

Pályázat címe: Integratív módszerfejlesztés magyarországi folyóvizek minősítésére

2020. január 1. – 2021. december 31.

Kétoldalú tudományos és technikai együttműködés pályázat: 2019-2.11-TÉT-2019-00034 1,8 millió Ft-os támogatás külföldi partnerrel Tomi P. Luotoval, (Helsinki University, Finnország)

Kutatási téma: Árvaszúnyog alapó őskörnyezet-és paleoklíma rekonstrukció a Kárpáti Régióban

2020

Campus Mundi pályázat (Külföldi rövid tanulmányút)-Portsmouthi Egyetem-Sabine Wulf (Nagy-Brittannia)

Kutatási téma: A criptotefra (vulkáni hamu) rétegek feltárásának, határozásának és módszertanának elsajátítása

2019

Erasmus pályázat – 2 hét (Kolozsvár) Babes Bolyai Tudományegyetem – Begy Róbert – 14 tó felszíni mintázása

Kutatási téma: Kárpáti árvaszúnyog adatsor (training set) bővítése alacsonyabb tszfm. tavak bevonásával

Elismerések, díjak

2021

XVI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia Környezetföldrajz szekcióban díjazásban részesült

2020

23. Őslénytani vándorgyűlés, PhD hallgatói szekció I. helyezés

2019

XXXIV. Országos Tudományos Diákkonferencia (OTDK) Földtudományi alkalmazások szekció III. helyezés

Szabó Zoltán. A Kürtős-patak makrogerinctelen faunájának és vízkémiai tulajdonságainak felmérése a tájhasználattal összehasonlítva. In: XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia: Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciója. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország 2019.04.23. - 2019.04.26. (Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kar), Eger: Líceum Kiadó, p. 183. (2019)

22. Őslénytani vándorgyűlés, PhD hallgatói szekció I. helyezés

2018

XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD) Vizek szekció I. helyezés

Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága és Földművelésügyi Minisztérium különdíja

Szabó Zoltán. A Kürtős-patak makrogerinctelen faunájának és vízkémiai tulajdonságainak felmérése a tájhasználattal összehasonlításban. In: XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia: Előadás kivonatok Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország 2018.05.10. – 2018.05.12. p. 35. (2018)

2017

ELTE TTK

Természet-és Környezetföldrajzi kari TDK I. helyezés

Környezettudományi kari TDK részvétel

Legjelentősebb publikációk

Magyari, Enikő Katalin, Mihály Gasparik, István Major, György Lengyel, Ilona Pál, Attila Virág, János Korponai, Aritina Haliuc, Zoltán Szabó, and Piroska Pazonyi. 2022. “Mammal Extinction Facilitated Biome Shift and Human Population Change during the Last Glacial Termination in East-Central Europe.” SCIENTIFIC REPORTS 12 (1). doi:10.1038/s41598-022-10714-x.

Tóth, M, O Heiri, I Vincze, M Braun, Z Szabó, and EK. Magyari. 2022. “Limnological Changes and Chironomid-Inferred Summer Air Temperature from the Late Pleniglacial to the Early Holocene in the East Carpathians.” QUATERNARY RESEARCH 105: 151–165. doi:10.1017/qua.2021.36.

Buczkó, Krisztina, Enikő Magyari, Zoltán Szabó, and János Korponai. 2021. “Gomphonema Angustivalva (Bacillariophyta), a New Diatom Record for Romania.” STUDIA BOTANICA HUNGARICA 52 (1): 41–49. doi:10.17110/StudBot.2021.52.1.41.

Z. Szabó, K. Buczkó, A. Haliuc, I. Pál, J. Korponai, R.-C. Begy, D. Veres, T. P. Luoto, A. R. Zsigmond, and E. K. Magyari, “Ecosystem shift of a mountain lake under climate and human pressure: A move out from the safe operating space,” SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, vol. 743, 2020.

E. Magyari, I. Pál, I. Vincze, D. Veres, G. Jakab, M. Braun, Z. Szalai, Z. Szabó, and J. Korponai, “Warm Younger Dryas summers and early late glacial spread of temperate deciduous trees in the Pannonian Basin during the last glacial termination (20-9 kyr cal BP),” QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, vol. 225, 2019.

Vincze, W. Finsinger, G. Jakab, M. Braun, K. Hubay, D. Veres, T. Deli, Z. Szalai, Z. Szabó, and E. Magyari, “Paleoclimate reconstruction and mire development in the Eastern Great Hungarian Plain for the last 20,000 years,” REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY, vol. 271, 2019.

Megyeri Balázs, Szabó Attila, Selmeczy Géza, Korponai János, Magyari Enikő, Varga Bence, Vágó Csaba, Szabó Zoltán, Székely Sándor. Fogarasi-Havasok: hegyvidéki múltfeltárás. A FÖLDGÖMB (1215-8690): 37 3 pp 58-71 (2019)

Tudományos közéleti tevékenység

2020

Szabó Zoltán – Klímaváltozás kutatásai, hatásai és következményei – Geogruppe 2004, Corvinus Egyetem, 2020.03.06

2017

Felfedezők Napja, MTA-MTM-ELTE Negyedidőszaki Paleoökológiai Kutatócsoport önkéntes segítője